TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 
KORONER KALP HASTALIĞI 
KORUNMA VE TEDAVİ KILAVUZU

 

SUNUŞ

Kısaltmalar

Giriş ve Çerçeve

Koroner Kalp Hastalığı Riski ve Değerlendirilmesi
Dislipidemiler
Riskin Hesaplanması
Risk Grubuna Göre Lipid Düşürücü Tedavi Yaklaşımının Belirlenmesi
Hipertansiyon
Sigara
Diyabet
Obezite
Fiziksel inaktivite
Psikososyal Etkenler
Yoğun Primer Korunma Gerektiren Kimselerin Saptanmasında Kansız Tanı Yöntemlerinin Kullanımı
Koroner Kalp Hastalığı'ndan Korunmada Diyet Tedavisi
Koroner Kalp Hastalığından Korunmada Maliyet-Etkililik

Kaynaklar