TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Hakkında
 • Tarihçe
 • Tarihçe

  Türk Kardiyoloji Derneği(TKD), 27 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kurulmuş ve ilk tüzüğünün 21 Mayıs 1963 günü İstanbul Postası gazetesinde yayınlanmasıyla kuruluşu resmiyet kazanmıştır.

  Merkezi İstanbul'da bulunan TKD'nin kamu yararına çalışan dernek sayılması da 3/563 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırılmış ve dönemin Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak 5 Nisan 1980 tarih ve 16951 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanmıştır.

  1976, 1984, 1988, 1994,1997, 1998, 2002, 2007, 2010, 2014 ve 2016 yıllarında değişikliğe uğramış olan TKD Tüzüğü, en son 19 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda kabul edilen değişikliklerle son şeklini almıştır.

  2021 yılı itibariyle sayısı 8 olan TKD Çalışma Gruplarına ilişkin Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 13 Aralık 2002 tarihli toplantısında kabul edilerek TKD Haber Bülteni'nin Ekim 2002 sayısında yayınlanmıştır. 2010 yılında Girişimsel Kardiyoloji alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak Girişimsel Kardiyoloji, Erişkin Konjenital ve Periferik Vasküler Girişim Çalışma Grupları birleştirilip daha geniş kapsamlı bir yapı olarak Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği kurulmuştur. 2000 yılında, Türkiye'de ilk İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu başlatılmıştır. Bu kurs kesintisiz olarak, Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı da bu kursa 2007 yılında çıkardığı bir genelgeyle resmiyet kazandırmıştır.

  TKD' nin ilk -kurucu- başkanı Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan' dır. 1963 yılı sonunda vefat eden Güçhan, "Şeref Başkanı" kabul edilmiş ve yerine Prof. Dr. Reşat Garan seçilmiştir. 1964 yılından itibaren 20 yıl Prof. Dr. Reşat Garan, 1984 yılından itibaren 10 yıl Prof. Dr. Remzi Özcan, sonraki 8 yıl Prof. Dr. Altan Onat, 2002-2006 döneminde Prof. Dr. M. Ali Oto, 2006-2010 döneminde Prof.  Dr. Çetin Erol ve 2010-12 arasında Prof. Dr. Oktay Ergene TKD Başkanlığını yürütmüştür. Prof. Dr. Garan ve Prof. Dr. Özcan, Başkanlık dönemlerini tamamladıktan sonra TKD Şeref Başkanlığına getirilmiştir. Prof. Dr. Özcan, bu unvanı 4 Temmuz 2007'de vefatına dek taşımıştır. 13 Nisan 2008 genel kurulunda Prof. Dr. Oktay Ergene ilk kez açılan Gelecek Başkanlık konumuna seçilmiştir. 25 Nisan 2010'da ise Prof. Dr. Ergene Başkanlığı devralırken Gelecek Başkanlığı Prof. Dr. Ömer Kozan'a bırakmıştır. 15 Nisan 2012'de Gelecek Başkanlığa Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu seçilmiş, 10 Mayıs 2014'te ise Prof. Dr. Tokgözoğlu Başkan olmuştur. Gelecek Başkanlığa ise Prof. Dr. Mahmut Şahin seçilmiştir. 23 Nisan 2016 seçimlerinde ise Prof. Dr. Mahmut Şahin Başkan olmuş, Gelecek Başkanlığa Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol seçilmiştir.
  5 Mayıs 2018 seçimlerinde ise Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol Başkan olmuş ve Gelecek Başkanlığa Prof. Dr. Vedat Aytekin seçilmiştir. Tüm dünyanın yaşadığı pandemi nedeniyle 19 Haziran 2021’de yapılan Genel Kurulumuz sonrasında Prof. Dr. Vedat Aytekin Başkan olmuş ve Prof. Dr. Muzaffer Değertekin Gelecek Başkanlığa seçilmiştir.

  Dernek Genel Sekreterliği görevini 1964 yılından itibaren 10 yıl Prof. Dr. Nihat Darken, sonraki 4 yıl Prof. Dr. Ali Ekmekçi, 1978 yılından sonra 16 yıl Prof. Dr. Altan Onat, dörder yıl da Prof. Dr. Muzaffer Öztürk, Prof. Dr. M. Ali Oto, Prof. Dr. Oktay Ergene, Prof. Dr. Ömer Kozan yapmıştır. Yeni tüzük uyarınca Genel Sekreterlik görevi de bir dönem (iki yıl) ile sınırlanmış, 2010-12'de Prof. Dr. Mehmet Aksoy ve 2012-14'te Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol bu görevi üstlenmiştir. 2014-16 dönemi için de Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Adnan Abacı seçilmiştir. 2016-2018 dönemi içinse Prof.  Dr.  Engin Bozkurt   Genel   Sekreterlik görevini yapmış, 2018-2021 dönemi için Prof. Dr. Cevat Kırma Genel Sekreterliğe seçilmiştir. 2021-2023 dönemi için Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan Genel Sekreterlik görevine seçilmiştir.

