TKD YAYINLARI

İstanbul'da 11 - 14 Aralık 2013'te yapılacak EUROECHO - Imaging 2013'ün 1. Duyurusu web sitemizde

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

İstanbul’da, 11 - 14 Aralık 2013’te gerçekleştirilecek olan ESC’ye bağlı Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (European Association of Cardiovascular Imaging - EACVI)’nin 17. Yıllık Toplantısı EUROECHO - Imaging 2013’ün 1. Duyurusu web sitemizden erişime açılmıştır.
İncelediğinizde göreceğiniz gibi, Bildiri Gönderme Süresi 1 Nisan - 31 Mayıs 2013’tür. En başarılı bildiri sahiplerine “bedelsiz kayıt” ödülü verilecektir.
Erken Kayıt Süresi 1 Nisan - 30 Eylül 2013’tür.

Bu toplantının ana temaları Kalp Yetersizliği ve Girişimsel Kardiyolojide Görüntüleme olarak belirlenmiştir.  

Toplantıda ekokardiyografinin her alanının yanı sıra öteki kardiyovasküler görüntüleme yöntemleri konusundaki en yeni araştırmaların sonuçları ve klinik bulgular tartışılacaktır.
Bu toplantı sırasında, eğer Türkiye’den başvuru sayısı 25’i geçerse, EACVI Akreditasyon Komitesinde Transtorasik Ekokardiyografi Yeterlilik Sınavı Türkçe olarak yapılacaktır.

Toplantıyla ilgili gelişmeleri ve açıklanacak Bildiri Kabul Takvimini size düzenli olarak duyuracağız. Ayrıca, kaynağından da izlemek isterseniz, http://www.escardio.org/congresses/euroecho2013/Pages/welcome.aspx  adresini düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz.

Ülkemizde yapılacak bizim ulusal Kardiyak Görüntüleme Toplantılarımızdan daha sonra başlamış olan- bu toplantıda Türk Ekokardiyogarifisinin bilgi ve deneyim birikimini en iyi biçimde yansıtmamız ve EACVI içindeki ağırlığımızı artırmamız gerektiğini; 35 yaşından genç ekocular için daha da avantajlı EACVI üyelik olanağı bulunduğunu tekrar anımsatır, başarılar dileriz.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Genel Sekreter
Doç. Dr. Omaç Tüfekçioğlu
TKD Kardiyak Görüntüleme ÇG Başkanı