Kardiyak Görüntüleme Bloğu 2024

Standart Kardiyovasküler Manyetik Rezonans Görüntüleme (KMR) Protokolleri: 2020 güncellemesi
Kardiyovasküler manyetik rezonans ile standart görüntü değerlendirme ve analizi – 2020 güncellemesi Kardiyovasküler Manyetik Rezonans Derneği (SCMR): Standartlaştırılmış Analiz ile Görevli Mütevelli Heyeti

GELECEK TOPLANTILAR

GEÇMİŞ TOPLANTILAR

Tüm Toplantılar