  27 Kasım 2004'te Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu (TKYK)'nun ilk Genel Kurulu toplanıp İç Yönerge’yi kabul etmiş ve dört yıllık bir süre için görev yapacak kurullarını oluşturmuştur; Başkanlığa Prof. Dr. Faruk Erzengin'i, Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'nu getirmiştir. TKYK ilk Bilgi Değerlendirme Sınavı'nı 28 Kasım 2005'te gerçekleştirmiştir. 2008 Genel Kurulunda TKYK Başkanlığına Prof. Dr. Nail Çağlar, Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Armağan Altun seçilmiştir.

  13 Ekim 2012 Genel Kurulunda TKYK Başkanlığına Prof. Dr.  İ. Haldun Müderrisoğlu, Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Aylin Yıldırır seçildiler. Kuruluşundan 35. Kongremize dek 26 Yazılı Bilgi Yeterlilik Sınavı ile 52 Sözlü Beceri Yeterlilik Sınavı gerçekleştiren Yeterlilik Kurulumuz 894 Kardiyoloji Uzmanına Yeterlilik Belgesi verdi. 2010'da başlattığı Uzmanlık Eğitim Kurumları Yeterlilik Programına başvuran Başkent, Gazi, Kocaeli ve Trakya Üniv. Tıp Fakülteleri Kardiyoloji Anabilim Dalları 2010' da Ankara, Zonguldak Karaelmas (yeni adıyla Bülent Ecevit), Samsun On Dokuz Mayıs ve Bursa Uludağ Üniv. Tıp Fakülteleri Kardiyoloji Anabilim Dalları 2011'de; Şanlıurfa Harran ve Adana Çukurova Üniv. Tıp Fakülteleri Kardiyoloji Anabilim Dalları ile Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 2012'de; Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Dicle, Marmara ve İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakülteleri Kardiyoloji Anabilim Dalları 2013'te belirlenmiş olan kapsamlı standartlara uygunlukları inceleme ziyaretleri, her kademeden öğretim üyeleri ve öğrencilerle görüşmeler ve denetlemeler sonucunda saptanarak "Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumu Yeterlilik" belgelerini almaya hak kazandılar. 2015 başında bu kurumlara Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı da 16. kurum olarak eklendi. 2016 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü belirlenmiş olan kapsamlı standartlara uygunlukları inceleme ziyaretleri, her kademeden öğretim üyeleri ve öğrencilerle görüşmeler ve denetlemeler sonucunda saptanarak "Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumu Yeterlilik" belgelerini almaya hak kazandılar. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültelerine yapılan inceleme ziyaretleri ve denetlemeler sonucunda belgeleri yenilendi. Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne belirlenmiş olan kapsamlı standartlara uygunlukları inceleme ziyaretleri ve denetlemeler sonucunda “Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumu Yeterlilik” belgesi verilmiştir. Gaziantep Üniv. Tıp Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniv. Tıp Fakültesi, Harran Üniv. Tıp Fakültesi, Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fakültesi ve Trakya Üniv. Tıp Fakültesi, Yeterlilik Kurulumuzun 2019 yılı içerisinde yaptığı inceleme ziyaretleri ve denetlemeleri sonucunda “Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumu Yeterlilik” belgelerini almaya hak kazandılar. 2021 yılında yapılan inceleme ziyaretler ve denetlemeler sonrasında Ankara Üni. Tıp Fakültesi, Erciyes Üni. Tıp Fakültesi, Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi ve Süleyman Demirel Üni. Tıp Fakültesi “Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumu Yeterlilik” belgelerini almaya hak kazandılar.

  İlk kez 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ile EBAC akreditasyonu alan TKD, Türk kardiyologlarının ve kardiyoloji ile ilgili öteki uzmanlık alanlarından hekimlerin, pratisyen hekimlerin, hemşire ve teknisyenlerin mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi konusunda kapsamlı programlar oluşturup uygular. TKD Mezuniyet Sonrası Eğitim Programlarına katılan toplam hekim sayısı 2004'te 4000'i, 2005'te 6000'i buldu; 2007'den beri de 8000 düzeyinde sürüyor. 2012'de başlatılan TTB kredili E-Kardiyoloji Kongresi'ni de ilk yılında 6500 hekim izledi. 2014'te bu sayı 18.000'e ulaştı.

