Dijital Sağlık Nedir?

Dijital sağlık hastaların tanı ve tedavisinde, hasta olmayan bireylerin sağlık ve risk durumlarını takip etmede, sağlık sistemi çalışanlarının eğitiminde ve toplum sağlığını denetlemede VE İYİLİŞETİRİLMESİNDE bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır.

Dijital sağlık BUGÜN İÇİN temel olarak aşağıdaki ana maddelerden oluşmaktadır;

 • Tele-sağlık
 • Klinik bilgi sistemleri
 • Entegre bölgesel ve ulusal VE ULUSLARARASI sağlık iletişim ağları
 • Mobil-sağlık
 • Giyilebilir sağlık teknolojileri
 • Büyük data yönetimi VE YAPAY ZEKA

Neden Dijital Sağlık?

Teknolojinin ilerlemesi ve toplumun her kesimi tarafından kolay erişilebilir hale gelmesi sayesinde dijital sağlık hastaların ve sağlık çalışanlarının günlük hayatındaki önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Dijital sağlık kavramını aşağıda sayacağımız nedenlerden dolayı önümüzdeki dönemlerde günlük hayatımızda çok daha sık duyacağız;

 • BİYOLOJİK VERİLERİN ve SAĞLIK VERİLERİNİN ÇOK DAHA KOLAY ÜRETİLEBİLİR / PAYLAŞILABİLİR ve YORUMLANABİLİR HALE GELMESİ
 • Toplumun yaşlanması ve bu nedenle kronik hastalıkların artması.
 • Doktor merkezli bir sağlık sisteminden hasta merkezli bir sağlık sistemine geçilme gereksinimi.
 • Artan nüfusun getirdiği sağlık sistemi üzerindeki finansal yükün artması.
 • Toplumun her kesiminin sağlık hizmetlerine eşit düzeyde ulaşamaması.
 • Hastalıkların risk tahmini, tanı, tedavi ve takibinde birey uyumunun optimizasyonun öneminin kavranması.

TKD DİJİTAL SAĞLIK PROJE GRUBU OLARAK Hedeflerimiz :

Dünyadaki dijital sağlık dönüşümüne paralel olarak Türkiye’de de gerek kamusal gerekse özel sektörde dijital sağlığın önemi anlaşılmaya başlanmıştır.

Koroner arter hastalığı, kronik kalp yetmezliği, hipertansiyon ve hiperlipidemi dijital sağlık dönüşümünün en fazla etki edeceği kronik hastalıklardır.

Bu nedenle hedeflerimiz:

 • Meslektaşlarımızın dijital sağlık konusunda bilinçlenmesine ve eğitimine katkı sağlamak,
 • Hayata geçireceğimiz projelerle dijital sağlık dönüşümünde Türk sağlık sistemine katkı sağlamak,
 • Toplumun dijital sağlık OKUR YAZARLIĞINA KATKIDA BULUNMAK,
 • Yapılacak toplantılarla dijital sağlık konusunda en güncel çalışmaları ve deneyimleri meslektaşlarımızla paylaşmak,
 • DİJİTAL SAĞLIK ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DÜZENLEMEK, DÜZENLEMENMESİNE KATKIDA BULUNMAK, SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARA KATILMAK VE BU KONUDA MESLEKTAŞLARIMIZI DESTEKLEMEK
 • Dijital sağlık ile ilgilenen teknoloji şirketleriyle ortak projeler yürütmek ve sonuçlandırmak.