Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - ABD'de 1999'dan 2020'ye Kalp Yetersizliği Ölüm Oranlarındaki Eğilimler (Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu)ABD'de 1999'dan 2020'ye Kalp Yetersizliği Ölüm Oranlarındaki Eğilimler

Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu


ABD'de 1999'dan 2020'ye Kalp Yetersizliği Ölüm Oranlarındaki Eğilimler Trends in Heart Failure Mortality in the USA 1999 to 2020

Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Kalp yetersizliği (KY), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir halk sağlığı sorunu olan karmaşık bir klinik sendromdur. KY tedavi stratejilerindeki ilerlemelere rağmen mortalitedeki azalma beklenen düzeyde değildir. Bu çalışmada, 1999'dan 2020'ye kadar ırk ve cinsiyete göre sınıflandırılmış KY mortalite eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

CDC WONDER çoklu ölüm nedeni veri seti, ABD’de KY’den ölen (altta yatan ölüm nedeni) ve eşlik eden komorbiditeler nedeniyle ölen hastalarda ortalama ölüm yaşı ve yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı eğilimlerini analiz etmek için kullanılmıştır.

Sonuçlara bakıldığında; 1999'dan 2020'ye kadar KY'den ölen hastalar için yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı: 19.3 (Erkek: 21.3, Kadın: 17.7) ve ortalama ölüm yaşı: 83.2 (Erkek: 85.3, Kadın: 80.4, p<0.01) şeklinde tespit edilmiştir. Yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşı için KY ile ölen hastalarda sırasıyla 72.4 (Erkek: 85.8, Kadın: 63.0) ve 81.1 (Erkek: 83.2, Kadın: 78.6, p<0.01) olduğu gözlenmiştir. Yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşı her iki cinsiyette de iki yıllık dönem arasında sabit kalmıştır. Irklara göre, yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşına bakıldığında ise; komorbiditeler nedeniyle ölen beyaz ırk, siyah ırk ve diğer ırklardaki KY hastalarında sırasıyla yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı için (73.3, 75.1 ve 37.7, p<0.01) ve ortalama ölüm yaşı için (81.4, 74.0 ve 79.8, p<0.01) bulunmuştur. KY nedeniyle ölen hastalarda yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşı beyaz ırk, siyah ırk ve diğer ırklar için (20.2, 22.5 ve 8, p<0.001) ve (84.0, 76.1 ve 85.1, p<0.01) olarak tespit edilmiştir. 1999-2020 yılları arasında, KY nedeniyle ölen hastalarda yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak, komorbidite nedeniyle ölen KY’li hastalarda yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranında -0.5 ([-0.8]-[-0.1]) düşüş gözlenmiştir. Siyahi ırktaki hastalarda ortalama ölüm yaşında 1999’dan 2020’ye gelindiğinde anlamlı düşüş gözlenmiştir (1999 yılı: 77.8, 2020 yılı: 74.3). Diğer ırklarda ise; ortalama ölüm yaşı yıllar içerisinde değişmemiştir.

Sonuç olarak; KY tedavisinde mortalite açısından faydası kanıtlanmış kılavuzlara yönelik tıbbi tedavideki ilerlemelere rağmen, ABD’de ülke genelinde KY mortalite eğilimi plato çizmiştir. Siyahi ırktaki hastalarda KY'ye bağlı mortalitenin daha yüksek olduğu ırksal eşitsizlikler varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle, KY gelişimini engellemek için ve KY’nin ilerlemesini önlemek ve tedavi stratejilerini optimize etmek için sistemik çabalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.