TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Kılavuzlar
 • ESC Kılavuzları
 • ESC Kılavuzları

  ESC Akut Pulmoner Emboli Kılavuzu Mobil Uygulaması İngilizce dışında ilk kez Türkçede.

  Detaylar için Tıklayınız.

  Tarih Kılavuz
  2016 Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti Klinik Kılavuzları Komitesi Çatısında Hazırlanmış Olan 2016 Kanser Tedavileri ve Kardiyovasküler Toksisite ESC Durum Bildirgesi
  2016 Dislipidemilerin Tedavisine İlişkin 2016 ESC/EAS Kılavuzu
  2015 ESC/ERS Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu
  2014 Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2014 ESC/ESA Kalp Dışı Cerrahi Kılavuzu: Kardiyovasküler değerlendirme ve yönetim
  2013 ESC Arteriyel Hipertansiyon 2013 Kılavuzu
  2013 Kararlı Koroner Arter 2013 Kılavuzu
  2013 ST-segment Yükselmeli Akut Miyokart Enfarktüsü ile Başvuran Hastaların Tedavisine İlişkin ESC Kılavuzu
  2013 Atriyal Fibrilasyon Tedavisi ESC Kılavuzunun 2012 Odaklı Güncellemesi
  2013 Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu (2012 versiyonu)
  2013 Üçüncü Evrensel Miyokart Enfarktüsü Tanımı
  2012 Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzu
  2012 Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu
  2012 ESC Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavi kılavuzları
  2012 Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin ESC kılavuzları
  2011 ESC/EAS Kılavuzları: Dislipidemilerin tedavisi
  2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda Akut Koroner Sendromların (AKS) tedavi kılavuzları
  2010 Atriyal Fibrilasyon Tedavi Kılavuzu
  2010 Erişkinlerdeki Doğumsal Kalp Hastalığının Tedavisi İçin ESC Kılavuzları
  2010 Kalp yetersizliğinde cihaz tedavisi hakkındaki ESC kılavuzlarının 2010 Odaklı Güncellemesi
  2010 Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu
  2009 Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu
  2009 Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar
  2009 Senkop tanı ve tedavi kılavuzu
  2009 Israrcı ST-Segment Yükselmesi Bulunan Hastalarda Akut Miyokard Enfarktüsü Tedavisi
  2009 Enfektif endokardit tanı, önleme ve tedavi kılavuzu (2009 güncellemesi)
  2008 Akut Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2008 Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi ESC Kılavuzu
  2008 Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklara İlişkin Kılavuz: Özet
  2008 Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu
  2008 ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromların Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2008 Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzu: Özet
  2007 Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi Kılavuzu
  2007 Kararlı Angina Pektoris Tedavi Kılavuzu
  2007 Kalp Kapak Hastalığı Tedavi Kılavuzu
  2006 Atriyal Fibrilasyon Hastalarının Tedavisi için ACC/AHA/ESC kılavuzu
  2005 Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi Kılavuzu
  2004 Perikard Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
  2004 İnfektif Endokardit Tanı, Korunma ve Tedavisi
  2004 Antitrombosit Maddelerin Kullanımı
  2003 Yetişkinlerde Konjenital Kalp Hastalığına Yaklaşım
  2003 Ani Kardiyak Ölüm
  2003 Hipertrofik Kardiyomiyopati
  2002 Persistan ST-Segment Yükselmesiz Akut Koroner Sendromlu Hastalarım Tedavisi
  2002 ST-Segment Yükselmesi olan Hastalarda Akut Miyokard İnfarktüsünün Tedavisi