TKD YAYINLARI

TTB-STE Kredilendirmesinde yeni sistem

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Türk Tabipleri Birliği, UEMS ile işbirliği içinde, TTB-STE Kredilendirmesinde yeni bir sisteme geçtiğini bildirmiştir.
Buna göre her hekim kendi adına düzenlenmiş bir TTB-STE Kredilendirme Kartını TTB’den alacak ve TTB-STE Kredilendirme Kurulu’nca kredilendirilmiş olan her toplantıda hangi oturumlara katıldığını TTB-STE Kredilendirme Kurulu web sitesinde kendi işaretleyecektir. Söz konusu kart için 10 TL ödemeniz gerektiği bildirilmiştir.

Bu kartı almak üzere doğrudan kredilendirme@ttb.org.tr adresine başvurabilirsiniz.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.


Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Genel Sekreter