TKD YAYINLARI

Genel Kurul günü Antalya ve Antalya Havaalanı ile Kongre arasında ücretsiz servis; oy kullanabilmek için aidat borcu ödeme ve çalışma grupları tercihinde son gün 30 Mart 2012

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz gibi, sanayinin içinde bulunduğu ve tabii bize de güçlü bir biçimde yansıyan ekonomik sıkıntılar ile Sağlık Bakanlığı'nın "hekimlerin bir yıl içinde katılabilecekleri bilimsel toplantı sayısını 5 ile sınırlandıran" kararı 2008 ve öncesindeki gibi "münhasıran bir toplantı" ile genel kurul düzenlememizi olanaksızlaştırdı.

Giderek artan güçlükler göz önünde bulundurularak, yeni Dernekler Yasası ve Yönetmeliği çerçevesinde tüzüğümüzde yapılan son değişiklikler de genel kurulumuzu Yönetim Kurulunun oybirliği ile dernek merkezinin bulunduğu yer dışında yapabilmemize olanak tanıyor (Tüzük, Madde 14).

Öte yandan, yine tüzüğümüzün 12. Maddesi gereğince Nisan ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurulumuz için, zaten Kongremizden sonra üyelerimizin katıldığı en kalabalık bilimsel toplantımız olan; üstelik kardiyologlar ve kardiyoloji asistanları dışında başka alanlardan uzman hekimlerin de en düşük oranda yer aldığı Girişimsel Kardiyoloji toplantımız uygun görülmüştür. Girişimsel Kardiyoloji toplantımız bu özellikleriyle de seçme-seçilme hakkına sahip asil üyelerimizin en kalabalık olduğu en homojen toplantı ortamını oluşturuyor. Üstelik 1273 kişiyle en kalabalık Alt Grubumuz da Girişimsel Kardiyoloji Birliği'dir. (5 Mart 2012 itibariyle öteki Çalışma Gruplarımızın üye sayıları şöyledir: Kardiyak Görüntüleme 863, Koroner KH 780, Aritmi 581, Kalp Yetersizliği 579, HT 488, Kapak Hastalıkları 412, Lipit 376)

Girişimsel Kardiyolojiyle ilgilenmeyen üyelerimizin de Genel Kurula katılımını kolaylaştırmak amacıyla, Günlük kayıt yapılmayan toplantıda, kendi olanaklarıyla, yalnızca Genel Kurula gelecek asil üyelerimizden

  • 1 günlük dış katılım bedeli alınacak
  • Kayıt bedeli alınmayacak
  • Antalya Havaalanı ve Antalya kent merkezi ile Genel Kurul salonu arasına Genel Kurul günü ücretsiz karşılıklı servis koyulacaktır.
  • Ayrıca, yalnızca Genel Kurul için gelecek asil üyelerimize gün boyunca sürecek bilimsel oturumlara katılma olanağı da sağlanacaktır.

İstanbul'da Girişimsel ve Aritmi Ortak Toplantılarımızın hemen sonrasında yapılan son (2010) Genel Kurulumuza yalnızca 226 asil üyemiz katılmıştı.

Bu kez katılımın daha yüksek olabilmesi için Genel Kurulumuz toplantının son gününe değil, bir gün öncesine yerleştirilmiştir.

Amacımız, böylece en yüksek katılımlı genel kurullarımızdan birini daha gerçekleştirmektir.

Bu arada, Genel Kurulda oy kullanabilmek için aidat borcu ödemeniz  ve herhangi bir güncelleme yapmak isterseniz, yeni Çalışma Grubu Tercih Formunuzu göndermeniz- için son tarihin 30 Mart 2012 olduğunu lütfen unutmayınız.

TKD Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları ile Girişimsel Kardiyoloji Birliği ve Çalışma Grupları Yönetim Kurullarına aday olan üyelerimizin listesini web sitemizde görebilirsiniz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.


 

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter