HT Bülteni Yıl: 2024 Sayı: 12


Hipertansiyon Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Mehmet Akif Düzenli

Üyeler
 Hülya Çiçekçioğlu
 Sadık Volkan Emren
 Alparslan Kurtul
 Veysel Oktay
 Sevgi Özcan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Zehra Güven Çetin
Dr. Esra Dönmez
Dr. Serhat Kesrikoğlu
Dr. Yakup AlsancakHT Bülteni / "HT Bülteni" Nisan 2024 (12)

Değerli Meslektaşlarım;

Hipertansiyon çalışma grubu olarak yılın ilk bültenini Ekim 2023 yılında yayınlanan Avrupa Hipertansiyon Kılavuzu’na ayırdık. Ana hatlarıyla bir önceki kılavuzla benzer olan ve oldukça geniş olarak hazırlanan kılavuzun farklı olan ve güncellenen bölümleri ile yine daha önceki kılavuzda kısaca bahsedilen ya da değinilmeyen konularını özetlemeye çalıştık.

Bu doğrultuda ilk olarak kılavuzdaki yenilikler genel olarak gözden geçirildi. Tanı, sınıflandırma ve tedavideki değişikler sunuldu. Ardından dirençli hipertansiyon, cihaz tedavileri, kronik böbrek yetmezlikleri ve hipertansiyon, gebelikte hipertansiyon, hipertansif aciller, perioperatif hipertansiyon yönetimi, onkoloji ve hipertansiyon, nörolojik hastalıklar ve hipertansiyon, Covid 19 ve hipertansiyon konuları özetlendi. Kılavuzda geniş olarak bahsedilen ve günlük klinik uygulamada önemli olduğunu düşündüğümüz bölümler daha detaylı hazırlandı.

Bültende emeği geçen Hipertansiyon Çalışma Grubu üyelerine, katkı sunan meslektaşlarıma, bülteni çıkarmamıza olanak sağlayan TKD Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Bültenin faydalı olması dileğiyle…

Prof. Dr. M. Akif Düzenli
Hipertansiyon Çalışma Grubu BaşkanıAvrupa Hipertansiyon Derneği 2023 Kılavuzuna Genel Bakış
Dr. M. Akif Düzenli


ESH 2023 Hipertansiyon Tanımı ve Sınıflaması
Dr. Zehra Güven Çetin, Dr. Hülya Çiçekçioğlu


Avrupa Hipertansiyon Derneği 2023 Kılavuzu Tedavi Yaklaşımında Değişiklikler
Dr. Sadık Volkan Emren


Dirençli Hipertansiyon
Dr. Sevgi Özcan, Dr. Esra Dönmez


Hipertansiyonun Cihaz-Bazlı Tedavis
Dr. Sevgi Özcan, Dr. Esra Dönmez


Hipertansiyon ve Onkoloji
Dr. Veysel Oktay


Serebrovasküler Hastalıklar ve Hipertansiyon
Dr. Veysel Oktay


Gebelikte Hipertansiyon Bozuklukları
Dr. Alparslan Kurtul


Hipertansif Öncelikli Durumlar ve Acil Durumlar
Dr. Alparslan Kurtul


Hipertansiyon ve Böbrek
Dr. Serhat Kesrikoğlu, Dr. M. Akif Düzenli


COVID- 19 ve Hipertansiyon
Dr. Yakup Alsancak


 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.