Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - DIG-META: Atriyal Fibrilasyon ve Kalp Yetersizliğinde Digoksin Sistematik Bir İnceleme ve 5,9 Milyon Hasta-Yılı Takibinin Meta-Analizi (Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu)DIG-META: Atriyal Fibrilasyon ve Kalp Yetersizliğinde Digoksin Sistematik Bir İnceleme ve 5,9 Milyon Hasta-Yılı Takibinin Meta-Analizi

Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu


DIG-META: Atriyal Fibrilasyon ve Kalp Yetersizliğinde Digoksin Sistematik Bir İnceleme ve 5,9 Milyon Hasta-Yılı Takibinin Meta-Analizi

DIG-META: Digoxin in Atrial Fibrillation and Heart Failure A Systematic Review and Meta-Analysis of 5.9 Million Patient-Years of Follow-Up

Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

DIG-META meta-analizine 78 gözlemsel ve 9 randomize kontrollü çalışma olmak üzere 87 çalışma dahil edilmiştir. 216,437 hasta digoksin grubunda ve 806,419 hasta kontrol grubunda tespit edilmiştir. Total takip 5,897,097 hasta-yılı olarak bulunmuştur. Gözlemsel (crude, adjusted,propensity matched, crude observational active-comparator) çalışmalarda yapılan analizlerde digoksinin plasebo grubuna göre tüm nedenli mortaliteyi istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttırdığı tespit edilir iken; randomize plasebo- kontrollü (HR: 0.99, %95 CI: 0.93-1.05) ve randomize aktif-kontrollü analizlerde (HR: 0.71, %95 CI: 0.39-1.30) digoksin plaseboya göre tüm nedenli mortalitede artış göstermemiştir (overall HR: 0.99, %95 CI: 0.93-1.05). Gözlemsel çalışmaların düzeltilmemiş (HR: 1.66, %95 CI: 1.28-2.15) ve düzeltilmiş analizlerinde (HR:1.82, %95 CI: 1.47-2.26) digoksinin plasebo grubuna göre kardiyovasküler nedenli mortaliteyi arttırdığı tespit edilmiştir. Gözlemsel çalışmaların propensity skor eşleşme (HR:0.87, %95 CI: 0.47-1.62) analizinde ve randomize kontrollü çalışmalarda (HR: 1.01, %95 CI: 0.94-1.08) ise; digoksin ve plasebo arasında kardiyovasküler mortalite açısından farklılık tespit edilmemiştir. KY’ye bağlı mortaliteye bakıldığında gözlemsel çalışmaların düzeltilmemiş (HR: 3.45, %95 CI: 0.80-14.83) ve düzeltilmiş (HR: 1.51, %95 CI: 1.38-1.64) analizlerinde digoksin KY nedenli mortaliteyi plaseboya göre değiştirmediği ya da arttırdığı gözlenmiştir. Ancak, randomize kontrollü çalışmalarda digoksin KY nedenli mortaliteyi plasebo koluna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaltmıştır (HR: 0.88, %95 CI: 0.78-0.99). Tüm nedenli hospitalizasyonlara bakıldığında, düzeltilmemiş ve düzeltilmiş analizlerde farklılık tespit edilmez iken; propensity skor eşleşme (HR: 0.96, %95 CI: 0.92-1.00) ve randomize kontrollü çalışmalarda (HR: 0.93, %95 CI: 0.89-0.98) digoksin plaseboya göre tüm nedenli hospitalizasyonu azaltmıştır. KY nedeniyle hospitalizasyonlarda ise; digoksin düzeltilmemiş analizlerde KY nedenli hastane yatışını arttırırken (HR: 1.43, %95 CI: 1.27-1.62); propensity skor eşleşme analizi (HR: 0.91, %95 CI: 0.87-0.95) ve randomize kontrollü çalışmalarda (HR: 0.76, %95 CI: 0.64-0.91) KY nedenli hastane yatışını azalttığı tespit edilmiştir.

Bu metanalizin sonuçlarına göre, digoksinin birbirlerine göre heterojenlik içermeyen randomize kontrollü çalışmalarda tüm nedenli mortalite üzerine etkisi yok iken; KY nedenli ölüm ve hospitalizasyonu azalttığı tespit edilmiştir. Gözlemsel kohortlarda ise; digoksinin mortaliteyi arttırdığı gözlenmiştir. Bu kohortlarda mortalite artışı daha yaşlı, daha ileri düzeyde hasta, komorbidite yükü daha fazla hasta grubuna digoksin reçete edilmesine bağlı olarak düşünülebilir.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.