TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
  • Yeterlilik Kurulu
  • TKD ve TKYK'nın "Kardiyoloji Uzmanı" tanımı
  • TKD ve TKYK'nın "Kardiyoloji Uzmanı" tanımı

    İlgili mevzuata ve ulusal çekirdek eğitim programına göre kardiyoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunca kardiyoloji uzmanlık eğitiminin yeterliliği için gerekli görülen asgari işlem miktarlarına eğitimi boyunca ulaşmış olduğunu belgeleyen, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulunun yapacağı yazılı bilgi değerlendirme sınavında ve beceri değerlendirme sınavında başarılı olarak Yeterlilik Belgesini almış olan, 5 yılda bir en az 100 STE kredilik toplantıya katılan ve/ya da 5 yılda bir Yeterlilik Sınavlarına girip başarılı olarak Yeterlilik Belgesini yenileyen, Girişimsel Kardiyoloji ve Elektrofizyoloji-Ablasyon işlemleri yapabilmek için ayrıca bu alanlarda en az 9 aylık Sertifikasyon programlarını ya da 4 yarıyıllık Yan Dal uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlamış olan hekimler kardiyoloji uzmanı olarak kabul edilir.