Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 15 Sayı: 2 / 2023


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar
Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu
Dr. Selda Murat
Dr. Zeynep Ulutaş
Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Volkan KozlucaGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--842--84

KY Bülteni - Kalp Yetersizliğinin Küresel Yükü: Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2021 Yılı için Sistematik Bir Analiz (Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu) Kalp Yetersizliğinin Küresel Yükü: Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2021 Yılı için Sistematik Bir Analiz

Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu


Kalp Yetersizliğinin Küresel Yükü: Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2021 Yılı için Sistematik Bir Analiz

The Global Burden of Heart Failure: A Systematic Analysis for The Global Burden of Disease Study 2021

Dr. İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Kalp yetersizliği (KY) hastaneye yatışın yaygın bir nedenidir ve yüksek sağlık bakım maliyetleri ve artan semptom yükü ile ilişkilidir. KY'nin küresel ve bölgesel prevalansına ilişkin ve altta yatan nedenlerine ilişkin güncellenmiş veriler sağlık politikası ve yatırım kaynakları için yol gösterici olabilir.

Bu çalışma, ‘Global Burden of Disease (GBD) 2021'in bir parçası olarak KY yüküne ilişkin karşılaştırılabilir ve tutarlı veriler sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Çalışmada, genel popülasyonda KY prevalansı, insidansı ve mortalitesi ile ilgili mevcut tüm veriler hesaplanmıştır. Veriler yayınlanmış bilimsel literatür, ulusal sağlık sistemlerinden idari kayıtlar ve hayati kayıt verilerinden elde edilmiştir. Bir jeo-uzamsal modelleme yazılım programı olan DisModMR 2.1 kullanılarak KY prevalansının tahmini hesaplama yoluna gidilmiştir. Ardından, KY yükünün yaş, cinsiyet, konum, yıl ve etiyolojiye özgü tahminleri oluşturularak altta yatan 27 etiyolojinin her birine bağlı olarak KY prevalansı tahminen hesaplanmıştır.

2021 yılında dünya genelinde 56.5 milyon (Uncertainty interval: 49.7 milyon-63.7 milyon) KY hastası tespit edilmiştir. Kadınlarda 27.3 milyon (24.0-30.8), erkeklerde ise 29.2 milyon (25.6-33.0) KY hastası tespit edilmiştir. Yaşa göre standardize edilmiş prevalans 1990 yılında 100.000'de 647.9 (556.3-739.9) iken; 2021 yılında 100.000'de 682.7'ye (602.8-766.8) yükseldiği gözlenmiştir. Kuzey Afrika ve Orta Doğu üst bölgesinde 2021'de en yüksek yaşa göre standardize edilmiş prevalansa (100.000'de 780.5 [658.7-907.6]) ve Güney Asya’nın da en düşük yaşa göre standardize edilmiş prevalansa (100.000'de 600.1 [526.5-671.4]) sahip olduğu gözlenmiştir. 2021 yılında, iskemik kalp hastalığı, hipertansif kalp hastalığı ve diğer kardiyomiyopatiler sırasıyla %33.8 (%28.4-%38.3), %22.6 (%19.0-%27.1) ve %8.2 (%7.0-%9.6) ile dünya genelinde KY’nin en sık nedenleri arasında tespit edilmiştir. Kalp yetersizliği, özellikle ileri yaş gruplarında oldukça yaygın görülen bir klinik sendromdur. Nüfus yaşlandıkça ve risk profilleri dünya çapında değiştikçe, KY’nin küresel epidemiyolojisinin bilinmesi, KY’nin genel yükünü azaltmak için altta yatan etiyolojilerin önlenmesi veya tedavi edilmesinin kritik öneme sahip olacağı düşünülmektedir.2--84

2008 - 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.