PH Gündem Yıl: 2022 Sayı: 2 / 2022


Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Mehmet Akbulut

Üye
Dr. Tarık Kıvrak

Üye
Dr. Bahri Akdeniz

Üye

Dr. İbrahim Başarıcı


Katkıda Bulunanlar:
Dr. Pelin Ayyıldız
Dr. Ümit Bulut
Dr. Alper Güzeltaş
Dr. Serkan Kahraman
Dr. Begüm Uygur
Dr. Mustafa Yıldız
Dr. Kadriye Memiç SancarPH Gündem / "PH GÜNDEM" Nisan 2022 (2)
Değerli okurlar, sevgili meslektaşlarım;

Bilindiği gibi kanıta dayalı tıp uygulamaları için güncel klinik kılavuzlar önemli bir dayanak oluşturmaktadır. PH gündemin bu yılki ikinci sayısında günlük hayatta karşılaşıldığında pulmoner hipertansiyona algoritmik tanısal yaklaşımın ve tedavi seçeneklerinin ideal biçimde sergilendiği 3 farklı olgu sunumu yer almaktadır.

SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Pelin Ayyıldız ve Alper Güzeltaş’ın sundukları ilk olguda; patent duktus arteriosus ilişkili sekonder PH hastasında duktus kapatılma koşullarına ulaşmayı sağlayan PAH spesifik tedavinin etkisi ile vazoreaktivite testi ve balon oklüzyon testinin kapatma kararındaki rolü yanısıra uzun dönem takipte fenestrasyonlu cihazın fenestrasyonları tıkanan ve  PAH spesifik tedaviyi bırakan hastada gebelik sonrası gelişen PAH nüksü ele alınmaktadır.

İkinci olgu SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Begüm Uygur ve arkadaşları tarafından sunulmaktadır. Bu olguda fonksiyonel kapasite sınıf IV dispne, ödem ve senkop yakınmalarıyla başvuran genç idiyopatik PAH hastasında; genel PAH tanısal algoritmasının sıralı uygulaması yanısıra, hasta yönetiminde risk değerlendirmeyi baz alan ve parenteral-IV prostanoid içeren ikili kombinasyon rejiminden oral prostanoid analoğunu içeren üçlü oral kombinasyon tedavisine geçiş özetlenmektedir.

SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Kadriye Memiç Sançar ve arkadaşlarının sundukları son vakada ise KAH ilişkili hafif sol ventrikül disfonksiyonu ile birlikte ekokardiyografi ile sağ ventrikül disfonksiyonu ve PH saptanan bir hastada sağ ventrikül iskemisine atfedilen ve geç revaskülarizasyon ile düzelme sağlanan nadir bir PH nedeni olarak ilginç bir RV hibernasyonu olgusu ele alınmıştır.

Pulmoner hipertansiyon kılavuzunun yenilenmesinin arifesinde, mevcut kılavuzlara göre güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarının ideal biçimde sergilendiği bu olgular mutlaka PH ile ilgilenen meslektaşlarımızın günlük pratiğimizde karşılaştıkları hastalarının yönetimine ışık tutacaktır. Yakın gelecekte 2022 yılında güncellenecek olan PH kılavuzunun getireceği yenilikler ve klinik pratiğimize yansımalarını ele alacak yeni PH gündem sayılarında buluşmak üzere herkese esenlikler dilerim.

Prof. Dr. İbrahim Başarıcı
TKD PVEDKH Çalışma Grubu adına,
TKD PVEDKH Çalışma Grubu YK ÜyesiOlgu Sunumu
Dr. Pelin Ayyıldız, Dr. Alper Güzeltaş


Olgu Sunumu
Dr. Begüm Uygur, Dr. Kadriye Memiç Sancar, Dr. Serkan Kahraman, Dr. Ümit Bulut, Dr. Mustafa Yıldız


Olgu
Dr. Kadriye Memiç Sancar, Dr. Begüm Uygur, Dr. Ümit Bulut, Dr. Serkan Kahraman, Dr. Mustafa Yıldız


 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.