PH Gündem Yıl: 2024 Sayı: 1 / 2024


Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Prof. Dr. Bahri Akdeniz

Üyeler
Halil Ataş
Mehmet Kaplan
Ergün Barış Kaya
Murat Meriç
Gülten Aydoğdu Taçoy

Katkıda Bulunanlar:
Dr. Ayşe Çolak
Dr. Özden Seçkin Göbüt
Dr. Ümit Sinan YaşarPH Gündem / "PH GÜNDEM" Ocak 2024 (1)

Değerli meslektaşlarımız, sevgili okurlarımız,

Pulmoner Hipertansiyon, tanı ve takibinde çoklu bilim dallarının işbirliğinin gerekli olduğu ve ölüm riskini belirgin olarak arttıran bir durum olması nedeniyle, güncelliği her geçen gün artmaktadır. TKD PVEDKH grubu olarak ilk bültenimizi Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2024’de Pulmoner HT hakkında yayımlamak istedik. Bilindiği üzere, her yıl 8 Mart dünyanın birçok ülkesinde kadınların eşitlik, adalet ve kadın hakları için mücadelesini hatırlatmak ve farkındalık yaratmak için kutlanmaktadır. Pulmoner HT sıklıkla kadınlarda görüldüğü için, kadın sağlığına dikkat çekmek açısından olgu sunumları ile önemli noktaları vurgulamak, literatür taraması ile güncel çalışmaları değerlendirmek ve 1. sayı konumuz olarak PHT ayırıcı tanısında önemli yeri olan KTEHP’i detaylı tartışmayı amaçladık.

Prof. Dr. Bahri Akdeniz
PVEDKH ÇG Başkanı
Prof. Dr. Gülten Aydoğdu Taçoy
PAH Gündem Editörü


Ciddi Mitral Yetersizlik atağı ciddi Pulmoner Hipertansiyon’a neden olur mu?
Dr. Ayşe Çolak, Dr. Bahri Akdeniz


Gebeliğin ortaya çıkardığı Pulmoner Hipertansiyon
Dr. Özden Şeçkin Göbüt, Dr. Gülten Aydoğdu Taçoy


Doğumsal Kalp Hastalığı ile İlişkili PAH
Dr. Ümit Yaşar Sinan


LİTERATÜR TARAMASI
Sotatercept üzerine

Dr. Gülten Aydoğdu Taçoy


Kronik Tromboembolik Hastalık
Dr. Murat MERİÇ


 2024 © Bu sitenin tüm haklary Türk Kardiyoloji Derne?ine aittir.