  TKD, 2005 yılında son bilimsel gelişmeleri de içeren Ulusal Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı Taslağını tamamladı. 2006'da geliştirilen bu program 2007'de son şekli verilerek Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Bu program ve Asistan Kayıt Defteri önerimiz web sitemize yerleştirilerek kardiyoloji eğitim kurumlarımızın kullanımına açıldı. Ne yazık ki, Türkiye'de kardiyoloji uzmanlık eğitiminin çağın bilimsel ve teknolojik gereklerine uygun düzeye ve süreye çıkarılması çabalarımıza karşın Bakanlık tarafından uzmanlık eğitimi süresi dört yıla indirilmişti ancak yoğun görüşmelerimiz ve çabalarımızla 5 yıla çıkarıldı. Girişimsel Kardiyoloji ve Aritmi-Elektrofizyoloji alanlarındaki zaten bir zorunluluk olan yan dal uzmanlığı bir yana, müfredatıyla birlikte önerdiğimiz birer yıllık sertifikasyon programları da bir türlü yürürlüğe sokulamadı. TKD'nin de katılımıyla Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)'nin 2005'te hazırladığı ve 2008'de güncellediği "Kardiyoloji Çekirdek Müfredatı" da 2005 ve 2008 versiyonlarıyla Türkçeleştirilip web sitemizden tüm uzmanlık eğitim kurumlarımızın erişimine sürekli açık tutuluyor. ESC Kardiyoloji Çekirdek Müfredatı'nın 2013 versiyonunun hazırlanmasında Önceki Başkanlarımızdan Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu da görev yaptı.

  2005 Haziran'ında Lüksemburg'da toplanan Avrupa Kalp Sağlığı Konferansı’na katılan TKD, 29 Haziran 2005'te Sağlık Bakanlığı ile birlikte "Lüksemburg Bildirgesi"ni imzaladı. 2006 yılında da enerjik biçimde sürdürülen bu çabalar ESC-EHN ortaklığıyla EuroHeart Proje Grubu'na dönüştürüldü. TKD de bu proje grubunun katılabileceği tüm modüllerinde yer aldı. 2007-2010 döneminde Türkiye de dahil Avrupa’da başarıyla tamamlandı.

  Proje çerçevesinde başlatılmış olan çalışmaları TKD hala sürdürüyor.

  TKD Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ile Dünya Kalp Federasyonu (WHF)'nun 1964'ten beri üyesidir. Bu uzmanlık örgütlerinin yönetim kurullarında ve çeşitli çalışma gruplarında çok sayıda üyesi başarıyla görev yaptı; yapıyor. WHF'nin Dünya Kalp Günü programına 2004'ten beri geniş çaplı programlarla katılan TKD'nin bu çalışmaları 2006'da WHF tarafından "En Başarılı Uygulama Örneği" olarak seçildi ve Genel Kurul Toplantısında sunuldu.

  2004-2006'da TKD öncülük ve koordinatörlüğünde hazırlanarak Sağlık Bakanlığına ve TBMM'ye sunulan "Ulusal Kalp Sağlığı Politikası", 2007'de Bakanlık tarafından benimsenip "Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Stratejik Plan ve Programı" hazırlandı. Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesinin 25 Aralık 2007'de Ankara’da imzalanması sırasında Sağlık Bakanınca açıklanan bu Stratejik Plan ve Program, 2008'de İngilizceye de çevrilerek yayınlandı. Ulusal Kalp Sağlığı Politikası'nda önerilen ve hazırlanma sürecine TKD'nin de aktif biçimde katıldığı "Tütün ve Tütün Ürünleriyle Mücadele ve Kontrol Programı" 2009'da, "Türkiye Obezite (şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı "2010'da tamamlanıp Sağlık Bakanlığınca açıklandı ve yürürlüğe kondu. TKD'nin ve ilgili uzmanlık derneklerinin katılımıyla hazırlanmakta olan Diyabet 2020 projesi kalp ve damar hastalıklarını önleme ve kontrol politikasını bütünleyecek.

