Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Kılavuza Dayalı Dörtlü Tıbbi Tedavinin Daha İyi Kullanılmasıyla İlişkili Ulusal Bir Kalp Yetersizliği Deneyimi (Dr. Zeynep Ulutaş)Kılavuza Dayalı Dörtlü Tıbbi Tedavinin Daha İyi Kullanılmasıyla İlişkili Ulusal Bir Kalp Yetersizliği Deneyimi

Dr. Zeynep Ulutaş


Kılavuza Dayalı Dörtlü Tıbbi Tedavinin Daha İyi Kullanılmasıyla İlişkili Ulusal Bir Kalp Yetersizliği Deneyimi

A National Heart Failure Initiative is Associated with Improved Use of Quadruple Guideline-Directed Medical Therapy

Dr. Zeynep Ulutaş

Kalp Yetersizliğinin (KY) 2030 yılına kadar ABD'de 8 milyondan fazla kişiyi etkileyeceği tahmin edilmektedir. 2022 AHA/ACC/HFSA KY Yönetimi Kılavuzu, DEF-KY hastalarının tedavisi için dört temel ilaç sınıfını önermektedir: RAAS inhibitörleri, tercihen anjiyotensin reseptörü /neprilisin inhibitörü (ARNi), kanıta dayalı beta blokerler (EBBB), sodyum glukoz kotransporter 2 inhibitörü (SGLT2i) ve mineralokortikoid reseptör antagonisti (MRA), Dörtlü Kılavuza Yönelik Tıbbi Tedavi (QGDMT) olarak anılır. QGDMT 2 yıl içinde tüm nedenlere bağlı ölümlerde tahmini %73 göreceli ve %26 mutlak azalma olduğunu göstermiştir. Ancak dikkate değer klinik potansiyele rağmen bu tedaviler klinik uygulamada yeterince kullanılmamaktadır. Bir uygulama bilimi stratejisinin KY için QGDMT'ye uyumu artırıp artırmayacağı bilinmemektedir.

IMPLEMENTHF (IHF), ABD'nin yedi bölgesinde çok disiplinli bir öğrenme işbirlikçisi ve kaynak deposundan oluşan ulusal bir KY kalite iyileştirme girişimidir. IHF, erken benimsemeye ve hastaneden taburcu olurken ve taburcu olduktan sonraki 30 gün içinde reçeteye hızla uymaya odaklanarak QGDMT'ye uyumu teşvik eder. Öğrenme işbirlikçiliğine multidisipliner katılım eczane, sağlayıcı grupları, hemşirelik, kalite, sosyal hizmetler, ayakta tedavi klinikleri ve diğerlerini içerir. QGDMT'yi teşvik etmeye yönelik ortak müdahaleler arasında formül değişiklikleri (örneğin, SGLT2i'nin eklenmesi), elektronik sağlık kayıt araçlarının optimize edilmesi, klinisyen eğitimi ve ilaca erişimi ele almak için kullanıcı dostu hasta kaynakları yer almaktadır. IHF siteleri, QGDMT'yi güçlendirmek için web seminerleri, öğrenme modülleri, cep kılavuz kitapçıkları ve hatırlatma kartları dahil olmak üzere eğitim materyalleri alır. IHF katılımcısı hastaneler QGDMT verilerini taburculuk sırasında ve taburculuktan sonraki 30 gün içinde Get With The Guidelines® Kalp Yetmezliği (GWTGHF) kapsamında toplar. Bu veriler başlangıçtan 2022 yılının 3. çeyreğine kadar analiz edildi.

IHF'ye katılan 71 bölgeden alınan 13.858 DEF-KY hastasının hastaneye kaldırılma epizoduna ilişkin veriler (ortalama yaş 69, %34 kadın, ortalama LVEF %24), taburculukta QGDMT reçetesinin başlangıçta %14'ten 2022'nin üçüncü çeyreğinde %47'ye yükseldiğini gösterdi (p-değeri < 0,001). 52 IHF bölgesinden alınan taburculuk sonrası 30 günlük veriler, QGDMT'de başlangıçtaki %9'dan 2022'nin 3. çeyreğinde %58'e bir artış olduğunu gösterdi (p değeri < 0,001). IHF'ye katılan merkezler arasında, bir uygulama bilimi stratejisinin kullanılması, uygun DEF-KY hastalarına taburculuk sırasında ve taburculuktan sonraki 30 gün içinde QGDMT reçetelenmesinde hızlı bir artış olduğunu göstermektedir. Bu çok bölgeli kalite iyileştirme girişimi, işbirliğine dayalı öğrenme modelinin, engellerin üstesinden gelmek için ortak uygulama stratejilerini kullanarak QGDMT reçetelerine uyumu iyileştirmeyi teşvik etme potansiyeli göstermektedir. Devam eden bu çalışma, analizin zaman çerçevesinin ötesinde QGDMT ile devam eden uyumu ve klinik sonuçları değerlendirecektir.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.