TKD YAYINLARI

14 Martlar yeniden "bayram" olsun!

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yılki "14 Mart Tıp Günü" de, TKD olarak katıldığımız "Stent for Life / Yaşam İçin Stent" adlı ESC projesine Bakanlık desteği sürerken büyük önem verdiğimiz "Türkiye'de Gebe Kadınlarda Kalp Hastalıkları ve Hipertansiyon Tarama Projesi"ni de Sağlık Bakanlığı ile birlikte, yurt çapında Aile Hekimlerinin katılımıyla başlatıyoruz.

Bu güzel haberlere karşın ne yazık ki sorunlarımız da arttı.

Geçen yıllarda Sağlıkta Uygulama Tebliğlerinde (SUT) kardiyoloji uzmanlığını neredeyse yok sayan maddelerde uğraşlarımız sonucu bazı iyileştirmeler sağlanmıştı. Ama yeni atanan Sosyal Güvenlik Kurumu üst yönetimince hazırlanan yeni SUT'ta, özellikle ekokardiyografi ve efor testleriyle ilgili düzenlemeler geçen yılların da çok gerisinde. Çok daha az riskli ve zahmetli birçok başka uzmanlık alanı işlemlerinden daha da düşük değer biçilen Kardiyolojinin temel teşhis ve tedavi işlemlerinin daha da değersizleştirilmesine karşı siyasal otorite ile görüşmelerimiz sürerken haklarımızı savunmak için yasal süreci de başlattık.

Çağdaş kardiyoloji uzmanlık eğitimine yetmeyen 5 yıllık sürenin 4 yıla indirilmesi kararı hala düzeltilmedi. Bu durum, kardiyoloji eğitimindeki 6 yıllık Avrupa standartlarıyla tam bir uyumsuzluk oluşturuyor.

"Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Programı ve Kayıt Defteri" önerimiz ile Türkçeleştirip sunduğumuz "ESC Çekirdek Müfredatı" -henüz- dikkate alınmadı.

Hızla gelişen bilim ve teknoloji nedeniyle birer "yan dal uzmanlığı" olması gereken Aritmi-Elektrofizyoloji, ve Girişimsel Kardiyoloji sertifikasyon programları hala uygulamaya koyulmadı.

"Tam Gün" mevzuatıyla meslektaşlarımızın özlük haklarından bir kısmı ellerinden alındı.
Bütün enerjimizle sorunlarımızın çözümlerinin takipçisiyiz ve bu amaçla çalışmayı sürdürüyoruz. Bu konuların her birini yeni görevlendirilen yetkililere anlatmak için yılmadan uğraştık, uğraşıyoruz; sonuç almanın geciktiği durumlarda sorunlarımızı mahkemelere taşıdık, taşıyoruz.

Dileğimiz, sorunlarımızın olabildiğince çabuk çözülmesini sağlamak ve 14 Martları yeniden birer "Bayram" olarak kutlayabilmektir. Toplumumuzun kalp ve damar sağlığını koruyup geliştirmek amacıyla kardiyologların, ilgili alanlardan tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yanı sıra basını aydınlatma ve toplum eğitimi için de elimizden geleni yaparken mesleğimizle ve derneğimizle gurur duymaktır.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter