TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Bültenler
 • Basın Bültenleri
 • 27. Kongreden Bu Yana Etkinlikler
 • 27. Kongreden Bu Yana Etkinlikler

  27. Kongremizden bu yana TKD'nin eğitim, araştırma, yayın, halk bilgilendirme, halk sağlığını koruma ve dış ilişkileri açısından önemli çalışmalar ve yeni atılımlar yaptık. Olağan Genel Kurulumuzu 500 asil üyenin katılımıyla gerçekleştirip yeni kurullarımızı seçtik. TKD'nin başarı bayrağını onurlu bir görev dönemi sonunda teslim eden Önceki Başkan Prof. Dr. Oktay Ergene ve Yönetim Kurulu Üyelerimize şükranlarımızı sunuyor; aynı başarı azim ve kararlılığında olduğumuzu belirtiyoruz. 27. Kongremiz sırasında satın alındığını duyurduğumuz istanbul'da, Atatürk Havalimanı karşısındaki Nish istanbul Sitesi'nde 540 metrekarelik yeni merkezimizin dekorasyon ve teknik tesisat işleri tamamlandı, internet erişimimiz fiberoptik altyapıya kavuşturuldu. Pek yakında merkezimizi TKD'nin seçkin kimliğine uygun yeni ve saygın binasına taşıyacağız. Telefon numaralarımız değişmeyecek. 

  Uzmanlık alanımızla ilgili ve kamu yararına çalışmalarımız önüne çıkan sorunlara karşı gerektiğinde yasal yollara başvurduk. Sağlık Uygulama Tebliğindeki ilaç, ekokardiyografi, aritmi, girişimsel kardiyoloji ve periferik girişimler konularındaki yanlışlık ve eksikliklere; ilaçlı stent geri ödemelerindeki sorunlara karşı anında ve kapsamlı tepkilerimizi ortaya koyduk; Sağlık Bakanlığına ve SGK'na bildirip alınan olumsuz cevaplar karşısında hemen yasal haklarımız için hukuk süreçlerini başlattık. Bir yandan tepkilerimizi TBMM'ye taşıdık; bir yandan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Genel Sağlık Sigortası ile görüşmeler yoluyla sorunlara çözüm bulmaya çalıştık; bir yandan da süresi içinde gerekli başvuruları yaparak hukuki süreçleri başlattık. Periferik Girişim alanını Kardiyologlara kapatmaya çalışan bir girişimi başladığı anda durdurmayı başardık.

  Kardiyoloji uzmanlık eğitimi süresini zaten yetersiz olan 5 yıldan 4 yıla indiren yönetmeliğe karşı da Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri ile yoğun bir iletişim sürdürüldü, sürdürülüyor. Müfredat Komisyonu üyelerimizin de önemli desteği ile sürdürülen bu çalışmalarla Tıpta Uzmanlık Kurulu üyelerinin eğitim süresini yeniden 5 yıla çıkarma eğilimi oldukça güçlendi ama sorun çözümleneceğine TUK kurulları değiştirildi. 

  Aritmi-Elektrofizyoloji ve Girişimsel Kardiyoloji konularında birer yıllık sertifikasyon programlarının devreye sokulması için çalışmalarımızı da ısrarla sürdürüyoruz. 

  26. Kongremiz sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Genel Sağlık Sigortası üst yönetiminin de katıldığı telekonferansla başlattığımız Ulusal Kayıt Sistemi'nin kurulması da SGK üst yönetiminde yaşanan köklü kadro değişikliğiyle durakladı. Ama birlikte çalışılan üst yöneticilerin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu üst yönetimine atanması, hiç değilse kamu hastaneleri düzeyinde bu girişimi sürdürme olanağı verdi. Bu sistem bize hem klinik teşhis ve tedavi kılavuzlarını kendi verilerimize göre daha etkili biçimde hazırlama olanağı sağlayacak, hem de sağlık politikası ve sağlıkta geri ödeme sisteminin daha gerçekçi belirlenmesini sağlayacak. Yeni SGK üst yönetimin de, yakın bir gelecekte önerilerimizin kurumun da, hastalarımızın da yararına olduğunu kavrayacaklarına inanıyoruz. 

