TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Hakkında
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler

  Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC):

  Türk Kardiyoloji Derneği 1964 yılından beri Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin üyesidir. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin Çalışma Gruplarında ve çeşitli kurullarında, 30 yıldan beri de ESC Yönetim Kurulu ve alt komitelerinde üyelerimiz görev yapmaktadır. Avrupa Kardiyoloji Kongresinde üyelerimizin bilimsel aktivitesi giderek artmaktadır. Fikir babalığını yaptığımız "Cardiologists ot Tomorrow" ve bunun içinde yer alan "Future Leaders" projelerinin başlayıp gelişmesinde de TKD her zaman aktif olmuştur.

  Dünya Kalp Federasyonu (WHF):

  Türk Kardiyoloji Derneği bu kuruluşun da üyesi olup genel kurullarında temsil edilmekte, düzenlediği Dünya Kardiyoloji Kongresine de aktif olarak katılmaktadır.

  Bölge Ülkeleri Kardiyoloji Dernekleri:

  Türk Kardiyoloji Derneği Balkan Kardiyoloji Dernekleri ile de yakın ilişki içinde olup zaman zaman kendi ülkelerinde yapılan toplantılarına temsilci göndermekte, bizim toplantılarımıza da üyelerinin katılmasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bosna-Hersek Kardiyoloji Derneği ile "karşılıklı ortak oturum" konusunda mutabakata varılmış ve bu uygulama 2007'de başlamıştır. Bu çerçevede Bosna-Hersek Derneği ile şimdiye dek 7 ortak toplantı yapılmıştır. Yedinci ortak toplantımız 2012'de Saraybosna'da gerçekleştirilmiştir.

  Benzer bir çalışma 2005'te Yunanistan Kardiyoloji Derneği ile başlatılmıştır. 30 Ekim 2008'de Atina'da Yunan Kardiyoloji Derneği Kongresi içinde başlayan ortak oturumlar, iki yıldır her iki derneğin ulusal kongrelerinde düzenli biçimde yapılıyor. 2011'de ilk kez İzmir'de Türk - Yunan Ortak Toplantısı başarıyla gerçekleştirilmiştir. 2012'de bu ortak toplantılar nisanda Selanik ve Haziran'da Trabzon toplantılarıyla sürdürülmüştür.

  24. Kongremize üyelerinin dörtte üçü katılan Kosova Kardiyoloji Derneği, TKD'nin de aktif desteğiyle ESC'ye tam üye olarak kabul edilmiştir. Kosovalı kardiyologlardan geniş bir delegasyon o günden beri ulusal kongrelerimizde bildirileriyle ve katılımcı olarak yer almıştır. Kosova - Türk Kardiyoloji Derneklerinin 2010 Haziran'ında Priştine ve Prizren'de gerçekleştirdikleri ilk ortak toplantı, Bağımsız Kosova'nın en büyük uluslararası tıp toplantısı olmuştur.

  Üsküp, Makedonya'da 2010 Aralık'ında büyük başarıyla yapılan toplantının ardından 2011 yılında Hırvat Kardiyoloji Derneği ile Dubrovnik'te, Karadağ Kardiyoloji Derneği ile de Podgorica'da birer ortak toplantıyı da dikkat çekici katılımlarla gerçekleştirdik. 2. Türk-Makedon Ortak Toplantısı 2012 Mayıs'ında Üsküp'te gerçekleştirildi.

  Suriye Kardiyoloji Derneği ile Gaziantep'te 10-12 Nisan 2009'da Suriye Kardiyoloji Derneği'nin katılımıyla yapılan Uygulamalı Girişimsel Toplantı ile başlayan iyi ilişkiler, Suriye Kardiyoloji Derneği'nin 2009 ulusal kongresindeki ortak oturumla sürdü. 2010'da da Antalya toplantısıyla devam etti. 2011'de de Halep'teki bir kongre havasında geçen toplantıyla doruğa ulaştı.

