TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Kılavuzlar
 • Ulusal Kılavuzlar
 • Ulusal Kılavuzlar

  Tarih Kılavuz
  2015 Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu
  2010 Ulusal Venöz Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi Kılavuzu
  2010 TKD Etik Kılavuzu
  2007 TKD Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzu
  2007 TKD Kalp Yetersizliği Akut Koroner Sendromlar Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Kılavuzu
  2004 TKD Ekokardiyografi Kılavuzu
  2004 TKD Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzu
  2004 TKD Kalp Hastalıklarında Nükleer Kardiyoloji Yöntemleri Uygulama Kılavuzu
  2003 TKD Atriyal Fibrilasyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2003 TKD Kalp Dışı Cerrahide Kalp Hastalarına Yaklaşım Kılavuzu
  2004 TKD Girişimsel Kardiyolojide Yetkinlik Kılavuzu
  2002 TKD Koroner Kalp Hastalığı Korunma ve Tedavi Kılavuzu
  2002 TKD Pacemaker ve Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) İmplantasyonu Endikasyonları Kılavuzu
  2002 TKD Elektrofizyolojik Çalışma ve Kateter Ablasyon Uygulama Kılavuzu
  2001 TKD Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu
  2000 TKD Kalp Damar Hastalıklarında Erektil Disfonksiyon ve Tedavisi Durum Raporu
  2000 TKD İnfektif Endokarditten Korunma Kılavuzu
  2000 TKD Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu
  1999 TKD Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu
  1998 TKD Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi Kılavuzu
  1995 TKD Koroner Kalp Hastalığından Korunma ve Tedaviye İlişkin Ulusal Kılavuz