  Bu yıl katılanlara karşın FESC unvanına sahip üye sayımız 77'ye düştü. Öte yandan, ESC'nin Münih'te yapılan 2012 Avrupa Kardiyoloji Kongresinde ulusal dernekler bölümünde en değerli yer, derneğimize tahsis edildi. Standımızda üyelerimize buluşma, dinlenme ve e-postalarını kontrol etme olanağı sağlamanın yanı sıra yabancı ziyaretçilerimize de Ulusal Kardiyoloji Kongremizin ve Türkiye'de, İstanbul'da yapılacak olan ESC Acute Cardiac Care 2012 ve 3. Dünya Kalp Yetersizliği Kongresi ile 2013 mezuniyet sonrası toplantılarımızın, ulusal araştırmalarımızın, Çok Dilli Kardiyovasküler Sözlüğümüzün ve halk bilgilendirme çalışmalarımızın tanıtımını yaptık. ESC Kongresindeki dikkat çekici bir başarı da Kazakistan Kardiyoloji Derneği'nin ESC'ye Asil Üye olarak kabulü oldu. 

  ESC Kongresine üyelerimizin gönderdiği bildirilerden kabul edilenlerin sayısı bu yıl üçte bir oranında artarak 79'a çıktı. Bu trendin artarak sürmesini diliyoruz. 

  Başkanlığını eski başkanımız Dr. Çetin Erol'un, Genel Sekreterliğini de eski TKD Başkan Yardımcılarımızdan Dr. Mahmut Şahin yürüttüğü; Daimi Sekreteryası İstanbul'da bulunan Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği'nin asil üyesi ülkelerden meslektaşlarımızla buluşma noktamız da ESC'deki standımızdı.

  Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmalarımız:

  Geçen kongremiz ve ondan sonra bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ulusal eğitim toplantılarımızın toplam kredi saati 380'i, katılımcı sayısı ise 8.000'i aştı. Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubumuzun gerek özel kursları gerekse öteki çalışma gruplarımızla ortak oturumları ise geçen bir yıl içinde 8 programda toplam 92 saatlik eğitime ulaştı. 


  4. TKD - Bosna Hersek Kardiyologları Birliği Ortak Toplantısı (Mostar)

  Bsata, eşi ve Oktay Ergene (Aşkabat)

  Bu yıl ilk kez STE kredili E-Kongremizi yaptık ve online bağlanıp etkileşimli olarak izleyen hekim sayımız 1750'yi, sonraki süreçte ziyaret edenlerle 2500'ü aştı. Yine bu yıl Girişimsel Kardiyoloji ve Kalp Yetersizliği alanlarında üç webinar gerçekleştirdik. Aldığımız geri bildirimler, bu çalışmalarımızı geliştirme konusunda bizleri daha da cesaretlendirdi. Genel Kurulumuzun da paralel salonda yapıldığı, 1000'i aşkın katılımcının ilgi gösterdiği 19. Girişimsel Kardiyoloji Toplantımız canlı yayınları ve kurslarıyla uluslar arası bir etkinlik olduğunu iyice kanıtladı. İstanbul M. A. Ersoy Eğt. Arş. Hastanesi ile Bezmialem Üniversitesi'nde düzenlediğimiz Girişimsel Simülasyon Kursları bu alanda büyük bir yarar sağladı. Yine Girişimsel Toplantımız sırasında gerçekleştirilen Hayvan Deney Laboratuarı, Periferik Girişim, Karotis Girişim ve TAVI Kursları da büyük ilgi çekti. 

  Yine bu yıl, Ulusal Kongremize 60, Girişimsel ve Kardiyak Görüntüleme Toplantılarımıza 50'şer Kardiyoloji asistanının katılımını TKD olarak destekledik. Ayrıca, 10 Genç Kardiyologumuzu Münih'te yapılan Avrupa Kardiyoloji Kongresi'ne götürdük. 

