TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Ödüller ve Burslar
 • Burslar
 • Burslar

  TKD Öğrenci Bursları

  Amaç: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı tıp öğrencilerine burs sağlamaktır.

  Başarı tanımlanması: Bursun verileceği öğretim yılı bir önceki dönem tıp dersleri not ortalamasının 70 veya üstü olması gerekmektedir. Bu nedenle, hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerine burs verilemez. Ders notları dekanlıklardan alınan not belgesi (transkript) ile belgelenmelidir.

  Maddi olanakların kısıtlılığın belirlenmesi:

  Anne ya da babadan birinin işsiz olması 10 puan
  Ailenin aylık gelirinin 5.500TL- 6.500TL arasında olması (asgari ücret) 10 puan
  Ailenin aylık gelirinin 5.500TL'nin altında olması (asgari ücret altı) 30 puan
  Ailenin kirada oturması 10 puan
  Ailenin özel otomobilinin olmaması 5 puan
  Öğrencinin ailesi ile ayrı şehirde yaşaması 10 puan
  Öğrencinin yurtta kalması 10 puan
  Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi 2-3 kişi ile paylaşması 5 puan
  Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi en az 4 kişi ile paylaşması 10 puan
  Ailede mevcut her bir öğrenci için 5 puan
  Şehit çocuğu 20 puan
  Gazi Çocuğu 10 puan
  Anne/babanın resmen ayrı yaşaması 10 puan

  Maddi olanakların belgelenmesi:
  Maaş bordrosu
  Vergi levhası
  Kira kontratı
  SGK'dan anne ve babanın sigortalılık durumu

  Bursu verecek kurum: Burs TKD tarafından verilir ve TKD bütçesinden karşılanır.

  Burs süresi: Burs süresi 1 yıldır. Öğrencinin bursu kazandığı yıl koşulları esas alınarak -gerekli şartlar korunduğu sürece- her yıl belgelenmek koşulu ile okuldan mezun olana kadar burs devam eder. Son sınıfta olan öğrencilere mezun oldukları aya kadar ödeme yapılır ve sınav olmayan fakültelerde bir önceki “not ortalaması” esas alınır.

  Burs miktarı ve ödenmesi:

  • o Yıllık burs miktarı 12.000 TL’dir. Bu tutar TKD Yönetim Kurulu tarafından, bir sonraki ders yılı için geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
  • Burs aylık olarak ödenir. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait burs Eylül ayında üç aylık olarak ödenir.

  Burs verilecek öğrenci sayısı:

  • Öğrenci Bursları Kurulu’nun teklifi ve TKD Yönetim Kurulunun onayı ile burs verilecek öğrencilerin sayısı her yıl yeniden belirlenir.

  Bursun Tıp Fakültelerine Dağılımı:

  • TKD Yönetim Kurulu üyelerinin birinci veya ikinci derece akrabalarına burs verilemez.
  • Özel ya da vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs verilemez.

  Bursun duyurulması: Burs verileceği aşağıdaki kaynaklarda duyurulur.

  • Sürekli olarak web sayfasında yer alır.
  • Tüm devlet üniversiteleri tıp fakültesi dekanlıklarına 15 Eylül tarihine kadar burs ile ilgili bilgi yazısı gönderilir.
  • Burs için son başvurma tarihi 30 Eylül’dür.

  Burs alınamayacak özel durumlar:

  • Özel tıp fakülteleri öğrencileri
  • Disiplin cezası alınması
  • Başka bir kuruluştan burs alınması
  • TKD Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisinin bulunması
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak

  Burs adayları belirttikleri tüm özellikleri belgelemek zorundadır. Söz konusu koşullarda değişiklik olursa 1 hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Doğru olmayan beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir ve verilmiş olan burs geri talep edilir.

  Adayların Belirlenmesi: Öğrenci Bursları Alt Kurulu yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar ile senede bir kez sözlü mülakat yapar ve bursiyer seçiminde yukarıda belirlenen puanlama sistemini de göz önüne alarak burs alacak kişileri belirler. Burs verilecek aday sayısının %10’u kadar da yedek aday belirlenir. Liste TKD Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

  Görüşme için davet edilen adayların geliş-dönüş otobüs ya da tren ücreti ve öğle yemeği TKD tarafından karşılanır.