Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Kalp Yetersizliğinde Ejeksiyon Fraksiyonu Spektrumunda Nedene Özgü Ölüm (Dr. Zeynep Ulutaş)Kalp Yetersizliğinde Ejeksiyon Fraksiyonu Spektrumunda Nedene Özgü Ölüm

Dr. Zeynep Ulutaş


Kalp Yetersizliğinde Ejeksiyon Fraksiyonu Spektrumunda Nedene Özgü Ölüm

Cause-Specific Death in Heart Failure Across The Ejection Fraction Spectrum

Dr. Zeynep Ulutaş

Kalp yetersizliği (KY), kardiyovasküler (KV) ve KV dışı mortalitenin artmasıyla ilişkilidir, ancak ejeksiyon fraksiyonuna (EF) dayalı KY fenotiplerinde altta yatan ölüm nedenleri hakkında çok az veri mevcuttur. Ölüm nedenleri hakkındaki bilginin sağlık hizmeti kararları, tedavi öncelikleri ve klinik araştırma tasarımı üzerinde etkileri olabilir.

Amaç: EF'si azalmış DEF-KY'li, EF'si hafif azalmış HEF-KY'li ve EF'si korunmuş KEF- KY'li hastalarda spesifik mortalite nedenini incelemek.

2000-2021 yılları arasında İsveç Kalp Yetersizliği Kayıt Defterindeki hastalar dahil edildi. EF kategorilerindeki ölüm nedenleri ve insidans oranları araştırıldı. Ek olarak, EF kategorileri ile KV ve KV dışı mortalite arasındaki ilişkiyi incelemek için, diğer nedenlerden kaynaklanan ölüm riskini hesaba katan alt dağıtımsal hazard modelleri uygulandı ve yaş ve cinsiyete göre ayarlandı.

100.584 hastanın (%23 KEF-KY, %23 HEF-KY, %53 DEF-KY) ortanca yaşı 75,0 idi ve %36,5'i kadındı. 5 yıl içinde ölenlerin çoğu, tüm EF kategorilerindeki KV ölümlere atfedildi (sırasıyla DEF- KY'de %65, HEF- KY'de %59 ve KEF- KY'de %58). 5 yıl içinde, KEF- KY'li hastalarda KV dışı mortalite riski daha yüksekti (düzeltilmiş HR 1,38, %95 CI 1,331,43, p< 0,001) ve KV mortalite riski daha düşüktü (düzeltilmiş HR 0,80, %95 CI, 0,780,83, p< DEF KY'li hastalarla karşılaştırıldığında 0,001). İskemik kalp hastalığı (İKH), tüm EF kategorilerinde KV'den ölümün en yaygın nedeni iken kanser, KV dışı ölümün en yaygın nedeniydi. İKH'ye bağlı KV ölüm insidans oranı DEF-KY'de daha yüksek iken, pulmoner vasküler hastalık, inme, kalp kapak hastalığı ve atriyal fibrilasyona bağlı KV ölüm insidans oranları DEF-KY ve HEF-KY'ye kıyasla KEF-KY'de daha yüksekti. KEF-KY'li hastalarda, DEF-KY ve HEF-KY hastalarına kıyasla kanser, solunum yolu hastalıkları, kazalar ve Covid 19 dahil enfeksiyonlara bağlı KV dışı ölümlerin insidans oranı daha yüksekti.

KY hastalarından oluşan bu geniş kohortta, tüm EF kategorilerinde KV ölüm, KV olmayan ölümden daha yaygındı. Ancak EF arttıkça 5 yıl içinde KV olmayan ölüm riski daha yüksekti. EF kategorisine bakılmaksızın İKH ve kanser, sırasıyla KV ve KV olmayan ölümlerin en yaygın nedenleriydi. KEF -KY'li hastalarda, DEF-KY ve HEF-KY'li hastalara göre KV dışı nedenler daha yüksek bir ölüm oranına sahipti.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.