  TKD'nin ATUDER-Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte hazırlayıp uyguladığı İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursları bu alanda ulusal standart niteliğini iyice pekiştirdi. Bu işbirliğinin son halkası da, ATUDER Çeviri Grubu'nca çevrilen ve TKD olarak yayınladığımız AHA 2010 CPR-ECC Kılavuzu Tam Metni oldu. Bu kılavuz ilk kez 28. Kongremizin hemen öncesinde yapılan 38. İKYD Kursu katılımcılarına ve eğitimcilerine sunuldu. 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ile başlatılan EBAC (European Board tor Accreditation in Cardiology) akreditasyonu o günden beri kesintisiz sürdürülüyor. Bu yıl ilk kez EBAC akreditasyonu alınan Girişimsel Toplantımıza EBAC tarafından da 19 kredi verildi. 28. Kongremiz de 18 EBAC CME kredisi aldı. Bu kongremizi ilk kez Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu kredilendirdi ve kongremizin "121,5 kredilik Türkçe bilimsel program içerdiği; katılımcıların yalnızca barkod okuyucularla katılımları saptanan oturumların kredilerini -maksimum 18 kredi- alabilecekleri" belirlendi.

  Uluslararası İlişkilerimiz

  2010-11'de hızlanan kardeş derneklerle ilişkilerimiz geçen dönemde de ortak toplantılarımızla, kongrelerimizdeki karşılıklı ortak oturumlarla sürdürüldü. Ortak Oturumlarımız şunlardı:

  • 25 - 27 Kasım 2011, Budapeşte, TKD-Macar Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı
  • 20 -22 Nisan 2012, Selanik, 2. TKD-Yunanistan Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı
  • 4-6 Mayıs 2012, Üsküp, 2. TKD - Makedonya Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı
  • 25 - 27 Mayıs 2012, Saraybosna, 7. TKD - Bosna-Hersek Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı
  • 1-3 Haziran 2012, Berlin, TKD - Almanya'daki Türk Kardiyologlar Ortak Toplantısı
  • 29 Haziran -1 Temmuz 2012, Trabzon, 3. TKD-Yunanistan Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı
  • 14 -15 Haziran 2012, Moskova, Moskova Kongresi Türk- Rus Kardiyoloji Ortak Oturumu
  • 28 -30 Eylül 2012, Tuzla, 8. TKD-Bosna Hersek Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı-Girişimsel Kardiyoloji Kursu

  EuroPCR, EuroEcho ve ACC'deki ortak oturumlarımız da ilgi odağıydılar. TCT ve SCAI ile iyi ilişkilerimiz geliştirilerek sürdürülüyor. 

  2010'da kurulan ve 26. Kongremiz sırasında ilk genel kurulunu toplayan ACC İstanbul Chapter Consortium 24-27 Mart 2012'de ACC.12 Kongresine bir standla katıldı. Bu yıl kendi web sitesini de erişime açan ACC İstanbul Chapter bilimsel toplantılarından dördüncüsünü Mayıs ayında Üsküp'te gerçekleştirdi. 28. Kongremizde de özel bir oturumu olacak.

  Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği

  16-18 Kasım 2012'de, Bakü'de Azerbaycan Kardiyoloji Cemiyeti'nin ilk kongresine paralel olarak gerçekleştirilecek 8. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi'nin hazırlık çalışmalarını da tamamlamak üzereyiz. 8. Kongreye Arnavutluk'tan Kazakistan ve Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyadan rekor sayıda bildiri gönderildi. Bu düzeye erişmedeki büyük ve ısrarlı çalışmaları için TDKB Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Şahin'i kutluyoruz. 

  Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği çerçevesinde başlattığımız her yıl asil üye ülkelerin derneklerince belirlenen birer genç kardiyolog için "konuk uzman teşvik ödülü"nü geçen yıl da sürdürdük. Kırgızistan'dan Dr. Esenali Sarikov Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndaki çalışmasını tamamlayıp geri döndü. Aynı ülkeden üçüncü genç kardiyologumuz Dr. Bahtıgül Tilkeşova TKD desteğiyle Temmuz 2012'de yine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne konuk geldi. Her yıl belirlenecek "kardeş ve akraba ülkelerden Türkiye'de ihtisas yapan hekimlere verilen burslarımız" bu yıl Dr. Ahmad I. M. Huraibat (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi) ve Dr. Nijad Bakhshaliyev"e (S. Ersek GKD Cerrahisi Merkezi) verildi. Böylece burs verilen kardeş ve akraba ülke kardiyoloji asistanı sayısı 6'ya yükseldi.

