Kapak Bülteni Yıl: 2024 Sayı: 3


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
İbrahim Halil Kurt

Üyeler
Cem Doğan
Bedri Caner Kaya
Kadir Uğur Mert
Mehmet Levent Şahiner
Hatice TolunayKatkıda Bulunanlar
Dr. Abdullah Yıldırım
Dr. Can Menemencioğlu
Dr. Ertan Ekici
Dr. Fatih Enes Durmaz
Dr. Mert EvliceKapak Bülteni / "Kapak Hastalıklarında Güncel Yayınlar" Mayıs 1 (3)
Kapak Hastalıklarında Güncel Yayınlar

Aort Darlığında Multi-modaliteli Görüntüleme: EACVI Klinik Uzlaşı Belgesi-2023
Dr. Abdullah Yıldırım


Yüksek Riskli Semptomatik Nativ Aort Yetersizliği Olan Hastalarda Transkatater Aortik Kapak İmplantasyonu (ALIGN-AR): Prospektif, Çok Merkezli, Tek kollu Çalışma
Dr. Can Menemencioğlu


Semptomatik Orta Dereceli Aort Darlığında Girişim Yapılmalı Mı?
Dr. Ertan Ekici


Düşük Riskli ve Yüksek Riskli Hastalarda Transkateter ve Cerrahi Aort Kapak Replasmanının Karşılaştırılması: Randomize Çalışmaların Meta-Analizi
Dr. Fatih Enes Durmaz


Mitral Transkateter Uçtan Uca Onarım Uygulanan Hastalarda Sağ Ventriküler Art Yükün Prognostik Değeri
Dr. Mert Evlice


 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.