Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Beta-Blokerlerle Tedavi Edilen, Ejeksiyon Fraksiyonu Hafif Azalmış veya Korunmuş Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dapagliflozinin Etkisi: DELIVER Çalışması (Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin)Beta-Blokerlerle Tedavi Edilen, Ejeksiyon Fraksiyonu Hafif Azalmış veya Korunmuş Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dapagliflozinin Etkisi: DELIVER Çalışması

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin


Beta-Blokerlerle Tedavi Edilen, Ejeksiyon Fraksiyonu Hafif Azalmış veya Korunmuş Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dapagliflozinin Etkisi: DELIVER Çalışması

Effect of Dapagliflozin in Patients With Heart Failure With Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction Treated With Beta-blockers: The DELIVER Trial

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

En son ESC ve AHA/ACC/HFSA kılavuzlarına göre beta-blokerler korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (KEF-KY) tedavisi için önerilmese de, bu tedaviler komorbiditelerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Beta-blokerlerin KEF-KY'de kronotropik yanıtı sınırlayarak klinik sonuçları olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler vardır.

Çalışmanın amacı hafif azalmış ejeksiyon fraksiyonlu (HEF-KY) veya KEF-KY hastalarında beta-bloker kullanımının güncel kullanımını ve sonuçlarını incelemektir.

DELIVER çalışmasında, 20 ülkede LVEF >%40 olan semptomatik KY olan toplam 6.263 hasta, dapagliflozin veya plaseboya randomize edilmiştir. Etkinlik ve güvenlik sonlanımları, randomizasyonda beta-bloker kullanımına göre incelenmiştir. Birincil sonlanım, kardiyovasküler ölüm veya KY'nin kötüleşmesiydi. Meksika'dan (%60) Polonya'ya (%93) kadar değişken oranlarda olmak üzere genel olarak beta-blokerler 5.177 hastada (%83) kullanılmaktaydı. Beta-bloker alan hastaların neredeyse tümünde en az 1 potansiyel endikasyon vardı (n=5.106, %99), bunlar hipertansiyon (n=4.623, %89), atriyal fibrilasyon/flatter (n= 2.969, %57), koroner arter hastalığı (n= 2.744, %53]) veya daha önce LVEF ≤ %40 olup iyileşen (n=991, %19) idi. Beta-bloker kullanımı, ortak değişkene göre düzeltilmiş modellerde daha yüksek birincil sonlanım riski ile ilişkili değildi (HR 0.68 95% CI, 0.59-0.80). Dapagliflozin, beta-bloker alan ve beta-bloker almayan hastalarda birincil sonlanım riskini tutarlı bir şekilde azaltmıştır (sırasıyla HR 0.82 95% CI, 0.72-0.94, HR 0.79 95% CI, 0.61-1.03, P interaction: 0.85). Beta-bloker kullanımından bağımsız olarak dapagliflozin ve plaseboya randomize edilen hastalarda advers olaylar benzerdi.

Sonuç olarak DELIVER'a kayıtlı HEF-KY veya KEF-KY hastalarında, 5 katılımcıdan 4'ü bir beta-bloker almaktaydı ve bu hastaların neredeyse tamamı en az 1 potansiyel kullanım endikasyonuna sahipti. Beta-bloker kullanımı, KY'nin kötüleşmesi veya kardiyovasküler ölüm riskinin artmasıyla ilişkili değildi. Dapagliflozin, hali hazırda beta-bloker kullanımına bakılmaksızın klinik olayları tutarlı ve güvenli bir şekilde azaltmıştır.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.