  TKD'nin 2005'te başlatıp 2011'e dek sürdürdüğü "12/8 Hipertansiyon Farkındalık Kampanyası" ve sonrasındaki "Kalbini Koru, İçinde Sevdiklerin Var", "Kalbini sev, kırmızı giy", "Kalbini sev, değerini bil", "Kalp Yaşı" ve 2012 Dünya Kalp Günü'nde başlatılan "Kalbini sev, günde 10 bin adım at" kampanyaları da aynı amaç doğrultusunda toplumu bilinçlendirip sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesi için davranış değişikliği oluşturmayı amaçlıyor. Bu çalışmalar ve alınan sonuçlar 2006’da Dünya Kardiyoloji Kongresi'nde, 2009 Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde "Bir Başarı Örneği" olarak sunuldu ve "Türk Modeli" olarak adlandırıldı. TKD, Türk halkının kalp sağlığını korumak adına pek çok projeye imza atmaya devam ediyor.
  1998'de TKD Başkanı Prof. Dr. Altan Onat ve Kırgızistan Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mirsaid Mirrakhimov'un girişimleriyle kurulan Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği (TDKB)’ye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türk ve Türkmenistan Kardiyoloji Derneklerinin asil üyedir. TDKB'ye aralarında KKTC Kardiyoloji Derneği de olmak üzere çok sayıda Balkan, Kafkas ve Asya ülkesi Kardiyoloji Dernekleri de gözlemci üyedir. TDKB'nin 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Ekim 2010'da İstanbul'da; 8. Bilimsel Kongresi 22-25 Ekim 2012'de Bakü'de gerçekleştirildi. 2008'de Türkmenistan'da 6. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi sırasında yapılan genel kurulda Prof. Dr. Çetin Erol Başkanlığa, Prof. Dr. Mahmut Şahin Genel Sekreterliğe seçilmişlerdi. Bakü'deki 8. Kongre'de Prof. Dr. Mahmut Şahin Başkanlığa, Prof. Dr. Oktay Ergene Genel Sekreterliğe; 2014'te Antalya’da 30. Kongremizde yapılan Genel Kurulda ise Prof. Dr. Ömer Kozan Başkanlığa getirildi, Genel Sekreterliği Prof. Dr. Ergene yaptı. 33. Kongremiz esnasında yapılan Genel Kurulda Prof. Dr. Firdovsi İbrahimov Başkanlığa ve Prof. Dr. Engin Bozkurt Genel Sekreterlik görevine getirildi. 20 Kasım 2021’de, 37. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi içinde yapılan Genel Kurul’a; Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye temsilcileri katıldı. Bu toplantıda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapıldı. Kasım 2023’e kadar görev yapacak Kurulların seçiminde kararlar oy birliği ile alındı. Genel Kurulda Başkanlığa Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Genel Sekreterlik görevine Prof. Dr. Enver Atalar getirildi. TDKB'nin daimî sekretaryasını da TKD yürütüyor.

  2010'da American College of Cardiology (ACC)'nin üyesi olan Türk ve çevre ülkeler kardiyologlarını bir çatı altında toplayan ACC İstanbul Consortium Chapter kuruldu. 3 kişilik İstanbul Chapter Yönetim Kurulu’nda bir TKD temsilcisi, bir TDKB temsilcisi ve diğer ülke kardiyologlarından bir üye yer alıyor. 24 Ekim 2010'da yapılan ilk ACC İstanbul Chapter Genel Kurulu'nda TKD temsilcisi Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, TDKB temsilcisi Prof. Dr. Çetin Erol'un yanına Makedonya Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sasko Kedev seçildiler. 2014'te Antalya'da 30. Kongremizde yapılan Genel Kurulda Başkanlığa Prof. Dr. Oktay Ergene, Gelecek Başkanlığa Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, TDKB temsilciliğine Prof. Dr. Ömer Kozan, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Sasko Kedev (Makedonya) ve Prof. Dr. Mirza Diliç (Bosna­ Hersek) seçildiler. 33. Kongremiz esnasında yapılan son Genel Kuruda ise Başkanlığa Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Gelecek Başkanlığı Prof. Dr. Çetin Erol, TDKB temsilciliğine Prof. Dr. Firdovsi İbrahimov, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Sasko Kedev (Makedonya) ve Prof. Dr. Mirza Dilic (Bosna­ Hersek) seçildiler.

  TKD 1 Aralık 2004'te bir ilki daha gerçekleştirip Türk tıp uzmanlık dernekleri arasında "profesyonel yönetim anlayışı" nı yaşama geçiren ilk kuruluş oldu. 2015 yılında İlkay Gücük Genel Müdürlük görevine atandı. Şu anda TKD Genel Merkezi 6 kişilik profesyonel kadrosu yanında Yeminli Mali Müşaviri, Mali Müşaviri ve Hukuk Müşaviri ile hizmet vermektedir.

  TKD amblem -logo tipi 2005’te Sadık Karamustafa tarafından geliştirilip tüm kullanım yerleriyle ilgili Kurum Kimliği El Kitabı hazırlandı. TKD ismi ve amblem-logo tipinin marka tescili 2006'da yapıldı ve yasal güvence altına alındı.