TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Bilinçlendirme Çalışmaları
 • Bilinçlendirme Çalışmaları

  Derneğimiz, kalp ve damar sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla halka yönelik "sigaraya karşı ve sağlıklı yaşam"için kampanyalar, "risk faktörlerine dikkat ve tedavi" kampanyaları ve kalp hastalıkları ile ilgili konferanslar düzenlenmektedir. Son yıllarda giderek güçlenip yoğunlaşan bu etkinliklerimiz içine Dünya Kalp Günü ve Dünya Hipertansiyon Günü çalışmaları ile kalp damar hastalıkları temel risk etkenlerine karşı farkı ndalık geliştirici kampanyalar, özel radyo ve televizyon programları yapımı da eklendi. 2012 Dünya Kalp Günü'nde "Kalbini sev günde onbin adım at" kampanyası başlatıldı.

  Bu amaçla şimdiye dek başlatılıp uygulanan kampanyalarımız şunlardır:


  TKD-TV: Türkiye'nin Kalp Televizyonu

  Türk Kardiyoloji Derneği'nin, her yıl 205 bin yurttaşımızın canını alan ve bunun birkaç katı sayıda insanımızı sakat bırakan kalp ve damar hastalıklarına karşı korunma bilincini geliştirmek için hazırladığı TKD TV 2008 ortalarında yayına başladı. TKD.tv.tr adresinde; TKD yapımı video filmler, TKD temsilcilerinin TV kanallarında yayınlanan röportaj ve konuşmaları, TKD etkinlikleriyle ilgili haber klipler yayınlanmaktadır

  Ücretsiz Hipertansiyon Telefon Hattı: 0800 2118 12 8 Radyo programları: "Herşeyin Başı Sağlık" 50 bölümlük radyo skeçleri ve kardiyolog tavsiyeleri TV Dizisi: "Kalpten Söyleşi" 15'er dakikalık 12 bölüm, yerel ve bölgesel televizyonlar için TV Spotları: "Sağlıklı Bir Kalp İçin" 5'er dakikalık 10 bölüm, 5 yerel dilde, 10 konuda Risk Hesaplama Programları: Web sitemizde, Kadınlar ve Erkekler için


  Kalbini Koru, İçinde Sevdiklerin Var

  Sağlık Bakanlığı desteği ve 5 uzmanlık derneğinin katılımıyla oluşturulan "Kardiyovasküler Risk Plattormunun halk bilgilendirme bölümüdür. Bir yandan Birinci Basamak Hekimlerinin kendilerine hangi nedenle başvurursa başvursun her erişkin hastalarını kalp ve damar hastalıkları toplam riski açısından değerlendirmeye yöneltip "önleyici hekimlik hizmeti" vermelerini amaçlayan bu çalışma; bir yandan da medya kampanyaları, halk konferansları ve sağlık taramaları yoluyla toplumu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 2007'de Pfizer'in koşulsuz desteğiyle başlayan bu çalışma hekim ve halk toplantılarıyla devam etmektedir. 2011 sonrasında bu kampanyamız özellikle Kadın ve Kalp Sağlığı alanında ulusal bir araştırma projesine dönüştürülmüştür.


  12/8 Hipertansiyon Farkındalık Kampanyası

  Toplumumuzun dikkatini yüksek kan basıncının tehlikelerine çekmeyi ve onları öncelikle kendi kan basınçlarını zaman zaman ölçtürüp sağlıklı sınırlar üstüne çıkınca doktora başvurmalarını, tedavlerinin yaşam boyu süreceğini unutmamalarını sağlamayı hedetlemektedir. 2005'te Novartis'in koşulsuz desteğiyle başlatılan bu kampanyamız hala büyük hastanelerimizde "Tansiyon Ölçüm Köşeleri" kurularak sürdürülmektedir. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar şimdiden 2 ayrı bilimsel yayına dönüşmüştür.


  Ulusal Kalp Sağlığı Politikası

  En önemli atılım ise, redaksiyonu da tamamlanarak XXII. Kongremizde kamuoyuna duyurulmuş olan "Ulusal Kalp Sağlığı Politika Metni"nin hazırlanmasının ardından "Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi Türkiye İmza Töreni"nin 26 Aralık 2007'de TBMM Sağlık Komisyon Başkanı, Sağlık Bakanı ve 8 tıpta uzmanlık derneği başkanının da katılımıyla Ankara'da imzalanması oldu.

  Sağlık Bakanlığı ile etkili ve verimli bir işbirliği kesintisiz sürdürülmektedir. Bu süreçte Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 2004-2006'da hazırlanıp sunuldu; 26 Aralık 2007'de Ankara'da, Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prot. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bakanı Prot. Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve 8 uzmanlık derneği yöneticilerinin katılımıyla imzalandı. Bu tören sırasında Sağlık Bakanı taratından, Ulusal Kalp Sağlığı Politikasına dayanılarak hazırlanmış olan "birincil koruma" ağırlıklı "Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı" ile; bu amaçla Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında "Sağlığı Teşvik ve Geliştirme Daire Başkanlığı" ile "Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığının kurulduğu duyuruldu. "Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı" web sitemize de yerleştirildi.

