Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Olan ve Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızında < 25 ml/dak/1.73 m²’ye Kadar Kötüşleşme Olan Hastalarda Dapagliflozin (Dr. Zeynep Ulutaş)Kalp Yetersizliği Olan ve Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızında < 25 ml/dak/1.73 m²’ye Kadar Kötüşleşme Olan Hastalarda Dapagliflozin

Dr. Zeynep Ulutaş


Kalp Yetersizliği Olan ve Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızında < 25 ml/dak/1.73 m²’ye Kadar Kötüşleşme Olan Hastalarda Dapagliflozin

Effects of Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Deterioration of Kidney Function Below eGFR 25 ml/min/1.73 m²

Dr. Zeynep Ulutaş

SGLT-2 inhibitörleri, kalp yetersizliğinin (KY) tedavisinde kılavuza dayalı tedavi olarak tavsiye edilmektedir. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda bile bu tedavilere başlanabilirken, bazı hastalarda zamanla böbrek fonksiyonlarında bozulma görülebilmektedir.

Çalışmanın amacı, tahmini glomerular filtrasyon hızı (eGFR) başlangıç eşik değerlerinin altına düştüğünde KY'de SGLT-2 inhibitörlerine devam etmenin güvenliğini ve etkinliğini incelemektir.

eGFR'de 25 ml/dak/1,73 m2'nin altında bir bozulma etkinlik ve güvenlik sonuçları ile dapagliflozin tedavisi arasındaki ilişkiler, DAPA-HF ve DELIVER'ın katılımcı düzeyinde birleştirilmiş analizinde zamanla güncellenen Cox orantılı hazard modellerinde değerlendirildi.

11.007 hastadan 347'sinde (%3,2) takipte en az bir kez eGFR'de < 25 ml/dak/1,73 m²'ye kadar bozulma yaşandı. Bu hastalarda primer bileşik sonlanım riski daha yüksekti (HR 1,87; %95 GA: 1,48-2,35, p< 0,001). eGFR < 25 ml/dak/1,73 m2'nin altında böbrek fonksiyonunda bozulma yaşayan (HR 0,53; %95 GA: 0,33-0,83) ve yaşamayan (HR 0,78; %95 GA: 0,72-0,86) hastalarda primer sonlanım riski, plaseboya kıyasla dapagliflozin ile daha düşüktü (p=0,17). İlacın kesilmesi de dahil olmak üzere güvenlik sonuçlarının riski, eGFR < 25 ml/dak/1,73 m2 kötüleşen hastalarda daha yüksekti; ancak oranlar, çalışma ilacını kullanmaya devam edenler de dahil olmak üzere tedavi grupları arasında benzer kaldı.

Böbrek fonksiyonunda eGFR 25 ml/dak/1,73 m2'nin altında kötüleşme olan hastalarda KV sonuç riskleri yüksekti ancak tedavi grupları arasında güvenlik sonuçlarında herhangi bir sorun olmaksızın dapagliflozine devam edilmesinin fayda sağladığı görüldü. Fayda-risk oranı, böbrek fonksiyonlarında bozulma görülen KY hastalarında dapagliflozin tedavisinin sürdürülmesini destekleyebilir.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.