TKD YAYINLARI

Doçentlik Sınav Kriterleri hakkında TKD önerileri

tkd.org.tr


Değerli Asil Üyemiz,

Yeterlilik Genel Kurulumuzun 26 Ekim 2008’de saptadığı “Doçentlik Sınavı Başvurusuyla İlgili Sorunlar”ı Yeterlilik Yürütme Kurulu Başkanımız ve Genel Sekreterimiz hazırladıkları duyuruyla çok güzel özetleyip tüm Kardiyoloji Akademisyenlerine bildirmişlerdi.

Bugüne dek geçen süre içinde, hala bazı uzmanların Yeterlilik Bilgi ve Beceri Sınavlarında başarılı olmadan, Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmadan; 5 yıl bile uzman olarak çalışmadan, nitelikli herhangi bir uluslararası hakemli dergide (impakt faktörü >2) birinci isim olarak bir tek çalışması bile yayınlanmadan, bu Doçentlik Sınavlarına başvurdukları gözlenmektedir.

Bu temel koşulları henüz sağlayamamış olanların bu yaşamsal alanda Akademisyen adayı olmalarının hiçbir ölçüte sığmayacağı; dahası, uzmanlık eğitimi verecekleri genç ihtisas öğrencileri karşısında mahcup durumlara düşebilecekleri tüm sağduyu sahiplerince bilinmektedir.

Yönetim Kurulumuz, tüm çabalara karşın, bu sorunların ağırlaşarak sürdüğünü saptadığı için, tüm akademisyen üyelerine; bundan sonraki tüm Doçentlik Başvurularında aşağıdaki temel ölçütlerin tüm Doçentlik Jüri Üyelerince göz önüne alınmasını, Türk Kardiyolojisinin ulusal ve uluslar arası düzeyde saygınlığını koruyup geliştirmek açısından içtenlikle tavsiye ettiğini bildirmiştir.

Çalışkan ve üretken akademisyen üyelerimizin yıllardır süren azimli çabalarıyla Türk Kardiyolojisinin ulaştığı ulusal ve uluslar arası saygınlık düzeyinin düşürülmesine karşı sizi el birliğiyle çaba göstermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ömer Kozan
Başkan
Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Genel Sekreter

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU’NUN
DOÇENTLİK SINAVINDA ARANMASINI ÖNERDİĞİ KOŞULLAR

  1. Doçentlik sınavı öncesi başvuru şartları arasında “Doçentlik başvurusu sırasında Kardiyoloji uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak” koşulu aranmalıdır.
  2. Doçentlik sınavına girecek adaylarda “Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu’nca düzenlenen Kardiyolojide Yeterlilik Bilgi Değerlendirme (Yazılı) ve Beceri Değerlendirme (Sözlü) Sınavlarını başarmış ve Yeterlilik Belgesi almış olma” koşulu aranmalıdır.
  3. Adayın bilimsel yayınlarının değerlendirmesinde yayınlarına başka dergilerde yapılmış “atıf sayısı” veya yayınlarının basıldığı dergilerin “impakt faktörlerinin toplamı” gibi objektif kriterler de değerlendirmede göz önünde bulundurulmalıdır.
  4. Türkçenin bilim dili olarak gelişmesini de göz önünde bulundurarak “TKD Yönetim Kurulu ve/veya Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından belirlenecek ve/veya TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde yer alan Türkçe dergilerde 1. isim olarak yayın yapma” şartı da aranmalıdır.