TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Kurullar
 • Yönetim Kurulu
 • Yönetim Kurulu

  Derneğimizin 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda yönetim, denetim, onur kurullarına seçilenlerle, Derneğin organları aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.

  Başkan
  Vedat Aytekin
  Gelecek Başkan
  Muzaffer Değertekin
  Başkan Yardımcısı
  Enver Atalar
  Genel Sekreter
  Ertuğrul Okuyan
  Genel Sekreter Yardımcısı
  Bülent Mutlu
  Sayman
  Ahmet Yıldız
  Üye
  Dursun Aras
  Üye
  Ersan Tatlı
  Üye
  Mehmet Ertürk
  Başkan Mustafa Kemal Erol
  Gelecek Başkan Vedat Aytekin
  Başkan Yardımcısı Muzaffer Değertekin
  Genel Sekreter Cevat Kırma
  Genel Sekreter Yardımcısı Sami Özgül
  Sayman Ertuğrul Okuyan
  Üye Bülent Görenek
  Üye Bülent Mutlu
  Üye Asiye Ayça Boyacı
  Başkan Mahmut Şahin
  Gelecek Başkan Mustafa Kemal Erol
  Başkan Yardımcısı Adnan Abacı
  Genel Sekreter Engin Bozkurt
  Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Aydoğdu
  Sayman Necla Özer
  Üye Ömer Göktekin
  Üye Meral Kayıkçıoğlu
  Üye Mehmet Birhan Yılmaz
  Başkan Sadberk Lale Tokgözoğlu
  Gelecek Başkan Mahmut Şahin
  Başkan Yardımcısı Engin Bozkurt
  Genel Sekreter Adnan Abacı
  Genel Sekreter Yardımcısı Enver Atalar
  Sayman Mehmet Sıddık Ülgen
  Üye Sinan Aydoğdu
  Üye Merih Kutlu
  Üye Necla Özer
  Başkan Ömer Kozan
  Gelecek Başkan Sadberk Lale Tokgözoğlu
  Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy
  Genel Sekreter Mustafa Kemal Erol
  Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Abacı
  Sayman Ramazan Özdemir
  Üye Engin Bozkurt
  Üye Mehmet Sıddık Ülgen
  Üye Enver Atalar
  Başkan Oktay Ergene
  Gelecek Başkan Ömer Kozan
  Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erol
  Genel Sekreter Mehmet Aksoy
  Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ersanlı
  Sayman Mehmet Eren
  Üye Ramazan Özdemir
  Üye Adnan Abacı
  Üye Giray Kabakcı
  Başkan Çetin Erol
  Gelecek Başkan Oktay Ergene
  Başkan Yardımcısı Sadberk Lale Tokgözoğlu
  Genel Sekreter Ömer Kozan
  Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Değertekin
  Sayman Mehmet Aksoy
  Üye Mustafa Kemal Erol
  Üye Mehmet Eren
  Üye Erdoğan İlkay
  Başkan Çetin Erol
  Önceki Başkan Ali Oto
  Başkan Yardımcısı Vedat Aytekin
  Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin
  Genel Sekreter Ömer Kozan
  Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ergin
  Genel Sekreter Yardımcısı Sema Güneri
  Muhasip Cevat Kırma
  Veznedar Muzaffer Değertekin
  Üye Mehmet Aksoy
  Üye Neşe Çam
  Üye Adnan Abacı
  Başkan Ali Oto
  Önceki Başkan Altan Onat
  Başkan Yardımcısı Kamil Adalet (16 Aralık 2005'te istifa etti, yerine 6 Ocak 2006'da Tuna Tezel getirildi)
  Başkan Yardımcısı Sadberk Lale Tokgözoğlu
  Genel Sekreter Oktay Ergene
  Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Şahin
  Genel Sekreter Yardımcısı Tuna Tezel (6 Ocak 2006'da Tuna Tezel'in Başkan Yard.'na atanması üzerine en yüksek oy alan yedek üye Sinan Aydoğdu getirildi)
  Muhasip Mehmet Özkan
  Veznedar Zeki Öngen
  Üye Ömer Kozan
  Üye Mustafa Kemal Erol
  Üye Deniz Kumbasar
  Başkan Ali Oto
  Önceki Başkan Altan Onat
  Başkan Yardımcısı Ali Ergin
  Başkan Yardımcısı Serdar Aksöyek
  Genel Sekreter Oktay Ergene
  Genel Sekreter Yardımcısı Sadberk Lale Tokgözoğlu
  Genel Sekreter Yardımcısı Kamil Adalet
  Muhasip Tuna Tezel
  Veznedar Vedat Aytekin
  Üye Hakan Kültürsay
  Üye Yelda Başaran
  Üye Mahmut Şahin
  Başkan Altan Onat
  Şeref Başkanı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Çetin Erol
  Başkan Yardımcısı Bilgin Timuralp
  Genel Sekreter Ali Oto
  Genel Sekreter Yardımcısı Sadberk Lale Tokgözoğlu
  Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Sansoy
  Muhasip Tezer Ulusoy
  Veznedar Vedat Aytekin
  Üye Oktay Ergene
  Üye Serdar Aksöyek
  Üye Ali Ergin
  Başkan Altan Onat
  Şeref Başkanı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Bilgin Timuralp
  Genel Sekreter Ali Oto
  Genel Sekreter Yardımcısı Çetin Erol
  Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Türkoğlu
  Muhasip Tezer Ulusoy
  Veznedar Vedat Sansoy
  Üye Sema Güneri
  Üye Mehmet Özkan
  Üye Ömer Kozan
  Başkan Altan Onat
  Şeref Başkanı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Bilgin Timuralp
  Başkan Yardımcısı Önal Özsahuran
  Genel Sekreter Muzaffer Öztürk
  Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Türkoğlu
  Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oto
  Muhasip Tezer Ulusoy
  Veznedar Vedat Sansoy
  Üye Yılmaz Nişancı
