[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 2 Sayı: 2 / 2024


Türk Kardiyoloji Derneği
Kardiyoonkoloji
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Elif Eroğlu Büyüköner

YK Adına Koordinatör:
Dr. Can Yücel Karabay

Üyeler
Dr. Mehmet Şahin Adıyaman
Dr. Evin Bozçalı Polat
Dr. İmran Ceren
Dr. Fahri Er
Dr. Menekşe Gerede Uludağ
Dr. Uğur Nadir Karakulak
Dr. Selda Murat
Dr. Yusuf Ziya Şener
Dr. Kardelen Tokdil Ohtaroğlu
Dr. Sevim Türkday Derebey

Katkıda Bulunanlar
Dr. Damla Yalçınkaya  
Dr. Emre Karakuş
Dr. Kerem Varol
Dr. Ahmet Haydar Keresteci


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "" Şubat 2024 (2)
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Bülteni 2:2

Değerli Meslektaşlarım,

Kanser tanı ve tedavisindeki gelişmelere bağlı olarak, kanser hastalarında sağkalım oranları artmış ve giderek artan sayıda kanser hastası, kardiyovasküler morbiditeler ile prezente olmaya başlamıştır. Bu nedenle Kardiyoonkoloji disiplini ortaya çıkmış ve bu alanda ilk Avrupa kılavuzu da 2022 yılında yayınlanmıştır. Kanserin kendisi ve tedavisi, pek çok farklı kardiyovasküler toksisiteye neden olabilmektedir. Önceki bültenlerde kardiyotoksisite tanımı, kardiyotoksisite takibi ve takip sürecinde görüntüleme, bazı spesifik kanser tedavileri ile ilişkili toksisitelerden bahsedilmiştir. 

Proje grubumuzun hazırladığı bu bültende; Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin, Uluslararası Kardiyoonkoloji Derneği (ICOS) ile birlikte yayınlamış olduğu ilk Kardiyoonkoloji kılavuzunun aritmi, arteriyel hipertansiyon ve pulmoner hipertansiyon ile ilgili kısımları özetlenmiştir. Ek olarak aynı konularda yayınlanmış olan birkaç güncel çalışmadan bahsedilmiştir. Bültenin hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Tüm meslektaşlarımıza faydalı olması dileklerimiz ile…

Prof. Dr. Elif EROĞLU BÜYÜKÖNER
TKD Kardiyoonkoloji Proje Grubu adına,
Kardiyoonkoloji Proje Grubu Başkanı
 
Doç. Dr. Uğur Nadir KARAKULAK
TKD Kardiyoonkoloji Proje Grubu adına,
Kardiyoonkoloji Proje Grubu Üyesi
Dr. Yusuf Ziya ŞENER
TKD Kardiyoonkoloji Proje Grubu adına,
Kardiyoonkoloji Proje Grubu Üyesi
Sayı Özeti
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Avrupa Hematoloji Derneği (EHA), Avrupa Terapötik Radyoloji ve Onkoloji Derneği (ESTRO) ve Uluslararası Kardiyo-Onkoloji Derneği (IC-OS) işbirliği ile hazırlanmış 2022 Kardiyo-Onkoloji Kılavuzu – Aritmiler, Arteriyel Hipertansiyon ve Pulmoner Hipertansiyon
Dr. Damla Yalçınkaya

Klinik Çalışmalarda Monoterapi Olarak Kullanılan Antikanser İlaçlara Maruz Kalma ile ilişkili Atriyal Fibrilasyon İnsidansı
Dr. Emre Karakuş

Kanser Öyküsü Olan Hastalarda Atriyal Fibrilasyon için Kateter Ablasyonun Etkinliği ve Güvenliği
Dr. Emre Karakuş

Tirozin Kinaz İnhibitörü (TKİ) Kullanan Kanser Hastalarında QTc Uzamasının Kardiyovasküler Olaylarla İlişkisi
Dr. Emre Karakuş

Akciğer, Kolon veya Pankreas Kanseri Olan Seçilmemiş Hastalarda Ventriküler Taşikardi, Ventriküler Erken Atımlar ve Mortalite: Prospektif Bir Çalışma
Dr. Kerem Varol

Komplet AV Blok, ICI Miyokarditinde Mortalitenin Önemli Bir Prediktörüdür
Dr. Kerem Varol

Kanserin Kombinasyon Tedavisi ile İndüklenen Hipertansiyon: Global Klinik Çalışmaların Sistematik Derlemesi ve Meta-Analizi
Dr. Kerem Varol

Tirozin Kinaz İnhibitörü Lenvatinib ile Tedavi Sırasında Kan Basıncında Meydana Gelen Değişiklikler
Dr. Ahmet Haydar Keresteci

Pulmoner Hipertansiyon Artmış Kanser İnsidansı ile İlişkilidir
Dr. Ahmet Haydar Keresteci

Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında Pulmoner Hipertansiyon
Dr. Ahmet Haydar Keresteci

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.