Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - PARAGLIDE-HF ve PARAGON HF’nin Renal Sonlanımları (Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin)PARAGLIDE-HF ve PARAGON HF’nin Renal Sonlanımları

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin


PARAGLIDE-HF ve PARAGON HF’nin Renal Sonlanımları

Renal Outcomes in PARAGLIDE-HF and PARAGON-HF

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Bu çalışmanın amacı, PARAGLIDE-HF ve PARAGON-HF çalışmalarında yer alan hafif azalmış ejeksiyon fraksiyonlu (HEF-KY) ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (KEF-KY) olan hastalarda sakubitril/valsartanın renal sonlanımlar üzerindeki etkilerini araştırmaktı.

PARAGLIDE-HF ve PARAGON-HF çalışmalarının (n=5262) önceden belirlenmiş katılımcı düzeyinde birleştirilmiş havuzlanmış analizi yapıldı. Renal sonlanımlar şunlardı: başlangıç eGFR'de ilk≥ %50 düşüşe kadar geçen süre, son dönem böbrek hastalığı veya renal nedenli ölüm bileşik sonlanımı ve seri eGFR ölçümlerinin eğilimi. Hem PARAGLIDE-HF (n=466) hem de PARAGON-HF (n=4796), HEF-KY veya KEF-KY hastalarında sakubitril/valsartanın etkilerini değerlendirdi. PARAGLIDE-HF'de LVEF > %40 ve PARAGON-HF'de≥ %45 idi. Bununla birlikte, PARAGLIDE-HF çalışmasına daha yüksek riskli bir hasta popülasyonu dahil edilmişti (KY'nin kötüleşmesinden sonraki 30 gün içinde kaydedildi), oysa PARAGON-HF'de hasta popülasyonu klinik olarak daha stabildi (valsartan ve sakubitril/valsartan’a randomizasyondan önce run-in peryodu mevcuttu). Medyan takip süresi PARAGLIDE-HF'de 0.4 yıl, PARAGON-HF'de ise 2.9 yıldı.

Sakubitril/valsartan, valsartanla karşılaştırıldığında renal bileşik sonlanım riskini azalttığı görüldü (HR: 0.60; 95%CI: 0.44-0.83; p=0.002). Üstelik bu etki randomizasyonundan sonraki 2 ay içinde (58. günde) tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka neden oldu. Bileşik sonlanımın her üç bileşeninde de sakubitril/valsartanın faydalı etkileri görülürken renal bileşik sonuç üzerindeki etkisi çeşitli alt gruplarda da tutarlıydı (LVEF > %60 veya ?%60 ve eGFR≥ 60mL/dak/1,73m² veya <60mL/ dk/1,73m²). Ayrıca Sakubitril/valsartanın her iki çalışmadaki hastalarda valsartanla karşılaştırıldığında zaman içinde eGFR'deki düşüşü azalttığı görüldü (PARAGON-HF çalışmasında, kollar arası fark = 0.6 mL/dak/1.73m²; %95CI: 0.3-0.8; p<0.001; ve PARAGLIDE-HF çalışmasında kollar arası fark = 4.2 mL/dak/1.73m² %95CI: 0.4-8.0; p=0.030).

Sonuç olarak PARAGLIDE-HF ve PARAGON-HF çalışmalarının birleştirilmiş bu analizleri, valsartan ile karşılaştırıldığında sakubitril/valsartanın HEF-KY/KEF-KY hastalarında klinik olarak anlamlı renal olay riskini azalttığını göstermiştir. Bu yararlı etki, hem akut KY nedeniyle hastaneye yatırılan yüksek riskli hastalarda hem de ayaktan hastalarda görüldü. Sakubitril/valsartanın böbrek sonuçları üzerindeki olumlu etkileri tedavinin başlamasından sonraki aylar içinde farkedilirdi. Üstelik sakubitril/valsartanın valsartanla karşılaştırıldığında eGFR'deki düşüşü zaman içinde yavaşlattığı görüldü.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.