Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Yüksek, Orta ve Düşük Gelirli Ülkelerdeki Kalp Yetersizliği Hastalarında Kırılganlık ve Sonuçları (Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu)Yüksek, Orta ve Düşük Gelirli Ülkelerdeki Kalp Yetersizliği Hastalarında Kırılganlık ve Sonuçları

Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu


Yüksek, Orta ve Düşük Gelirli Ülkelerdeki Kalp Yetersizliği Hastalarında Kırılganlık ve Sonuçları

Frailty and Outcomes in Heart Failure Patients From High-, Middle- and Low-Income Countries

Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Farklı gelir düzeyine sahip ülkelerden kalp yetersizliği (KY) popülasyonlarında geleneksel prognostik değişkenlerin ötesinde kırılganlığın artan prognostik önemi hakkında çok az bilgi vardır.

Yirmi yedi yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeden 3429 yetişkin KY hastası (yaş 61±14 yıl, %33 kadın) prospektif olarak incelenmiştir. Başlangıçtaki kırılganlık, el kavrama gücü, yürüme hızı, fiziksel aktivite, istenmeyen kilo kaybı ve kendi kendine bildirilen yorgunluğu içeren Fried endeksi ile değerlendirilmiştir. Hastaların ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %39±14 idi ve %26'sında New York Kalp Derneği sınıf III/IV semptomları mevcuttu. Hastaların medyan takip süresi 3.1 (2.0-4.3) yıldı. Ülkelerin gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, eğitim, KY etiyolojisi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, diyabet, tütün ve alkol kullanımı, NYHA fonksiyonel sınıfı, KY ilaç kullanımı, kan basıncı, hemoglobin, sodyum ve kreatinin düzeylerine göre düzeltilmiş ölüm ve KY nedeniyle hastaneye yatış için Cox proportional hazards modelleri uygulanmıştır. Kırılganlığın MAGGIC risk skoru üzerindeki artan ayırt edici değeri ROC eğrisi altında kalan alan ile değerlendirilmiştir.

Başlangıçta katılımcıların %18'i sağlam, %61'i pre-frail ve %21'i frail tespit edilmiştir. Takip boyunca 565 (%16) hasta ölmüş ve 471 (%14) hasta KY nedeniyle hastaneye yatırıldığı gözlenmiştir. Pre-frail ve frail hastalarda ölüm için düzeltilmiş hazard oranları sırasıyla şu şekilde gözlenmiştir: HR: 1.59 (%95 CI: 1.12-2.26) ve HR: 2.92 (%95 CI: 1.99-4.27). KY nedenli hospitalizasyon için ise sırasıyla; HR: 1.32 (%95 CI: 0.93-1.87) ve HR: 1.97 (%95 CI: 1.33-2.91) olarak tespit edilmiştir. Bulgular farklı gelir düzeyine sahip ülkeler arasında ve çoğu alt grupta tutarlı tespit edilmiştir. MAGGIC risk skoruna kırılganlığın eklenmesi, gelecekteki ölüm ve KY nedeniyle hastane yatışının ayırt edilmesini iyileştirmiştir. Kırılganlık, ölüm ve KY nedeniyle hastane yatışını öngörmede prognostik değişkenlere önemli ölçüde ek olarak prognostik bilgi sağlamaktadır. Kırılganlık ve bu sonuçlar arasındaki ilişki tüm gelir düzeylerindeki ülkeler arasında tutarlı tespit edilmiştir.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.