Haberler

30.12.2022 Uluslararası Katılımlı 5. Pulmoner Vasküler Hastalıklar Toplantısı
04.08.2022 TKD PVEDKH ESC/ERS 2022 KILAVUZU IŞIĞINDA PULMONER HİPERTANSİYON GÖRÜNTÜLEME KURSU
01.08.2022 Mentorlarla 2022 ESC/ERS Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzunu Konuşuyoruz
18.07.2022 Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Elektronik Haber Bülteni Yayınlanmıştır
30.03.2022 Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Sempozyumu II

Toplantılar