  Bu Strateji ve Eylem Planının 2009 yılında Bakanlık taratından hazırlanıp yayınlanan İngilizcesi de web sitemizden tüm dünyaya duyurulup erişime açıldı. Mayıs 2009'da Ankara'da gerçekleştirilen Kalp ve Damar Hastalıklarında İkincil ve Üçüncül Koruma Çalıştayı'nın sonuç belgeleri de yayına hazırlandı. 2008'de bu bütünlük içinde yer alan Tütün ve Tütün Ürünleriyle Mücadele ve Kontrol Programı 2008-2012; 2010 Mart'ında da Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı 2010-2014 yayınlanarak uygulamaya kondu. Ayrıca kardiyoloji uzmanlık eğitimi ve ülkemizin kardiyovasküler sorunları ile ilgili olarak güvenli bilgi alışverişi ortamı sağlandı; Derneğimizin yaptığı kalp sağlığı tarama çalışmalarına Bakanlığımızdan da lojistik destek verildi.


  Kalp Heykeli

  2008'de 24. Kongremiz sırasında üyelerimizin kamuoyuna yönelik görsel mesajlarıyla gerçekleştirilen Kalp Heykeli, Kongremizin hemen ardından Taksim'deki Evlendirme Dairesi önüne bir törenle dikildi.


  Avrupa Kalp Sağlığı Projesi

  Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesinin de bir parçası olduğu ve Avrupa Konseyince desteklenen bu proje grubunun 8 modülünden katılabileceğimiz 6'sında TKD olarak yer aldık. Bu çerçevede "Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzu"nun Türkçeye çevrilip yayınlanması, Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesinin Türkçeye çevrilip yayınlanması, Ulusal İmza Töreni ve Tanıtım Programı, HeartScore'un çeviri ve yayını tamamlandı. "Kadın ve Kalp Sağlığı" çalışmaları da Nisan 2010'da bitirilerek Avrupa Araştırma Sonuç Raporları ile birlikte Türkiye Araştırma Sonuçlarını içeren makalelerden oluşan özel bir yayın, TKD Arşivi Özel Eki olarak yayınlandı. Avrupa Projesi tamamlanmış olmakla birlikte TKD Kadın Kalp Sağlığı Proje Ekibi sistemli çalışmalarına devam ediyor.


  TV Spotları

  Türk Kardiyoloji Derneği beş temel konuda hazırladığı ve halkımızın bilinçlendirilmesine yönelik televizyon yayınları 200'den tazla kez ulusal ve yerel kanallarda gösterildi. "Kalpten Söyleşi" TV Programları: 2005 yılında tamamlanan 15'er dakikalık 12 bölümden oluşan bu program, "belirli başlıklarda en önemli sorular ve cevapları" yapısında tamamlanıp gerçekleştirildi. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'ndan "eğitim programı" onayı 2006 yılı sonunda alındı. Program dizisi Yerel Televizyonlar Birliği'ne bağlı 100 kanaldan 2007 yılı sonunda ve 2008 başında üçer kez yayınlandı. 2010 ve 2011 yayın dönemlerinde ulusal ve yerel televizyon kanallarınca yayınlanmaya devam etti.


  "Her şeyin Başı Sağlık" Radyo Programları

  Sık rastlanan kalp damar sorunlarının semptomlarına dayalı skeçler ve ele alınan konu ile karşılaşıldığında hasta ve hasta yakınlarının yapması gerekenleri içeren bu bilgilendirici program dizisi 1 Mayıs 2005 - 1 Mayıs 2006 döneminde TRT 1 ve bağlı bölge radyolarından tüm yurt çapında yayınlandı. Bir sonraki yayın döneminde bu programlar bu kez TRT'nin yerel radyolarında yayınlandı.


  "Kültürel Zenginliğimiz" Programı İçin Kalp ve Damar Sağlığı Eğitim Filmleri

  Yeni gerçekleştirilen bu eğitici televizyon programları 9 Ekim - 22 Aralık 2006 döneminde gösterilmek üzere, TRT-3 televizyonunun hafta içi günlerde yayınlanan "Kültürel Zenginliğimiz" program kuşağı için hazırlandı. Haftanın beş gün beş ayrı yerel lehçe ve dilde yayın yapan bu kuşak içinde TKD uyarı-eğitim programları da her gün ayrı bir dilde ve lehçede gösterildi. On bölümlük bu program dizisi, daha sonra TRT televizyonlarının Türkçe yayın kuşaklarında da gösterildi; 2011 'de de yeniden yayınlandı.


  "İyi Kalpli Bir Türkiye İçin" ve "Kalbiniz Ne Kadar Genç" broşürleri

  Altı ayrı başlıkta 2005 yılında tamamlanıp "İyi Kalpli Bir Türkiye İçin" ana başlığı altında bası lan TKD broşürleri büyük ilgi gördü ve kısa sürede tükendi. Bu broşürler, 2006 Eylül'ünde birleştirilip sonuna Kadınlar ve Erkekler İçin Risk Hesaplama Tabloları eklendi. Heryıl Dünya Kalp Günlerinde yeniden basılıp kardiyoloji anabilim dalları ve klinikleri aracılığıyla yurt çapında dağıtılan broşürler yıl boyunca yurt çapında kullanılıyor. Toplam baskı ve dağıtım adedi bir milyonu geçti.