  Başkan Altan Onat
  Şeref Başkanı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Önal Özsahuran
  Başkan Yardımcısı Aydın Karamehmetoğlu
  Genel Sekreter Muzaffer Öztürk
  Genel Sekreter Yardımcısı Sami Ünal
  Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oto
  Muhasip Günsel Şurdum Avcı
  Veznedar Vedat Sansoy
  Üye Yılmaz Nişancı
  Başkan Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Kemalettin Büyüköztürk
  Başkan Yardımcısı Aydın Karamehmetoğlu
  Genel Sekreter Altan Onat
  Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Öztürk
  Genel Sekreter Yardımcısı Önal Özsaruhan
  Muhasip Sami Ünal
  Veznedar Günsel Şurdum Avcı
  Başkan Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Kemalettin Büyüköztürk
  Başkan Yardımcısı Aydın Karamehmetoğlu
  Genel Sekreter Altan Onat
  Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Öztürk
  Genel Sekreter Yardımcısı Önal Özsaruhan
  Muhasip Sami Ünal
  Veznedar Günsel Şurdum Avcı
  Başkan Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Kemalettin Büyüköztürk
  Başkan Yardımcısı Akif Berki
  Genel Sekreter Altan Onat
  Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Öztürk
  Genel Sekreter Yardımcısı Önal Özsaruhan
  Muhasip Sami Ünal
  Veznedar Günsel Şurdum Avcı
  Başkan Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Kemalettin Büyüköztürk
  Başkan Yardımcısı Akif Berki
  Genel Sekreter Altan Onat
  Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Öztürk
  Genel Sekreter Yardımcısı Önal Özsaruhan
  Muhasip Sami Ünal
  Veznedar Günsel Şurdum Avcı
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Sabih Oktay
  Genel Sekreter Altan Onat
  Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Öztürk
  Genel Sekreter Yardımcısı Sami Ünal
  Muhasip Teoman Onat
  Veznedar Muzaffer Birkardeşler
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Ali Ekmekçi
  Genel Sekreter Altan Onat
  Genel Sekreter Yardımcısı Semih Tulpar
  Genel Sekreter Yardımcısı Dinçer Uçak
  Muhasip Teoman Onat
  Veznedar Muzaffer Öztürk
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Ali Ekmekçi
  Genel Sekreter Altan Onat
  Genel Sekreter Yardımcısı Rasim-Berkmen
  Genel Sekreter Yardımcısı Dinçer Uçak
  Muhasip Teoman Onat
  Veznedar Muzaffer Öztürk
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Kenan Binak
  Genel Sekreter Ali Ekmekçi
  Genel Sekreter Yardımcısı Rasim Berkmen
  Genel Sekreter Yardımcısı Altan Onat
  Muhasip Necati Sırmacı
  Veznedar Dinçer Uçak
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Kenan Binak
  Genel Sekreter Ali Ekmekçi
  Genel Sekreter Yardımcısı Rasim Berkmen
  Genel Sekreter Yardımcısı Akif Berki
  Muhasip Altan Onat
  Veznedar Dinçer Uçak
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Aydın Aytaç
  Genel Sekreter Ali Ekmekçi
  Genel Sekreter Yardımcısı Rasim Berkmen
  Genel Sekreter Yardımcısı Naci Bor
  Muhasip Altan Onat
  Veznedar Kenan Binak
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Lütfi Vural
  Genel Sekreter Nihad Dorken
  Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Binak
  Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Aytaç
  Muhasip Altan Onat
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Lütfi Vural
  Genel Sekreter Nihad Dorken
  Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Binak
  Genel Sekreter Yardımcısı Neşet Aytan
  Muhasip Altan Onat
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Remzi Özcan
  Başkan Yardımcısı Lütfi Vural
  Genel Sekreter Nihad Dorken
  Genel Sekreter Yardımcısı Sabahat Kaymakçalan
  Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Binak
  Muhasip Altan Onat
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Orhan Sargın
  Başkan Yardımcısı Hatice Açıkalın
  Genel Sekreter Nihad Dorken
  Genel Sekreter Yardımcısı Lütfi Vural
  Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Binak
  Muhasip Altan Onat
  Başkan Reşat Garan
  Başkan Yardımcısı Ekrem Şerif Egeli
  Başkan Yardımcısı Hatice Açıkalın
  Genel Sekreter Nihad Dorken
  Genel Sekreter Yardımcısı Nejat Harmancı
  Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Binak
  Muhasip Remzi Özcan
  Başkan (M.E.Güçhan'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 20 Aralık 1963'te Nihad Dorken seçilmiştir.) Muzaffer Esat Güçhan
  Başkan Yardımcısı Ekrem Şerif Egeli
  Başkan Yardımcısı Hatice Açıkalın
  Genel Sekreter Reşat Garan
  Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Aytaç
  Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Binak
  Muhasip Remzi Özcan