TKD YAYINLARI

Kardiyoloji Eğitim Kurumları Yeterlilik Belgesi başvuruları 15 Mayıs'a kadar alınacak. Yazılı Yeterlilik Sınavı için soru önerilerinizi bekliyoruz.

tkd.org.tr
Değerli Meslektaşımız
 
Yeterlilik Kurulumuz, 2010 yılında başlattığı Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Sistemi çerçevesinde, başvuran kardiyoloji merkezlerimizi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip belgelendirmeyi sürdürmektedir. Sizi ve tüm Kardiyoloji Öğretim Üyelerimizi, hem kurumunuzun Yeterlilik Sistemine başvurması için çaba göstermeye, hem de yetiştirdiğiniz uzmanların gireceği yazılı Yeterlilik Sınavlarının soru havuzuna (https://www.tkd.org.tr/tkyk/soru/), özellikle https://www.tkd.org.tr/tkyk/TKYK_KardiyolojiYeterlilikSinavKilavuzu.pdf sayfamızdaki kılavuzda belirtilen Tip I kategorisinde sorular göndermeye davet ediyoruz.

Eğitim Kurumları ve Programı Başvuruların Değerlendirmeye Alınmasında Asgari Kriterler:

  1. Eğitim  kurumunun  en az üç yıldır uzman  veriyor olması,
  2. Eğitim   kurumunun  gerekli ve çalışır durumda   kardiyolojik alt yapıya/donanıma  sahip olması (Koroner anjiyografi laboratuvarı, Ekokardiyografi laboratuvarı, Efor-Holter EKG/AKB takibi, Koroner yoğun bakım ünitesi)
  3. Eğitim   kurumundan  son beş yıl içinde impakt faktörü >2 olan dergilerde yayınlanmış en az üç araştırma yayının olması (ilk isim yazarın o kurumdan olması ve yayının/ çalışmanın  o kurumda yapılmış olması gerekmektedir)
  4. Eğitim verilen kurum üniversite kardiyoloji kliniği ise en az 1 profesörün içinde olduğu üç öğretim üyesi eğitici yapısına sahip olması. Eğitim verilen kurum Sağlık Bakanlığına bağlı kardiyoloji kliniği ise bir klinik şefi ile birlikte en az bir klinik şef yardımcısı ve iki başasistandan oluşan eğitici yapısına sahip olması.

Şimdiye dek bu başvuru kriterlerini sağlayan Gazi, Başkent, Kocaeli, Trakya, Ankara, Ondokuz Mayıs, Karaelmas (Bülent Ecevit), Uludağ, Harran, Çukurova Üniversiteleri Kardiyoloji Anabilim Dalları ile Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği ziyaret edilmiş ve bu kurumlarımıza 5 yıl geçerli olmak üzere Kardiyoloji Eğitimi Yeterlilik Belgesi verilmiştir.
 
15 Mayıs 2013 tarihine kadar ulaşacak yeni başvuruları değerlendirip 2013 yılına ait ziyaret programını oluşturacak, başvuruda bulunan kurumlarımızı ve eğitim programlarını belirtilen düzen içinde değerlendirerek istenen düzeyde veya daha üstünde bulunan Kurum ve Programlara 5 yıl süreyle geçerli Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi  verecek; ayrıca geliştirme önerilerinde bulunacaktır. Eğitim Kurumları Ziyaret Programı ve başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler ile doldurulması gereken formlar https://www.tkd.org.tr/menu/326/ sayfasında bulunmaktadır.

Kurumunuz ilgilendiği takdirde kurum yetkililerinin web adresimizde bulunan başvuru belgelerinin 4 nüsha basılı kopyasını ve CD üzerinde elektronik kopyasını

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu
Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu
Nish İstanbul A Blok Kat 8
Yenibosna Çobançeşme Sanayi Cad. Bahçelievler
34384 İSTANBUL
Telefon: 212-221 1730
 
adresine kargo ya da posta ile 15 Mayıs 2013’e kadar iletmeleri yeterli olacaktır. Tümüyle gönüllülük esasına göre, istekte bulunan kurumlarımıza, olanaklarımız çerçevesinde inceleme ziyaretleri yapılacak ve belgelerde belirtilen görüşmelerin ardından ziyaret raporu ilgili eğitim kurumuna bildirilecektir.

Amacımız, tüm yurt çapında Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin standartlarını oluşturup süreç içinde yükseltmektir. Kardiyoloji Uzmanlarının yeterlilikleri hiç kuşkusuz eğitim gördükleri kurumların yeterliliğiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Uzmanlık eğitimimizle ilgili son derece kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, böyle bir girişimin kendi uzmanlık alanımızda bilimsel ve eğitsel titizliğimizi net bir biçimde ortaya koyacağına ve olumsuz eğilimleri frenleyip önleyeceğine inanıyoruz.

Üstün başarı dilekleri ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu
Başkan           
Prof. Dr. Nail Çağlar
Eğt. Kur ve Prog. Değ. Komisyon Bşk.