KG Bülteni Yıl: 1 Sayı: 1


Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Fahriye Vatansever Ağca

Üye
Gamze Babur Güler

Üye
Özge Özden Tok

Üye
Mustafa Ozan GürsoyKG Bülteni / "Kapak Hastalıkları Kılavuzundaki Önemli Değişiklikler" Eylül 2021 (1)

Kıymetli meslektaşlarım,

Yeni yapılan ESC 2021 Kongresinden sonra Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu olarak yenilenen ESC  Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzundaki  son değişiklikleri ve güncellemeleri özetleyerek ilginize sunuyoruz. Tüm meslektaşlarımız için faydalı olması dileği ile,

Doç.Dr. Fahriye Vatansever Ağca

Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu adına

Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu BaşkanıKılavuzda Aort Kapak İle İlgili Değişen Noktalar
Dr. Özge Özden Tok


Kılavuzda Mitral Kapak İle İlgili Değişen Noktalar
Dr. Gamze Babur Güler


Kılavuzda Triküspit Kapak Ve Protez Kapaklar İle İlgili Değişen Noktalar
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy


 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.