[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 2 Sayı: 1 / 2024


Türk Kardiyoloji Derneği
Kardiyoonkoloji
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Elif Eroğlu Büyüköner

YK Adına Koordinatör:
Dr. Kardelen Ohtaroglu Tokdil

Üyeler
Dr. Kartal Emre Aslanger
Dr. Fatma Nihan Turhan Çağlar
Dr. Uğur Nadir Karakulak
Dr. Ertuğrul Okuyan
Dr. Evin Bozçalı Polat
Dr. Nafia İnan Kardelen Ohtaroğlu Tokdil
Dr. Omaç Tüfekçioğlu
Dr. Demet Menekşe Gerede Uludağ

Katkıda Bulunanlar
Dr. Yunus Emre Özbebek
Dr. Ayten Özal
Dr. Dilara Yüksel
Dr. Buse Çuvalcıoğlu


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "" Ocak 2024 (1)
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Bülteni 2:1

Değerli Meslektaşlarım,

Gelişen kanser tedavileriyle birlikte kansere bağlı ölüm oranları azalmıştır. Ancak kanser tedavilerine bağlı gelişebilen kardiyak hasar uzun dönemde hastalar için önemli bir morbidite ve mortalite sebebi olmaktadır.

Kardiyoonkoloji Proje Grubumuzun 4. bülteninde; Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin, 2022 yılında Uluslararası Kardiyoonkoloji Derneği (ICOS) ile ortak yayınlamış olduğu Kardiyoonkoloji kılavuzunun tirozin kinaz inhibitörleri, immün checkpoint inhibitörleri ve hormon tedavileri ilişkili kardiyotoksisite konusu özetlenmiştir. Ek olarak aynı konularda yayınlanmış olan birkaç güncel çalışmadan bahsedilmiştir.

Tüm meslektaşlarımıza faydalı olması dileklerimiz ile…

Prof. Dr. Nihan Turhan Çağlar
TKD Kardiyoonkoloji Proje Grubu adına
Kardiyoonkoloji Proje Grubu Üyesi
Dr. Kardelen Ohtaroğlu Tokdil
TKD Kardiyoonkoloji Proje Grubu adına
Kardiyoonkoloji Proje Grubu Üyesi
Sayı Özeti
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Avrupa Hematoloji Derneği (EHA), Avrupa Terapötik Radyoloji ve Onkoloji Derneği (ESTRO) ve Uluslararası Kardiyo-Onkoloji Derneği (IC-OS) iş birliği ile hazırlanmış 2022 Kardiyo-Onkoloji Kılavuzu
Dr. Yunus Emre Özbebek

Prostat Kanser Hastalarında Medikal Kastrasyonun Malign Aritmiler Üzerine Etkisi
Dr. Ayten Özal

Myocarditis in the Setting of Cancer Therapeutics
Proposed Case Definitions for Emerging Clinical Syndromes in Cardio-Oncology

Dr. Ayten Özal

Yeni Hedefe Yönelik Kanser Tedavilerinin Vasküler ve Metabolik Etkileri-Kinaz İnhibitörleri
Dr. Ayten Özal

Androjenlerin Ventriküler Repolarizasyon Üzerine Etkileri
Dr. Dilara Yüksel

Gelişen İmmünoterapi Görüşü, Epidemiyoloji, Kardiyotoksisite Tanısı ve Yönetimi
Dr. Dilara Yüksel

Dasatinib ve Diğer Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile Pulmoner Hipertansiyon
Dr. Dilara Yüksel

Prostat Kanserli Hastalarda Degarelix ve Leuprolide Tedavilerinin Kardiyovasküler Sistem Açısından Güvenilirliği-PRONOUNCE Denemesi
Dr. Buse Çuvalcıoğlu

İmmün Kontrol Noktası İnhibitörü Alan Hastalarda Kardiyak Olay Riski: Ulusal Danimarka Çalışması
Dr. Buse Çuvalcıoğlu

Tirozin Kinaz İnhibitörü Tedavisi Alan KML Hastalarının Kardiyovasküler Bakımı
Dr. Buse Çuvalcıoğlu

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.