TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Sık Sorulan Sorular
 • Mitral Balon Valvüloplasti (Mitral Kapağı Balon İle Genişletme Tedavisi) Hakkında Sık Sorulan Sorular
 • Mitral Balon Valvüloplasti (Mitral Kapağı Balon İle Genişletme Tedavisi) Hakkında Sık Sorulan Sorular

  Mitral darlığı nedir?

  Mitral darlığı, çocukluk çağı hastalığı olan Akut Romatizmal Ateş hastalığının kalp kapaklarını tutmasına bağlı olarak kişinin daha sonraki dönemlerinde belirti veren bir kalp kapak hastalığıdır. 
  Mitral darlığı, kalbimizde bulunan dört kapaktan birinin (tıp dilinde mitral kapağın) kanın kalp içerisindeki odacıkların birinden diğerine geçişini zorlaştıracak biçimde daralmasıdır. Mitral darlığında kanın sol kulakçıktan (tıp dilinde sol atrium) sol karıncığa (tıp dilinde sol ventrikül) geçişinde zorluk olmaktadır.Bu nedenle kan akciğerlerde su şeklinde (tıp dilinde pulmoner ödem yada konjesyon ve/veya plevral effüzyon) birikmektedir. Bu da kişinin nefes darlığı hissetmesine neden olmaktadır 

  Mitral darlığında tedavi seçenekleri nelerdir?

  Tedavi seçenekleri, kapaktaki daralmanın derecesine bağlı olarak değişmektedir. Hafif darlıklarda ilaç tedavisi yeterli olabilirken, orta ve ileri dereceli darlıklarda iki seçenek vardır:

  1. Mitral Balon Valvüloplasti
  2. Açık kalp ameliyatı 
  Mitral balon valvüloplastinin avantajları nelerdir?
  1. Lokal anestezi ile yapıldığından işlem süresince hastanın bilinci açık kalmaktadır. Sağ yada sol kasık bölgesi uyuşturulur ve balon burada açılan küçük bir delik içerisinden kalbe ilerletilir.
  2. Böylece göğüs kafesinin açılması, kalbin durdurulması ve kalp-akciğer makinasının kullanılması ihtiyacı ortadan kalkar
  3. İşlem sonrası hastalar yoğun bakım yerine serviste gözetim altında tutulur
  4. Hastalar ertesi gün ayağa kalkabilir
  5. Hastaların büyük çoğunluğu ertesi gün taburcu olabilir
  6. Uygun hastalara yapıldığında mitral balon tedavisi sonuçlarının kalp ameliyatı geçiren hastalardaki kadar iyi olabileceği gösterilmiştir
  7. Mitral balon ile kapağı açılan ve ritim düzensizliği olmayan hastalarda işlem sonrasında sürekli kan sulandırıcı ilaç (Coumadin-Warfarin) kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Oysa kalp cerrahisi ile suni mekanik kapak takılan hastalarda hayat boyu bu tip ilaç kullanılması gerekmektedir. Balon mitral valvüloplasti ile hastaların %90 kadarında şikayetlerde gerileme kaydedilir. Bu düzelme 20 yıla kadar devam edebilmektedir. Çoğu hasta en az 5 ila 10 yıl rahatlama yaşar. Gerekli olduğu takdirde mitral balon tedavisi tekrarlanabilir . İkinci kez mitral balon tedavisine uygun bulunmayan hastalarda cerrahi yöntemle tedavi gerekebilir. 
  Mitral balon genişletme (valvüloplasti) işlemi öncesinde neler yapılmalıdır?
  • İşlemden bir gece önceden itibaren aç kalınması ( ilaçlarınızı az su ile alabilirsiniz)
  • Girişim yapılacak bölgenin, özellikle her iki kasığın traşlanması
  • Bayan hastaların hamilelik şüphesi taşımamaları gereklidir. 
  Mitral balon genişletme (valvüloplasti) işlemi nasıl yapılır?

  Hastanın kasığı antiseptik sıvılarla temizlenir. Hastanın üzeri steril bezlerle örtülür. Kasık bölgesine o bölgeyi uyuşturmak amaçlı küçük bir iğne ile lokal anestezik madde enjekte edilir. Uyuşma sağlandıktan sonra küçük bir iğne ile kasık bölgesinden geçen bir toplar damara girilir. Özel bir teknikle iğnenin girdiği yere işlem boyunca kalacak ve işlem sonunda çıkarılacak olan kılavuz tel ve balonun ilerletilebileceği bir plastik boru sistemi yerleştirilir. Bir kılıf içinden gönderilen özel bir iğne ile kalbin sağ kulakçığından sol kulakçığına aradaki perde delinerek geçilir. İğne kılıf içinden çıkarılarak aynı kılıfın içinden kılavuz tel sol kulakçığa ilerletilir. İşlemi yapan hekim, teli görmek için X-Ray ışını kullanan bir cihaz (tıp dilinde skopi) kullanır. Telin hareketleri ekranda izlenir. Tel doğru yere yerleştirildikten sonra balon tel üzerinden ilerletilerek daralmış olan kapağın içine yerleştirilir. Balon kapağın dar olduğu yerde şişirilir. Böylece kapak mümkün olduğunca genişletilir. Bu işlem birkaç kez tekrarlanabilir. 
  İşlemin sonunda kılavuz tel ve balon çıkarılır. Kasığa yerleştirilmiş olan plastik boru sistemi de bir müddet sonra çıkarılır ve girişim yapılan bölgeye bir süreliğine baskı yapılarak kum torbası konulur ve hasta yatak istirahatine alınır. 

  Mitral balon genişletme (valvüloplasti) işleminin riskleri nelerdir?

  Ne yazık ki hiçbir işlem tamamen risksiz değildir. Bu riskler genel sağlık durumunuz, kalp hastalığının ciddiyeti ve yaşınızla ilişkilidir. Önem arzeden bazı riskler aşağıda sıralanmıştır ancak işlem sırasında ve sonrasında bu listede olmayan, öngörülemeyen problemler de ortaya çıkabilir. 
  İşlem sırasında veya ilk 12 ssat içinde aşağıda sıralanan istenmeyen olaylar ile karşılaşılabilir:

  1. Kapakta ciddi bir yırtık oluşabilir (%2'nin altında ihtimalle) ve yırtığı düzeltmek için kalp ameliyatı gerekebilir.
  2. Küçük kalp odacıkları (kulakçıklar) arasında kalıcı ciddi delik oluşması (%2'den az ihtimalle)
  3. Büyük kalp odacığının (sol karıncık) yırtılması (%1'in altında)
  4. Acil kalp ameliyatı gerekebilir (%1 ihtimalle)
  5. Ölüm olasılığı vardır(%1-2 ihtimalle)
  6. Kasık bölgesinde kanama olabilir. Bu durum kasık bölgesinde morarma ile sonuçlanacaktır.
  7. İnme gelişebilir (%0, 5-3) ve bu durum vücudun bir yarısında işlev kaybına ve kalıcı sakatlığa yol açabilir.
  8. Kalp krizi gelişebilir (%0, 3-0, 5)