TKD YAYINLARI

İshak Alaton'a kardiyoloji camiasından tepki

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İshak Alaton'a atfen bazı demeçler ortaya çıkmıştır. Bu demeçlerde belirtilen halkımızın hayati öneme haiz nitelikli ilaçlı stentlere ulaşması hususundaki kaygılar bizim tarafımızdan da paylaşılmaktadır. Bu konuda, hatırlayacağınız gibi, 2 yıl önce "İlaçlı stentlerin Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırmasından sonra ülkemizde pazarlanabilmesi için" hem Sağlık Bakanlığı'na hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'na resmi müracaatlarımız, görüşmelerimiz olmuştur.

Bunun birlikte, demeçlerde doktorların çıkar sağlamak amacıyla ithal stentleri kullandığına ilişkin görüş tüm kardiyoloji camiasını yaralamış, rencide etmiştir. Malumunuz üzere kamu kurumlarında tıbbi malzeme satın alımı kamu ihale usullerine göre olmaktadır. Özel kurumlarda ise satın alımlar genellikle profesyonel hastane idarecileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hal böyleyken tüm hekimleri zan altında bırakan böyle bir açıklama meslektaşlarımızda ciddi bir infial ve tepki yaratmıştır. Aynı zamanda halkımızın hekimlerine güvenini sarsabilecek böyle açıklamalar yerine, bu konuda bir suiistimal olduğuna ilişkin bir bilgi ve belge varsa, ilgili yasal kurumlara ve Derneğimiz Etik Kuruluna müracaat edilmesini bekleriz.
Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter