TKD YAYINLARI

2005 TKD Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü birincisi Dr. Recep Demirbağ ve ark. (Harran Ü. Tıp F.), ikincisi Dr. Armağan Altun ve ark. (Trakya Ü. Tıp F.)

tkd.org.tr


Bu yılki Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Recep Demirbağ, Remzi Yılmaz ve Dr. Abdurrahim Koçyiğit'in "Relationship between DNA damage, total antioxidant capacity and coronary artery disease" adlı çalışmasına verildi.