TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Eğitim
 • Ödüller ve Burslar
 • Ödüller
 • Ödüller

  Ulusal Kardiyoloji Kongresi En Başarılı Üç Bildiri Ödülü (2004-)

  Ulusal Kardiyoloji Kongresi en iyi sözlü bildiri ödülü 2024 yılı için sırasıyla 1.ye 18.750 TL, 2.ye 13.500TL, 3.ye 9.000 TL olarak belirlenmiştir.


  Araştırma Projelerine Destek

  Araştırma Projelerine Destek  
  Gönderilen proje sayısı 103 (1997'den beri)
  Desteklenen proje sayısı 73
  Tamamlanan proje sayısı 40
  Araştırma Ödülleri  
  Özgün Klinik Araştırma Tasarım Ödülü 2003'ten beri
  Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan ve Prof. Dr. Remzi Özcan Genç Araştırmacı Teşvik Ödülleri 1993' ten beri
  Üst Düzey Yayın Ödülleri  
  Başlatıldığı yıl 1997
  Ortalama yıllık ödül sayısı 200

  Actelion Ödülü

  ACTELION’un kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sağladığı koşulsuz destekle, Türkiye’de kardiyopulmoner vasküler hastalık alanında yürütülen araştırmaları teşvik etmek üzere “Türk Kardiyoloji Derneği-Actelion Kardiyopulmoner Vasküler Hastalık Araştırma Ödülü” programı başlatılmıştır.

  Başvuru dosyasında bulunması gereken evraklar:

  • Başvuru sahibinin özgeçmişi,
  • Proje sinopsisi,
  • Proje, etik kurul onayı gibi izin alınmasını gerektirir bir proje ise (prospektif klinik çalışma, hayvan çalışması vs), ilgili kurul onayının fotokopisi,
  • Proje sonuç raporu yayınlanmış projelerde tam metin makale, henüz yayınlanmamış projelerde proje sonuçlarını kapsayan rapor (poster sunumu olarak kabul edilmiş projelerde hazırlanmış poster, sözlü bildiri olarak kabul edilmiş projelerde ise sonuçlara ait tartışma bölümünün de yer aldığı sunum slaytları ya da dergiye gönderilmiş draft makale kabul edilir)
  • Proje birden fazla kişi tarafından yürütülmüş ise, proje sahibinin diğer proje yürütücülerini bu başvuruyla ilgili bilgilendirdiğini ve diğer yürütücülerle herhangi bir anlaşmazlık durumunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ettiğini gösterir imzalı beyan

  TKD Merkezi:
  Nish İstanbul A Blok Kat:8
  No:47-48 Çobançeşme,Sanayi
  Cd.11,Yenibosna
  34196, İstanbul

  Ayrıntılı bilgi için www.tkd.org.tr adresine başvurunuz.

   

  TKD-Novartis Özgün Klinik Araştırma Tasarım Ödülü

  Kardiyovasküler tıpta ARB ve statin kullanımı ile ilişkili, titiz ve özenli bir yöntemle planlanmış, özgün, önemli yenilik getiren ve herhangi bir yerde yayınlanmamış nitelikte olan çalışmalarıyla araştırmacılarımız bu yarışmaya katılmışlardır.

   

  TDKB Asil Üyelerinden Türkiye'ye Gelecek Konuk Uzman Teşvik Ödülü

  2010 Yılında duyurulan ve 2011 'de uygulamaya giren bu ödül, Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Asil Üyesi ülke derneklerince her yıl belirlenecek ikişer genç uzmana Türkiye'nin Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumlarından birinde toplam 6 aylık bir süre için Türkçe ve Kardiyoloji bilgi ve deneyimlerini geliştirmeleri için verilmektedir. Şimdiye dek bu ödül Kırgızistan'dan dört genç kardiyologa verildi.

   

  TKD Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan ve Prof. Dr. Remzi Özcan Genç Araştırmacı Teşvik Ödülleri (1993-)

  Derneğimizin 1993 yılından beri her yıl verdiği Genç Araştırmacı Ödüllerinin isimleri 27 Şubat 2009 Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilmiş; Birincilik Ödülüne kurucu başkanımız ve ilk Onursal Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan'ın, İkincilik Ödülüne ise eski başkanlarımızdan ve ikinci Onursal Başkanımız Prof. Dr. Remzi Özcan'ın isimleri verilerek; bu değerli önderlerimizin anılarının ölümsüzleştirilmesi ve onların ortaya koydukları unutulmaz bilim insanı ve hekim kimlikleriyle genç kuşaklara örnek olmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Başvuranlar arasından jürinin seçtiği birinci ve ikinciye verilecek bu ödüller 2024 yılı için birincilik ödülü 18.750TL (en fazla bir defa verilebilir), ikincilik teşvik ödülü 12.750TL olarak belirlenmiştir.

   

  Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri (1997-)

  Uluslararası yayınları teşvik etmek amacıyla bilimsel değeri yüksek uluslararası belirli dergilerde yayınlanan çalışmalara verilen ödüllerdir. Ödülden yararlanmak isteyenler Türk Kardiyoloji Derneğinin Uluslararası Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları'nda belirtilen koşulları sağladıklarını belirten yazı ve yayın örneği ile Dernek Genel Sekreterliğine başvururlar. Günümüze dek araştırmacılarımız 1.200'ü aşkın yayınla bu destekten yararlandı.

   

  Üç Büyük Uluslararası Kongrede Yer Alan Bildirilere Destek (1997-)

  Avrupa Kardiyoloji Kongresi, Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) ve Amerikan Kalp Koleji (ACC) Kongrelerinde bildirileri sözlü sunuma kabul edilen kardiyologlarımıza 1997 yılından itibaren nakdi ödül verilmektedir. 2021 yılı için ACC/AHA/ESC sözlü bildiri ödülü 2.000TL, uluslararası yayın teşvik ödülü (İF 5-10’a kadar) 3.000TL, uluslararası yayın teşvik ödülü (İF≥10) 6.000TL olarak belirlenmiştir.

   

  Dr. Ümit Aker Yılın En Başarılı TKD Arşivi Makale Ödülleri Yönetmeliği

  Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu, araştırmacıları teşvik etmek amacıyla, her yıl Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayımlanacak en başarılı 5 özgün araştırma makalesinin birinci yazarına “Yılın En Başarılı Makalesi” ödülü verecektir. Ödül jürisi derginin yayın kurulundan oluşur. Jüri her yılın başında, bir önceki yıl yayınlanan sayılarda yer alan ve yurt içinde Türk yazarlar tarafından hazırlanmış olan makaleler arasından en başarılı bulduğu beş çalışmayı TKD Yönetim Kuruluna önerir. TKD Yönetim Kurulunca onaylanan birinci isimlere ödülleri banka havalesiyle gönderilir.