TKD YAYINLARI

Ödüllü Hipertansiyon, Dislipidemi ve Koroner Kalp Hastalığı olgu yarışmasına başvuru süresi 15 Şubat 2013 saat 17.00'de doluyor.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Lipit Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Gruplarının 21-24 Şubat 2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndegerçekleştirilecek ortak toplantısında hipertansiyon, dislipidemi ve koroner kalp hastalığı ile ilgili olgu sunumları kabul edilecektir. Olgu sunumları 10-12 slaydı geçmeyecek şekilde tercihan mavi zemine beyaz yazılı olarak PowerPoint ortamında hazırlanmalıdır.
Değerlendirme komitesi tarafından belirlenen en iyi 5 olgu toplantı sırasında sunulacak ve katılımcılardan en yüksek oyu alacak 2 olguya ödül verilecektir.
Değerlendirmede olgunun eğiticiliği, tanı ve tedavi sürecinin iyi yönetilmesi, tedavinin kılavuzlara uygunluğu ve etkinliği, sunumun hazırlanışındaki yeterlilik göz önüne alınacaktır.

Ödüle Başvuru Koşulları:

  1. Olgu hipertansiyon, dislipidemi ve koroner kalp hastalığı ile ilgili olmalı ve tercihan her üç klinik tabloyu da içermelidir.
  2. Başvuru sahibi T.C. vatandaşı ve TKD üyesi olmalıdır.
  3. Olgu yurt içinde takip ve tedavi edilmiş olmalıdır.
  4. Adayın 15 Şubat 1973’ten sonra doğmuş olması gerekir.
  5. Bir hekim en çok 2 olgu ile katılabilir.
  6. Ödül kazanan kişi veya kişilere ödülleri Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Lipit Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Gruplarının 21-24 Şubat 2013 tarihindeki ortak toplantısında verilecektir.

Not: TKD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Değerlendirme Komitesi Üyeleri bu ödüle başvuramazlar.   
Olgu Değerlendirme Komitesi:
Prof. Dr. Doğan Erdoğan    
Prof. Dr. Bülent Altunkeser   
Doç. Dr. İstemihan Tengiz

Ödüller:
1. Samsung Galaxy Note 16 GB tablet bilgisayar
2. Samsung Galaxy Tab 2 16 GB tablet bilgisayar

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2013 Cuma saat 17.00.
Olguların (CD ya da USB’ye kayıtlı olarak) gönderileceği adres:
Türk Kardiyoloji Derneği
Yenibosna, Çobançeşme Sanayi Cd.
Nish İstanbul A Blok Kat 8
Bahçelievler
34186 İSTANBUL
Tlf: 0212-221 1730

Başarı dileklerimizle.


Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Doğan Erdoğan, TKD Hipertansiyon ÇG Başkanı
Prof. Dr. Bülent Altunkeser, TKD Lipit ÇG Başkanı
Doç. Dr. İstemihan Tengiz, TKD Koroner Kalp Hastalığı ÇG Başkanı