TKD YAYINLARI

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011 En Başarılı Makale Ödüllerini kazananları kutluyoruz

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz gibi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu her yıl Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi'nde yayınlanan araştırma makalelerinden en başarılı beşinin birinci isim yazarlarına, uluslararası A sınıfı dergilerde yayınlanan makalelere verilen düzeyde ödül vermektedir.

Yayın Kurulumuz 2011 yılı içinde yayınlanan makaleler üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda aşağıdaki beş yazıyı yılın en başarılıları olarak seçip birinci isim yazarlarının ödüllendirilmesini önermiş ve Yönetim Kurulumuz da bu öneriyi uygun bulmuştur:

  • Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi (The association of coronary slow flow with time to peak systolic strain): Enbiya Aksakal, Yahya İslamoğlu, Ziya Şimşek, Mehmet Ali Elbey, Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Hüseyin Şenocak. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(1):29-34
  • Koroner arter hastalarında sol ventrikül bölgesel sistolik fonksiyonlarının ikiboyutlu gerilim (strain) görüntüleme ile değerlendirilmesi: Hız vektör görüntüleme çalışması. (Evaluation of left ventricular regional systolic functions in patients with coronary artery disease by two-dimensional strain imaging: a velocity vector imaging study): Yelda Tayyareci, Özlem Yıldırımtürk, Selen Yurdakul, Vedat Aytekin, İ. C. Cemşid Demiroğlu, Saide Aytekin. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(2):93-104
  • Inappropriate use of digoxin in elderly patients presenting to an outpatient cardiology clinic of a tertiary hospital in Turkey. (Üçüncü basamak bir hastanenin kardiyoloji polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda yanlış digoksin kullanımı): Murat Biteker, Dursun Duman, Akın Dayan, Mehmet Mustafa Can, Ahmet İlker Tekkeşin. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(5):365-70
  • Kararlı koroner arter hastalarında günlük döngü içinde artış gösteren yüksek duyarlıklı CRP düzeyinin uzun dönem kardiyovasküler olayları öngörmede kullanılabilirliği. (Usefulness of high-sensitivity CRP increases during circadian rhythm for prediction of long-term cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease): Mevlüt Koç, Durmuş Yıldıray Şahin, Onur Kadir Uysal, Osman Karaarslan, Esra Dönmez, Gülcan Abalı, Mustafa Kemal Batur. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(7):568-75
  • Can comprehensive echocardiographic evaluation provide an advantage to predict anthracycline-induced cardiomyopathy? (Kapsamlı ekokardiyografik inceleme antrasikline bağlı kardiyomiyopati gelişmesini öngörmede bir avantaj sağlar mı?): Doğan Erdoğan, Habil Yücel, Emine Güçhan Alanoğlu, Bayram Ali Uysal, Murat Koçer, Mehmet Özaydın, Abdullah Doğan. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(8):646-53

Yine bildiğiniz gibi, Ocak 2008'de başlatıığımız uygulama doğrultusunda, Türkçenin kendi alanımızda bilim dili olarak gelişip güçlenmesi çabalarımız yanında, yazarlarımızın Türkçe yazıları da İngilizceye çevrilerek uluslar arası bilim çevrelerinin erişimine web sitemiz üzerinden açılmıştır. Bu uygulama sayesinde, bu değerli çalışmalar da; PubMed, IndexCopernicus, ExerptaMedica ve TÜBİTAK-ULAKBİM indekslerine giren dergimizdeki diğer makaleler gibi, uluslar arası kardiyovasküler bilim literatürüne geçmiştir.

Bu başarılarından dolayı isimleri koyu renkte yazılmış yazarlarımızı ve her yazının -isimleri, altları çizilerek belirtilmiş olan- sorumlu yazarını kutluyor; başarılarının gelecekte de artarak sürmesini diliyoruz.
Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Vedat Sansoy
TKD Arşivi Editörü