TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Eğitim

  Türk Kardiyoloji Derneği hedef tanımı gereğince, Kardiyovasküler Tıp alanında ülkemizdeki tanı, tedavi ve izlem süreçlerinin standartlaşması ve alanımızdaki sağlık hizmetleri düzeyinin sistemli biçimde geliştirilmesine büyük önem ve öncelik vermektedir. Bu çerçevede, uzmanlık eğitimi standartlarının saptanıp geliştirilmesi için Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Çekirdek Eğitim Müfredatı 2005'te çevrildi; 2008 güncellemesinin çevirisi de tamamlandı.

  TKD'nin Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Programı ve Uzmanlık Öğrencisi Kayıt Defteri hazırlandı.

  Aritmi – Elektrofizyoloji ve Girişimsel Kardiyoloji alanlarında yan dal uzmanlığı kuruluncaya dek geçerli olmak üzere Sertifikasyon Programları önerileri oluşturuldu.

  Mezuniyet sonrası eğitim programlarının temel hedefi de, aynı amaç doğrultusunda, uluslararası düzeydeki en son gelişmeleri, tartışmaları Türkiye'de yapılan son araştırmaların sonuçlarıyla birlikte hekimlerimizin ve yardımcı sağlık personelimizin gündemine sokmak ve bu gelişmeleri yurt dışı toplantılarda izleme olanağı bulamayanların bu bilimsel gündem ve güncellikten kopmamalarını, kendi araştırmalarında bu gelişmeleri göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır.

  Yeterlilik Kurulumuzun düzenlediği yazılı ve sözlü yeterlilik sınavları da hem hekimlerimizin mezuniyetlerinden sonraki bilimsel ve teknik gelişmeleri ne denli yakından izleyebildiklerini ölçmelerini hem de bu ölçümün sonucunu meslektaşlarına ve hastalarına kanıtlayabilmelerini amaçlıyor.

  Yine aynı temel hedef doğrultusunda, Yeterlilik Kurulumuz 2010 yılında başlattığı Kardiyoloji Eğitim Kurumlarının Akreditasyonunu geliştirerek sürdürüyor.


  Sunu Merkezi

  Eski adıyla "Slayt Kulübü"nün kullanışlı bir indeks düzenine kavuşturulması ve hareketli görüntülerin uygun dosya büyüklüklerinde sunulabilmesi amacıyla 2008 yılı ortalarında "SUNU MERKEZİ" adlı yeni bir hizmet eklendi. Türkiye'nin en büyük tıpta uzmanlık bilimsel sunu merkezi sayfasında 3000'in üzerinde sunuya, sunuldukları toplantılara göre erişebilirsiniz. Her toplantının yeni altyapıya uygun hale getirilen sunuları bu sayfaya eklenmeye devam edilmektedir. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin en büyük online tıp uzmanlık kaynağı olan sunu merkezimizi zenginleştirip geliştirmeyi sürdüreceğiz.


  Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları

  Geçen kongremiz ve ondan sonra bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ulusal eğitim toplantılarımızın toplam kredi saati 380'i, katılımcı sayısı ise 8.000'i aştı. Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubumuzun gerek özel kursları gerekse öteki çalışma gruplarımızla ortak oturumları ise geçen bir yıl içinde 8 programda toplam 92 saatlik eğitime ulaştı.

   Bu yıl ilk kez STE kredili E-Kongremizi yaptık ve online bağlanıp etkileşimli olarak izleyen hekim sayımız 1750'yi, sonraki süreçte ziyaret edenlerle 2500'ü aştı. Yine bu yıl Girişimsel Kardiyoloji ve Kalp Yetersizliği alanlarında üç webinar gerçekleştirdik. Aldığımız geri bildirimler, bu çalışmalarımızı geliştirme konusunda bizleri daha da cesaretlendirdi. Genel Kurulumuzun da paralel salonda yapıldığı, 1000'i aşkın katılımcının ilgi gösterdiği 19. Girişimsel Kardiyoloji Toplantımız canlı yayınları ve kurslarıyla uluslar arası bir etkinlik olduğunu iyice kanıtladı. İstanbul M. A. Ersoy Eğt. Arş. Hastanesi ile Bezmialem Üniversitesi'nde düzenlediğimiz Girişimsel Simülasyon Kursları bu alanda büyük bir yarar sağladı. Yine Girişimsel Toplantımız sırasında gerçekleştirilen Hayvan Deney Laboratuarı, Periferik Girişim, Karotis Girişim ve TAVI Kursları da büyük ilgi çekti.

  Yine bu yıl, Ulusal Kongremize 60, Girişimsel ve Kardiyak Görüntüleme Toplantılarımıza 50'şer Kardiyoloji asistanının katılımını TKD olarak destekledik. Ayrıca, 10 Genç Kardiyologumuzu Münih'te yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi'ne götürdük. TKD'nin ATUDER-Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte hazırlayıp uyguladığı İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları bu alanda ulusal standart niteliğini iyice pekiştirdi. Bu işbirliğinin son halkası da, ATUDER Çeviri Grubu'nca çevrilen ve TKD olarak yayınladığımız AHA 2010 CPR-ECC Kılavuzu Tam Metni oldu. Bu kılavuz ilk kez 28. Kongremizin hemen öncesinde yapılan 38. İKYD Kursu katılımcılarına ve eğitimcilerine sunuldu. 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ile başlatılan EBAC (European Board tor Accreditation in Cardiology) akreditasyonu o günden beri kesintisiz sürdürülüyor. Bu yıl ilk kez EBAC akreditasyonu alınan Girişimsel Toplantımıza EBAC tarafından da 19 kredi verildi. 28. Kongremiz de 18 EBAC CME kredisi aldı. Bu kongremizi ilk kez Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu kredilendirdi ve kongremizin "121,5 kredilik Türkçe bilimsel program içerdiği; katılımcıların yalnızca barkod okuyucularla katılımları saptanan oturumların kredilerini -maksimum 18 kredi- alabilecekleri" belirlendi.