Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Empaglifozin'in Kollajen Biyobelirteçleri Üzerine Etkileri. EMPEROR Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar (Dr. Zeynep Ulutaş)Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Empaglifozin'in Kollajen Biyobelirteçleri Üzerine Etkileri. EMPEROR Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar

Dr. Zeynep Ulutaş


Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Empaglifozin'in Kollajen Biyobelirteçleri Üzerine Etkileri. EMPEROR Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar

Effects of Empaglifozin on Collagen Biomarkers in Patients with Heart Failure. Results From The EMPEROR Trials

Dr. Zeynep Ulutaş

Hücre dışı matriks yeniden yapılanması, Kalp Yetersizliğinin (KY) ilerlemesindeki anahtar yollardan biridir. Klinik çalışmalar, SGLT2 inhibitörlerinin KY hastalarında kardiyovasküler sonuçları iyileştirdiğini gösterdi; bu, kısmen kardiyak yeniden şekillenme üzerindeki etkiyle açıklanabilir. Klinik öncesi çalışmalardan elde edilen destekleyici veriler SGLT2 inhibitörlerinin kollajen sentezi ve fibrozun hafifletilmesi üzerindeki etkilerini öne sürdü Ancak SGLT2’nin KY hastalarında kollajen döngüsü üzerindeki etkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. EMPEROR Preserved ve EMPEROR Reduced çalışmalarına katılan hastalarda, geniş bir ejeksiyon fraksiyonu ve böbrek fonksiyonu yelpazesinde, empagliflozinin kollajen döngüsünün serum belirteçleri üzerindeki etkisi araştırıldı.

Analize 1084 hasta (empagliflozinde 545 ve plaseboda 539) dahil edildi. Başlangıçta, 12 ve 52. haftalarda serum örneklerinden ölçülen biyobelirteçler arasında PICP (bir kolajen tip I oluşum belirteci; ELISA), PROC3 (bir kolajen tip III oluşum belirteci; ECLIA), PINP (bir kolajen tip I oluşum belirteci; ECLIA, Roche Diagnostics) PROC6 (kollajen tip VI oluşum belirteci; ECLIA), C1M ve C3M (kollajen tip I ve III degradasyonu CLIA belirteçleri) yer alıyordu. Empagliflozin ile tedavi plaseboya kıyasla, 12. ve 52. haftalarda PICP düzeylerini düşürdü ve 52. haftada PROC3'ü azalttı. Bunun aksine, PINP, PROC6, C1M veya C3M düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki gözlenmedi.

Geniş bir EF ve böbrek fonksiyonu aralığına sahip kronik KY hastalarında empagliflozin tedavisi, hem 12. hem de 52. haftalarda bir kollajen tip I oluşum belirteci olan PICP'nin ve bir kollajen tip III oluşumu belirteci olan PROC3'ün serum düzeylerini azaltmıştır. Bu sonuçlar empagliflozinin antifibrotik etkisine destek sağlar ve SGLT2 inhibitörlerinin kardiyak yeniden şekillenme üzerindeki klinik etkisini açıklamaya yardımcı olabilir.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.