  2011'in bu kapsamdaki iki önemli toplantısını da Amman-Ürdün'de ve Beyrut-Lübnan'da kardeş kardiyoloji dernekleriyle yine oldukça kalabalık katılımlar ve başarılı bilimsel sunumlarla gerçekleştirdik. 2011'in son ortak toplantısı Aralık'ta Budapeşte'de, Macar Kardiyoloji Derneği ile birlikte yapıldı.

  Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Slovenya, Moldavya ve Sırbistan Kardiyoloji Dernekleriyle yakın ilişkiler de sürekli geliştirilmektedir.

  TÜRK DÜNYASI KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ

  Türk Kardiyoloji Derneği, Türki Cumhuriyetler Kardiyoloji Dernekleri ile de yakın ilişki içinde olup zaman zaman kendi ülkelerinde yapılan toplantılarına temsilci ve delegasyonlar göndermekte, bizim toplantılarımıza da üyelerinin katılmasını sağlamaya çalışmaktadır.

  4. Türkçe Konuşan Ülkeler Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim tarihleri arasında, 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ile birlikte paralel oturumlar halinde yapıldı. Kongreye, Azerbaycan, Başkırdistan, Kabardino-Balkaria, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bildiriler gönderildi.

  5. Kongresini 2006'da Almatı (Kazakistan)'da yapan Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği, kuruluşuna öncülük eden değerli başkanlardan Türkmenistan Dernek Başkanı Prof. Dr. Gulam Ali Kazımov'u 2007'de ve Kırgızistan Dernek Başkanı Prof. Dr. Mirsaid Mirrakhimov'u 2008'de yitirdi.

  Aralık 2007'de www.tdkb.org adresinde Türkçe, Azerbaycan dili, Latince, İngilizce ve Rusça olarak erişime açılan Çok Dilli Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Sözlüğü 2009'da Kırgızca ve 2010'da Türkmencenin eklenmesiyle yedi dilli duruma getirildi. 2009'da CD olarak da basılıp dağıtılan sözlük Türk dünyasında her ulusun kendi dilini bilim dili olarak geliştirme çabalarına yeni bir ivme kazandırdı, örnek oldu.

  8-10 Kasım 2008'de Aşkabat'ta (Türkmenistan) yapılan 6. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi'nin başkanlığını Prof. Dr. Kazımov'un yerini alan Prof. Dr. Begenç Hummedov Annayev yaptı. TKD'nin organizasyon çalışmalarına büyük destek verdiği bu kongreye, bilimsel programda yer alan seçkin bilim adamlarının katıldığı oturumlar yanında Türkçe konuşan ülkelerden gönderilen çok sayıda bildiri web sitesinden erişime açık tutulmaktadır.

  2009'da Azerbaycan Kardiyoloji Cemiyeti kuruldu. Başkardiyolog Prof. Dr. Faik Kuliyev başkanlığında ilk kez bir uzmanlık derneği olarak örgütlenen Azerbaycan kardiyologlarıyla 21 -24 Kasım 2009'da Bakü'de ortak Ekokardiyografi ve Girişimsel Kardiyoloji Kursları büyük başarıyla gerçekleştirildi.

  Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği 7. Kongresi 21-24 Ekim 2010'da, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongremiz paralelinde ve uluslararası katılımla İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu kongreye de geniş bir coğrafyadan çok sayıda bildiri özeti gönderildi ve sunuma kabul edilen bildiriler aynı yılın “Ulusal Kongre Bildiri Özetleri Kitabı” içinde ayrı bir bölümde yayınlanarak ilk kez PubMed indeksine girdi.

  2010 yılı sonunda Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki uluslararası kongreye katılan TDKB delegasyonu Özbek meslektaşlarımızı da TDKB çalışmaları içinde daha aktif olmaya davet etti ama bu dilek henüz gerçekleşemedi.

  2011'de Azerbaycan Kardiyoloji Cemiyeti ile Bakü'de yaptığımız ortak toplantının ardından bu kardeş dernek, 2011 ESC Paris Kongresi'nde, TKD'nin de aktif desteğiyle, ESC'ye asil üye olarak kabul edildi. AzKC kendi ilk ulusal kongresi sırasında 8. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi'ne de 16-18 Kasım 2012'de, Bakü'de ev sahipliği yaptı.