  Araştırma Çalışmalarımız

  "TAKTİK - Türkiye AKut Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi AnKeti", "ß - GENTÜRK - Türkiye'de beta reseptör gen polimorfizmi" ve "Kapak Hastalıkları Anket Çalışmasının sonuçları 28 Kasım - 2 Aralık 2012'de İstanbul'da yapılacak 3. Dünya Kalp Yetersizliği Kongresi'nde duyurulacak. Geçen dönem iki yeni ulusal araştırma projemizin tasarımı, Etik Kurul süreçleri ve uygulama hazırlıkları tamamlandı, saha çalışmaları başladı: "EuroAspire -IV" ve "Türkiye'de Gebe Kadınlarda Kalp Hastalıkları ve Hipertansiyon Taraması". Ayrıca "Elder-Turk" araştırma projemiz de Etik Kurul sürecine girdi. 28. Kongremiz sırasında bu araştırmalarla ilgili yürütücü toplantıları da yapılacak. 

  Tümüyle TKD kaynaklarından karşılanan bu ulusal çaplı araştırmaların yanı sıra üyelerimizin tasarlayıp geliştirdikleri projelerle Araştırma Destek Fonu'muza başvuruları özendirildi; gönderilen projeler Araştırma Destek Fonu Değerlendirme Kurulumuzca değerlendirilirdi, başarılı projeler desteklendi. 21 yıldır süren TEKHARF Araştırmasının 22. yıl takip çalışmaları sürüyor. TEKHARF makale arşivi araştırmacılarımızın kullanımı için web sitemizde özel bir online arşivde toplanıp erişime açıldı. Uluslararası Üst Düzey Yayın Ödüllerimiz amacı doğrultusunda geliştirilerek geçen dönemde de üyelerimizin uluslararası bilgi üretimine katılımı desteklendi. Bu program doğrultusunda, geçen Kongremizden bu yana verilen toplam ödül sayısı 132'ye ulaştı.

  Yayın Çalışmalarımız

  1966'dan beri yayınladığımız ve 1 Ocak 2008'den itibaren Index Medicus, PubMed ve MEDLINE dizinlerinde yer alan bilimsel uzmanlık dergimiz "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi"nin yeni hedefi SCI-Expanded'a girmek. Yayın kalitesini sürekli geliştiren dergimizin Yayın Kurulu yeni bir takviye ile görevini bir dönem daha sürdürecek ve bu hedefi de başaracağına inanıyoruz. Anımsayacağınız gibi, TKD Arşivi 1 Ocak 2008'den beri tam metin olarak web ortamında İngilizce yayını da sürdürüyor ve üyelerimizin ürettiği bilimsel çalışmaları tüm dünyadaki meslektaşlarımızın erişimine de sunuyor. 

  TKD Arşivi'nin her yıl yayınladığı makaleler arasından belirlenen En İyi Beş Makale Ödülü'ne bu yıl yitirdiğimiz değerli hocamız Dr. Ümit Aker'in adı verildi. Kendisini bu ödülle yaşatacağız. 

  Geçen bir yıl içinde Kılavuzlarının Gebelik ve Kalp Damar Hastalıkları Kılavuzu ile Periferik Arter Hastalıkları Tanı ve Tedavi kılavuzlarının hem tam metinlerini hem cep versiyonlarını yayınlayıp üyelerimizin kullanımına sunan Kılavuz Komitemiz "Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzu (Versiyon 2012)" ve "Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu"nun tam metinlerini TKD Arşivi özel eki olarak Türkçeye çevirip yayınladı; 28. Kongre çantaları içinde sundu. Bu kılavuzlar Kongremizden hemen sonra hem üyelerimize gönderilecek hem web sitemize yerleştirilecek. Çeviri çalışmaları süren son ESC Kılavuzlarının da hem tam metinleri hem kolay kullanım için cep kılavuzları önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. 2008'de web sitemizde kurup erişime açtığımız "Sunu Merkezi" kapsadığı 4500 başlıkla şimdiden yalnız Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve dünyanın en büyük online kardiyoloji kitaplıklarından biri ve birçok ülkede örnek alınan bir uygulama oldu. Yeni ve hızlı programlar altında çalışan TKD Sunu Merkezi kullanışlı ve kapsamlı indeks sistemi ve kolay erişimiyle kalp ve damar konularındaki yenilikleri öğrenmek isteyen her Türk hekiminin sınırsızca yararlandığı bir bilgi merkezi haline geldi.

