[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 1 Sayı: 1 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Kardiyoonkoloji
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Elif Eroğlu Büyüköner
YK Adına Koordinatör:
Dr. Yusuf Ziya Şener

Üyeler
Dr. Kartal Emre Aslanger
Dr. Fatma Nihan Turhan Çağlar
Dr. Uğur Nadir Karakulak
Dr. Ertuğrul Okuyan
Dr. Evin Bozçalı Polat
Dr. Nafia İnan Kardelen Ohtaroğlu Tokdil
Dr. Omaç Tüfekçioğlu
Dr. Demet Menekşe Gerede Uludağ

Katkıda Bulunanlar
Dr. Hamit Moghanchi Zadeh
Dr. Musa Dağlı
Dr. Alper Tunga Ötegen
Dr. Emre Sezici


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDKARDIYOONKOLOJİ" Mayıs 2023 (1)
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Bülten 1:1
Değerli Meslektaşlarım,

Kanser tanı ve tedavisindeki gelişmeler, hastaların sağkalım süresinde artışa neden olmuştur. Kanser sürecinin yol açtığı metabolik etkiler, kanser tedavisi ilişkili kardiyovasküler toksisiteler ve uzamış yaşam süresi ile birlikte yaşlanmanın etkisiyle; giderek artan sayıda kanser hastası, kardiyovasküler morbiditeler ile prezente olmaktadır. Bu durum, “Kardiyoonkoloji” disiplininin doğmasına sebebiyet vermiştir. 

Bilimsel anlamda kardiyoonkoloji disiplinine dair ilk veriler, Thibauduau tarafından 1929’da torakal radyoterapinin miyokardiyal dokuda patolojik değişikliklere yol açtığını bildirmesi sonucu elde edilmiştir.  Sonraki süreçte modern anlamda kardiyoonkoloji disiplininin doğması, meme kanseri hastalarında antrasiklin kullanımı ile kalp yetersizliği arasındaki ilişkinin gösterilmesine dayanmaktadır. Ülkemizde kardiyoonkoloji alanındaki ilk profesyonel adım, 2016 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Cafer ZORKUN tarafından Kardiyoonkoloji polikliniğinin kurulması ve Balkan Kardiyoonkoloji Günleri’nin düzenlenmesi ile atılmıştır. Türk Kardiyoloji Derneği bünyesinde de 2019 yılında “Kardiyoonkoloji Proje Grubu” kurulmuştur.

Proje grubumuzun ilk bülteninde; Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin, Uluslararası Kardiyoonkoloji Derneği (ICOS) ile birlikte yayınlamış olduğu ilk Kardiyoonkoloji Kılavuzunun kardiyotoksisite tanımı, sınıflandırması ve kanser tedavisi öncesi kardiyovasküler risk değerlendirmesi kısımları özetlenmiştir. Ek olarak aynı konularda yayınlanmış olan birkaç güncel çalışmadan bahsedilmiştir.
Tüm meslektaşlarımıza faydalı olması dileklerimiz ile…

Prof. Dr. Elif Eroğlu Büyüköner
TKD Kardiyoonkoloji Proje Grubu adına,
Kardiyoonkoloji Proje Grubu Başkanı
Dr. Yusuf Ziya Şener
TKD Kardiyoonkoloji Proje Grubu adına,
Kardiyoonkoloji Proje Grubu Üyesi
Sayı Özeti
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Avrupa Hematoloji Derneği (EHA), Avrupa Terapötik Radyoloji ve Onkoloji Derneği (ESTRO) ve Uluslararası Kardiyo-Onkoloji Derneği (IC-OS) iş birliği ile hazırlanmış 2022 Kardiyo-Onkoloji Kılavuzu – Kanser Hastasında Kardiyovasküler Risk Belirleme ve Kanser Tedavisi İlişkili Kardiyovasküler Toksisite Tanımları
Dr. Hamit MOGHANCHI ZADEH

Toplum Temelli Bir Kohortta Önceden Var Olan Kalp Yetersizliğine Göre Kanser İnsidansı ve Mortalite
Dr. Musa DAĞLI

Tiroid Kanseri ve Kardiyovasküler Hastalık Arasındaki İlişki: Bir Meta-analiz
Dr. Musa DAĞLI

Prostat Kanserli Erkeklerde Kontrolsüz Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Yükü: RADICAL PC Çalışması Analizi
Dr. Musa DAĞLI

Meme kanserinde antrasiklin kardiyotoksisitesi için Framingham risk skoru risk faktörleri: Sistematik derleme ve meta-analiz
Dr. Emre Sezici

Kür Sağlanabilen Malignitelerde Kardiyovasküler Hastalık Prevalansı
Dr. Emre Sezici

Yüksek Dereceli Osteosarkom ve Ewing Sarkom Hastalarında Tanı Yaşının Kardiyotoksisite Üzerine Etkisi
Dr. Emre Sezici

Kalp Yetersizliği Hastalarında Kanser İnsidansı ve Mortalitesi: Güncel Sistematik Derleme ve Meta-analizi
Dr. Alper Tunga ÖTEGEN

Orta Yaş Dönemi Kardiyovasküler Sağlık ve Kardiyovasküler Sağlıktaki Dinamik Değişikliklerin Kanser İnsidansı ile İlişkisi
Dr. Alper Tunga ÖTEGEN

Kanser Hastalarında Kardiyovasküler Mortalite, Kanser Mortalitesini Geçer mi?: Bir İngiliz Retrospektif Kohort Çalışması
Dr. Alper Tunga ÖTEGEN

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.