TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Yayınlar
 • Yayınlar  Web Adresi:
  archivestsc.com

  Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi

  İlk sayısı 1966’da çıkan ve 1988’den beri düzenli olarak, önce yılda 4, sonra 6 sayı halinde yayınlanan TKD Arşivi, 1998-2003 arasında aylık, 2004’ten beri yine yılda 8 sayı ve bir Kongre Bildiri Özetleri özel sayısı olarak çıkmaktadır. 1990-2000 dönemi sayıları üyelerimize CD ortamında da sunulmuş olan TKD Arşivi, 2000’den beri tam metin olarak internette yayınlanıyor.

  2002’de ilk kez yazar, konu, makale bazında arama motoru ile donatılan TKD Arşivi web sayfaları 2005’te daha da geliştirildi. 1 Ocak 2006’dan beri yalnızca “online” makale kabul eden TKD Arşivi’ne gönderilen yazılar Yayın Kurulu üyeleri ve konu uzmanlarından oluşan hakemlerce yine “online” olarak değerlendiriliyor. Her yıl 200’ü aşkın makale gönderilen dergimiz bunların hakem değerlendirmelerine göre kabul edilen yarıya yakınını yayınlıyor. TKD Arşivi 1 Ocak 2008’den beri tam metin olarak, web ortamında İngilizce yayına da başladı.

  2005 yılında grafik tasarımı da Prof. Sadık Karamustafa tarafından yenilenen TKD Arşivi EMBASE (Excerpta Medica) ve TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nin yanı sıra 2005’ten beri Index Copernicus’ta; 1 Ocak 2008’den beri de Index Medicus, PubMed ve MEDLINE indekslerinde ve 2012’den beri de SCOPUS indeksinde yer alıyor.

     Web Adresi:
  anatoljcardiol.com

  Anatolian Journal of Cardiology

  10 Mayıs 2014’te TKD tarafından alınan Anadolu Kardiyoloji Dergisi, Science Citation Index Expanded, PubMed/MEDLINE, EMBASE (Excerpta Medica), Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index Copernicus ve Türk Tıp Indeksi TUBITAK-ULAKBIM’de yer almaktadır. Tümüyle İngilizce yayınlanan Derginin adı 2015 yılında Anatolian Journal of Cardiology olarak değiştirilmiştir.

  2000 yılından beri yayınlanan dergi İngilizce yazılar kabul etmektedir.

     Web Adresi:
  khd.tkd.org.tr

  Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

  2010 yılında Türkiye’nin alanındaki ilk dergisi olarak web üzerinden online yayınlanan Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi kesintisiz olarak yayınını sürdürüyor. Online gönderilen makaleler yazarları ve kurumları belirtilmeden konunun uzmanı hakemler tarafından değerlendirildikten ve istenen düzeltiler varsa yapıldıktan sonra yayınlanıyor. Dergi yayın kurulu, hakemlerimiz ve yazarlarımızın önerileri doğrultusunda sürekli geliştirilen dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Dergi Takip Sistemi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index)'nde yer alıyor.

   

  HT BÜLTENİ

  Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından üç ayda bir yayınlanmaktadır. TKD resmi web sitesinde online olarak yer alacak bültenlerin her sayısı; hipertansiyonla ilgili güncel ve pratik bilgiler yanı sıra, haberler, toplantılar ve yeni çalışmaların özetlerinin bulunduğu zengin bir içerikle çıkacak.

     Web Adresi:
  tkd.org.tr/KYBulteni

  KY BÜLTENİ

  Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu tarafından yayınlanmaktadır.

     Web Adresi:
  tkd.org.tr/SKbulteni/

  SK BÜLTENİ

  Spor Kardiyolojisi Alt Kurulu tarafından yayınlanmaktadır.

     Web Adresi:
  tkd.org.tr/KGBulteni/

  KG BÜLTENİ

  Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu tarafından yayınlanmaktadır.

     Web Adresi:
  tkd.org.tr/GKBulten/

  GK BÜLTENİ

  Girişimsel Kardiyoloji Birliği tarafından yayınlanmaktadır.