  Yeterlilik Kurulumuz

  Yeterlilik Kurulumuzun 24. Ulusal Kongremizde göreve seçilen ikinci dönem Yürütme Kurulu devraldığı sağlam temeller üzerinde yeterlilik kavramını hızla geliştirmeyi sürdürdü; bu kongremiz sırasında yapacağı Genel Kurul ile görevi yeni Yürütme Kuruluna devredecek. Bu kongremize kadar yaptığı 9 yazılı ve 23 sözlü sınavla 624 uzmana Yeterlilik Belgeleri veren TKYK, 10. Yazılı Bilgi Değerlendirme ve 24. Sözlü Beceri Değerlendirme Sınavlarını 28. Kongremizde gerçekleştiriyor. Beş yıllık süresi dolan ilk yeterlilik belgelerinin yenilenmeleri de 2012 yılı sonunda yapılacak. 

  Yeterlilik Kurulumuz bir yandan Yeterlilik Sınavlarını kurumlaştırırken bir yandan da kardiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlarımızın sertifikasyonu için gerekli altyapıyı kurdu; sistemi oluşturdu. Geçen iki yılda Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Programı Değerlendirme Sistemi çerçevesinde Başkent, Gazi, Kocaeli, Trakya Ankara, Ondokuz Mayıs, Erciyes, Uludağ ve Kara Elmas Üniversiteleri Tıp Fakülteleri Kardiyoloji Anabilim Dallarını denetleyip bu kurumlara ilk "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgelerini veren TKYK; bu yıl da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalına yılın ilk Kurum Yeterlilik Belgesini verdi. Kongremizin açılış töreninde iki kurumumuz daha hak ettikleri belgelerini alacaklar: Çukurova Üniversitesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğt. Arş. Hastanesi. 

  Hem bu sistemin ilk gönüllü başvurularını gerçekleştiren ve denetimden başarıyla çıkan Anabilim Dallarımızı, hem de Yeterlilik Kurulumuzu bu öncü çalışmaları için kutluyorum.

  Tıp Öğrenci Burslarımız

  1998 Yılında başlattığımız ve son yıllarda kontenjanını 115'e çıkardığımız Başarılı ve Maddi Olanakları Kısıtlı Tıp Öğrencilerine Karşılıksız TKD Bursundan şimdiye dek326gencimiz yararlandı. 2011-12 döneminde ne yazık ki bursiyerlerimizden 5'inin bursu, burs koşullarımızı yitirdiklerinden kesildi. Bu yıl 28 bursiyerimiz daha başarıyla öğrenimlerini bitirdiler. Şu ana dek 420'yi aşan başvurular 2012-2013 döneminde bursiyerlerimize eklenecek 40 kişi için değerlendirmeye alındı. Bu çok ağır görevi yıllardır büyük titizlik ve adaletle yerine getiren Burs Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyoruz.

  Koruyucu Hekimlik ve Halk Bilgilendirme Çalışmalarımız

  Son yıllarda toplumumuzun kalp ve damar sağlığına yönelik en büyük tehdit, ulusal ve yerel basın ve yayın organlarında hızla artan bir yer kaplayan sözde "bitkisel ilaçlar" ve bunların şarlatan üreticileri oldu. Üyelerimizden gelen, hastalarının tıp ve farmasötik biliminin ortaya koyduğu ilaç tedavilerini bırakıp şarlatanların dozaj, etki, yan etki ve ters etkileri belirsiz bitkisel "ekstre'lerine yöneldiği; bunlardan şanslı olanların doktorlarına ulaştırılabildiği ve kardiyopulmoner resusitasyonla canlandırılabildikleri bilgisi üzerine Sağlık Bakanlığı'na ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'na resmi şikayetlerde bulunduk; halkı kandıran ve canını tehlikeye atan yayınların önlenmesini istedik. Şarlatanlar aleyhine açtığımız davalar sürüyor. Hazırladığımız kamuoyunu aydınlatıcı sosyal uyarı filmimiz önümüzdeki haftalarda "kamu spotu" statüsünde tüm ulusal tv kanallarında yayına girecek. 

