TKD YAYINLARI

2013 SUT metninde itiraz ettiğimiz hataları düzelten yeni tebliğ 24 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

2013 SUT metnindeki  itiraz ettiğimiz hataları önemli ölçüde gideren düzelti tebliği 24 Mart 2013 günkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliği  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130324-3.pdf linkinden okuyabilirsiniz.

Anımsayacağınız gibi, kardiyolojik işlemlerle ilgili olarak SGK ile yürütülen görüşmeler sonucunda TKD temsilcilerinin de katılımı ile oluşturulan komisyon 22. 01.2012 tarihinde toplanmış; komisyonda derneğimiz itiraz ve görüşleri kararlı biçimde dile getirilmişti.

Uzmanlık alanımızın sorunlarına ortak duyarlılığımızı ve zamanında ortak çabalarımızı sürdürdüğümüz takdirde her sorunun  üstesinden geleceğimiz inancı, başarı dilekleri ve saygılarımla.

 

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Genel Sekreter