     Web Adresi:
  tkd.org.tr/tkdgenc/

  TKD GENÇ BÜLTENİ

  Genç Kardiyologlar Alt Kurulu tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

   

  Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı

  Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı

   

  TKD GENÇ Kardiyologlar 2021 Yılı Bültenleri Özet Kitapçığı

  TKD GENÇ Kardiyologlar 2021 Yılı Bültenleri Özet Kitapçığı

   

  Kardiyolojide Güncel Kanıtlarla Vaka Yönetimi

  Kardiyolojide Güncel Kanıtlarla Vaka Yönetimi

   


  Kılavuzlar ve Sözlükler

  TKD kardiyovasküler hastalıkların tanı, tedavi ve izlemleri konusunda geliştirilen uluslararası kılavuzlar ve uzman ortak görüş belgelerinin Türkiye koşulları göz önüne alınarak Türkçeleştirilmesi ile örneği olmayan konularda kendi ulusal kılavuzlarını geliştirilip uluslararası bilim ve uygulama çevrelerinin değerlendirme ve kullanımına sunmuştur.

  Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubumuzun hazırladığı kendi alanlarında dünyada birer ilk olan beş konudaki Bakım Kılavuzları bu amaçla İngilizceye çevrilip web sitemiz üzerinden uluslararası kullanıma sunulmuştur ve şimdiden birçok ülkede kullanılmaktadır.

  TKD'nin kurulduğu günden beri üyesi olduğu Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından hazırlanan kılavuzların Türkçeleştirilmesine ayrı bir önem verilmektedir. Bu kılavuzların hazırlık sürecine üyelerimiz giderek daha büyük ölçüde katkıda bulunuyorlar. Yayınlanan ESC kılavuzlarının Türkçeleştirilmesinde de yurdumuzdaki koşulların göz önüne alınmasına ve gereken eklemelerin, düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmektedir.

  • Ulusal Kılavuzlar (1994-2010)
  • ESC Kılavuzları (2005-2010)
  • Hemşirelik Kılavuzları: 2 ciltte 5 kılavuz (Avrupa'da ilk kez)
  • Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzu (2008, 2009)


  Kardiyoloji Terimler Sözlüğü (1980, 1994, 1998)

  İlk olanak 1980 yılında yapılmış olan ulusal kongremize bir rapor şeklinde Dinçer Uçak'ın başkanlığındaki kurulca sunulan kardiyolojide kullanılan terminolojiyi düzenleme çabasından sonra, 1994 yılında Güngör Ertem, Altan Onat ve Kenan Binak'ın Nomenklatür Kurulu olarak yaptıkları çalışmalar ile hazırladı ve Derneğimizce yayınlandı. Son olarak 1998 yılında Güngör Ertem, Altan Onat, Çetin Erol, Kamil Adalet, Hüsniye Yüksel, Deniz Güzelsoy'dan oluşan kurul "Kardiyoloji Terimler Sözlüğü"nü daha geniş bir şekilde hazırladı.

  2007 yılında Vedat Sansoy ve Esmeray Acartürk tarafından başlatılan ve 2008'de sonuçlandırılan proje ile kalp damar tıbbı alanındaki terimlerin Türkçe karşılıkları daha da geliştirildi; Esmeray Acartürk'ün de üyesi olduğu Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Kurulu tarafından da gözden geçirilen çalışma 2008'de TKD web sitesinden erişime açıldı, ayrıca CD ve kitap biçiminde de çoğaltılıp dağıtıldı. 25. Kongremiz için son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla genişletilmiş yeni baskısı hazırlandı; ayrıca "Yabancı Terimlerden Türkçeye Dizin" bölümüne "Türkçeden Yabancı Terimlere Dizin" bölümü eklendi.

  Çok Dilli Sözlük : Türkçe-Azerice-Kırgızca-Türkmence-Latince-İngilizce-Rusça www.tdkb.org adresinde ve CD'de