  Ulusal Kap Sağlığı Politikası ve Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi doğrultusunda 2008 başında kurulan "Sağlığı Teşvik ve Geliştirme Daire Başkanlığı" ve "Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı" ile verimli işbirliğimiz sürüyor. Sağlık Bakanlığı ile en uyumlu ve verimli çalışmalarımızı oluşturan bu alanda yeni kurulan 9 ulusal komitenin altısının başkanlığında ve tümünün komite üyeliğinde TKD temsilcileri başarıyla görev yapıyor. Genel Koordinatörlüğü ve Yürütme Kurulu Başkanlığını da eski başkanımız Prof. Dr. Çetin Erol yürütüyor. 

  Hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlanan, web sitemizden tüm dünyaya da duyurduğumuz bu belgenin ardından, seriyi tamamlamak amacıyla sürdürülen Diyabet 2020 Projesine katkılarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamdaki Diyabet Kılavuzu da TKD'nin de aktif katılımıyla yayınlandı. 

  Halk bilgilendirme çalışmaları konusunda 2005 yılı sonunda büyük bir başarıyla geliştirilip uygulanan "Hipertansiyon Farkındalık Kampanyasını hemşireli ve hemşiresiz tansiyon ölçüm köşeleri ile bu yıl da sürdürüyoruz. 

  2006'dan beri düzenli kutladığımız "Dünya Hipertansiyon Günü"nün bu yılki basın toplantısını yine İstanbul'da, bu kez "İcat çıkar, sağlık olsun" sloganıyla gençlere yönelik bir yarışma başlatarak yaptık. Gençlerin çevrelerindeki hipertansif hastalara tedavlerini anımsatmak için üretecekleri özgün buluşları değerlendirecek olan yarışma, aynı zamanda bu gençlerimizi hipertansiyona karşı birincil korunmaya da yöneltme hedefini güdüyor..

  2007 sonunda başlattığımız "Kardiyovasküler Risk Platformu ve ona bağlı "Kalbini koru, içinde sevdiklerin var" kampanyamız yeni dönemde özellikle Kadın ve Kalp Sağlığı üzerinde odaklandı. Bu yıl 29 Eylül'de 14. Dünya Kalp Günü'nde Arnavutköy- Rumelihisarı Yürüyüşümüzle başlattığımız obeziteye karşı, kalp sağlığı için "Kalbini Sev, Günde 10.000 adım at" kampanyamız önceki çalışmalarımızın devamı niteliğinde. Bu amaçla hazırlanan broşür ve posterlerimiz Türkiye'nin birçok ilindeki Halk Sağlığı Müdürlüklerine de gönderildi; İstanbul'daki 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde de kullanıldı.


  15'er dakikalık 12 bölümden oluşan "Kalpten Söyleşi" tv dizimiz web üzerinden erişilen "Türkiye'nin Kalp Televizyonu"muzun temelini oluşturuyor. Bu özlü bilgi programımızın yanı sıra TKD sözcülerinin verdiği televizyon röportajları, televizyonlardan yayınlanan konuşmalar, haberler ve açık oturumlar da kamuoyunun rahatça izleyebileceği bir indeks düzeni içinde "Türkiye'nin Kalp Televizyonu TKD TV'ye aktarılyor, görsel-işitsel ortamda bilgilenmeyi tercih eden yurttaşlarımız için www.tkd.tv.tr adresinden sürekli erişime açık bulunduruluyor. Ayrıca başta TRT olmak üzere birçok ulusal ve yerel kanal hazırladığımız halk bilgilendirme filmlerimizi yayınlamaya 2012'de de devam ettiler. 

  Okumayı tercih eden yurttaşlarımız için de "Sık Sorulan Sorular ve Cevaplan" web sayfalarımız sürekli geliştiriliyor. Web sitemizde yayınlanan sorular ve cevaplar dışında hasta ve hasta yakınlarından gelen çok sayıda soru da üyelerimiz tarafından cevaplandırıldı, cevaplandırılıyor. 

