TKD YAYINLARI

Kardiyolojide Gelişmeler

Taner Şen
7 Haziran 2024

Adherence to Current Dyslipidemia Guideline in Patients Utilizing Statins According to Risk Groups and Gender Differences: The AIZANOI Study

Background: The aim of this study was to assess the adherence to the current European Society of Cardiology dyslipidemia guidelines, the ratio of reaching target values according to risk groups...

Prof Dr Taner Şen

Taner Şen
Cihangir kaymaz
7 Haziran 2024

Is it Time to Reappraise for Black-Box Warning on AngioJet Rheolytic Thrombectomy in Patients with Pulmonary Embolism: A Systematic Review and Meta-analysis

Background: AngioJet rheolytic thrombectomy (ART) system has been widely used as a catheter-directed treatment (CDT) method in acute pulmonary embolism (PE), however, there has been a controversy regarding the safety of its use. In this systematic review and meta-analysis...

Prof Dr Cihangir Kaymaz

Halit Emre Yalvaç
7 Haziran 2024

Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Kardiyak Amiloidoz Şüphesi için En Belirleyici Kırmızı Bayraklar

Kardiyak amiloidoz (KA), kalpte amiloid infiltrasyonu ile karakterize miyokardiyal bir hastalıktır. Transtiretin kardiyak amiloidozun (TTR-KA) en sık klinik başvuru şekli, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğidir (KEFKY).

Dr. Halit Emre Yalvaç

Halit Emre Yalvaç
Ayça Arslan
7 Haziran 2024

Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Bilişsel Bozukluğu Öngörmede Biyobelirteçlerin Rolü

Bu çalışmanın amacı, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (DEF-KY) olan yaşlı hastalarda bilişsel işlev bozukluğunda rol oynayan klinik faktörleri ve sST2 ve GDF-15’in rolünü araştırmaktır.

Dr. Ayça Arslan

Ayça Arslan

  1. 13 Temmuz 2024 TKD Bifürkasyon Kursu Trabzon Devamı...
  2. 4 Ekim 2024 TKD Kardiyak Görüntüleme ve Kapak Hastalıkları Toplantısı Diyarbakır Devamı...
  3. 6 Kasım 2024 40. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya Devamı...
  4. 29 Kasım 2024 Koruyucu Kardiyoloji ve Hipertansiyon Toplantısı Konya Devamı...

Destek Verdiğimiz Projeler