Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 12 Sayı: 1 / 2020


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Dr. Hakan Altay
Dr. Şerafettin Demir
Dr. Barış Kılıçaşlan
Dr. Cihan Altın


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "2020 KY’de Önemli gelişmeler : Potansiyel Klinik Pratik Değişiklikler" Aralık 2020 (1)
2020 KY’de Önemli gelişmeler : Potansiyel Klinik Pratik Değişiklikler

2020 KY’de Önemli gelişmeler : Potansiyel Klinik Pratik Değişiklikler
...

Sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitörleri çalışmaları
...

VICTORIA ÇALIŞMASI
...

Akut Kalp Yetmezliği Nedeniyle Kabul Edilen Demir Eksikliği Olan Hastalarda İntravenöz Ferrik Karboksimaltozun Hastaneye Yatışlar ve Mortalite Üzerindeki Etkisini Karşılaştıran Randomize, Çift Kör Plasebo Kontrollü Bir Çalışma - AFFIRM-AHF
...

Kalp Yetmezliği ve Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Hastalarda Bireyselleştirilmiş Tıbbi Tedavi ile Anjiyotensin Reseptörü Neprilisin İnhibisyonunun Komorbiditelere Yönelik Karşılaştırılması – PARALLAX
...

Kalp Yetmezliğinde Kontraksiyonu İyileştirerek Olumsuz Kardiyak Sonuçları Azaltmaya Yönelik Global Yaklaşım – GALACTIC-HF
...

GİRİŞİMSEL KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİLERİ
...

2008 - 2021 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.