  Bütün bu çalışmalarımızın sonucu olarak, bir kez daha, Sağlık Gönüllüleri Derneği'nce 29 Mayıs 2012'de Ankara'da verilen "Kalp Sağlığı Alanında Sosyal Sorumluluklarını En İyi Yerine Getiren Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü"nü yine biz kazandık. Dileğimiz, önümüzdeki dönemlerde uzmanlık alanımızın gerektirdiği bilimsel ve klinik çalışma koşullarımızın önündeki engellerin kalkması; bunları kaldırmak için harcadığımız çabaları da bilimsel araştırma ve geliştirme yönünde kullanarak halkımızın kalp ve damar sağlığını koruyup geliştirmede daha etkili çalışmalar yapabilmektir. 

  Sevgi ve saygılarımla. 

  Prof. Dr. Ömer Kozan 
  TKD Başkanı
  TKD Basın Bülteni: 29 Eylül Dünya Kalp Günü
  8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  EuroEcho Imaging 2013 Kongresi Basın Bültenleri
  Dünya Kalp Günü, 26 Eylül 2010
  2010 Dünya Hipertansiyon Günü, 17 Mayıs 2010 / Basın Bülteni
  27. Kongreden Bu Yana Etkinlikler
  1900'lerden 2000'lere Kardiyoloji
  TKD'den Havalimanlarımıza Acil Kalp Sağlığı Desteği
  Dünya Hipertansiyon Günü, 17 Mayıs 2009
  Kalbini Sev Kırmızı Giy
  TKD'den Dünya Hipertansiyon Günü'nde yurttaşlarımıza çağrı: "DEĞERİNİ BİL"
  Genel Kurulumuz Yapıldı, Yeni Kurullarımız Oluştu
  Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi İmzalandı
  Türk Kardiyoloji Derneği’nden, 8. Dünya Kalp Günü’nde davet: SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN AİLECE KENETLENELİM Hep birlikte dengeli beslenelim, egzersiz yapalım, sigarayı bırakalım
  “Sağlıkta En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü” Türk Kardiyoloji Derneği’nin
  Avrasya Maratonu’na Katılan Türk Kardiyoloji Derneği Türkiye'nin Kalp Sağlığı İçin Koştu
  Türk Kardiyoloji Derneği soruyor: "KALBİNİZ KAÇ YAŞINDA?"
  Türk Kardiyoloji Derneği kalp ve damar hastalıklarına karşı uyarıyor: HERŞEY “İYİ KALPLİ BİR TÜRKİYE İÇİN”
  2005 Dünya Kalp Günü: İyi kalpli bir Türkiye için BEL ÖLÇÜSÜNE DİKKAT
  “Tansiyonunuz Kontrol Altında Mı?” Kampanyası Başladı
  Türk Kardiyoloji Tarihinin En Büyük Ulusal Kongresi Antalya’da Başarıyla Tamamlandı
  Türk Kardiyoloji Tarihinin En Büyük Ulusal Kongresi Antalya’da Başarıyla Tamamlandı
  Olağan Genel Kurulumuzu Yaptık
  XIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Ankara’da Yapıldı
  TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ: “20 Milyon Hipertansiyon Hastası!”
  Dünya Hipertansiyon Günü Basın Bülteni, 17 Mayıs 2021
  29 Eylül Dünya Kalp Gününde Vatandaşlara Uyarı: "COVID Kalbinizi Kırmasın"
  2022’de Kadın Kalp Hastalıklarına Bakış – Kadın Kalbi Değerlidir
  TKD: "PH doğru yöntemlerle zamanında tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabiliyor”
  Kalp Yetersizliği Belirtilerini Dikkate Alın, Kalp Yetersizliğinin Tedavisi Mümkün
  Türk Kardiyoloji Derneği: “Dünyada ve ülkemizdeki birincil ölüm nedeni, hâlâ kalp-damar ve dolaşım sistemi hastalıkları”
  29 Eylül Dünya Kalp Günü Basın Bülteni - Fazla kilo, kalp krizi riskini 3 kat artırıyor..........
  Türk Kardiyoloji Derneği’nden kalp yetersizliğine dikkat çeken anlamlı etkinlik: “Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!”