Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - MESSAGE-HF Çalışması: Yakın Zamanlı Kalp Yetersizliği Başvurusundan Sonra Uzaktan İzlem (Dr. Zeynep Ulutaş)MESSAGE-HF Çalışması: Yakın Zamanlı Kalp Yetersizliği Başvurusundan Sonra Uzaktan İzlem

Dr. Zeynep Ulutaş


MESSAGE-HF Çalışması: Yakın Zamanlı Kalp Yetersizliği Başvurusundan Sonra Uzaktan İzlem

MESSAGE-HF: Telemonitoring After A Recent Heart Failure Admission

Dr. Zeynep Ulutaş

Kısa süre önce akut dekompanse Kalp Yetersizliği (KY) nedeniyle hastaneye yatış sonrasında, SMS mesajları ve telefon görüşmelerine dayalı olarak eğitimi ve kişisel bakımı teşvik etmeye yönelik çok yönlü bir strateji, standart bakımla karşılaştırıldığında NT-proBNP düzeylerini azaltabilir.

Dahil edilme kriterleri: Yetişkinler (>18 yaş), etiyolojiye bakılmaksızın KY öyküsü, yakın zamanda yapılmış ADKY (Akut dekompanse kalp yetersizliği) (hastaneden taburcu olduktan sonra 30 güne kadar), cep telefonlarına erişim, son 3 ayda değerlendirilen LVEF< %40.

Dışlama kriterleri: Kalp nakli bekleme listesindeki hastalar, randomizasyondan 3 ay öncesine kadar cerrahi veya perkütan (koroner veya kapak) müdahaleler, bilişsel engellilik veya sosyal sorunlar nedeniyle SMS metin mesajlarını anlayamama veya bunlarla etkileşime geçememe, yaşam beklentisi < 1 yıl, randomizasyondan 30 gün öncesine kadar başka bir ilaç veya cihaz çalışmasına kayıt olmak, mevcut protokolde önceden randomizasyon.

Amaç: KY nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra otomatik kısa mesaj ve telefon desteğine dayanan bir uzaktan izleme stratejisinin değerlendirilmesi.

Yöntem ve Bulgular: MESSAGE-HF çalışması, Brezilya'nın tüm bölgelerindeki 30 klinikten hastaların katıldığı prospektif, çok merkezli, randomize, ülke çapında bir çalışmadır. Dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalar, ilk fizibilite kısa mesaj değerlendirmesine tabi tutulur ve olağan bakım veya uzaktan izleme müdahalesine randomize edilir. Tüm hastalara öz bakımla ilgili temel bilgi ve önerilerin yer aldığı bir KY kitapçığı verilir. Müdahale grubundaki hastalar, öz bakımı optimize etmek için protokolün ilk 30 gün boyunca günde dört kısa kısa mesaj (eğitim ve geri bildirim) alır; hastalardan gelen geri bildirim kısa mesajları diüretik ayarlamalarını veya sağlık ekibinin telefon çağrısını tetikleyebilir. 30 gün sonra kısa mesajların sıklığı ayarlanabilir. Hastalar 30, 90 ve 180 gün sonra takip edilmekte ve son durum 365. günde telefonla öğrenilmektedir. Primer son noktamız, 180 gün sonra NT-proBNP seviyelerindeki değişikliktir. Sekonder sonlanım noktaları, 30 gün sonra NT-proBNP'deki değişiklikleri; 30 ve 180 gün sonra sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, KY kişisel bakımı ve bilgi ölçekleri; ve kör ve bağımsız bir komite tarafından karara bağlanan KY nedeniyle hastaneye yatış ve kardiyovasküler ölümden oluşan bileşik sonuç.

Sonuçlar: MESSAGE-HF çalışması, basit, yoğun ve kişiye özel bir uzaktan izleme sistemi içeren bir eğitim ve kişisel bakım geliştirme stratejisini değerlendiriyor. Etkili olduğu kanıtlanırsa dünya çapında daha geniş bir popülasyona uygulanabilir.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.