TKD YAYINLARI

Kalp damar hastalarının çağdaş tanı ve tedaviye erişmelerini zorlaştırıp halk sağlığını tehlikeye atan SUT maddeleri Danıştay'a götürüldü

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Daha önce de duyurduğumuz gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu 21 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile ekokardiyografik işlemleri ayaktan başvurularda ilave olarak faturalandırılabilecek işlemler listesinden (EK-10/C)çıkarmıştır.

Kardiyoloji uzmanlarının özlük haklarını zedeleyen, emeğini değersizleştiren, onları mağdur eden, ayrıca hastaların bu hizmetlere ulaşmasını zorlaştırarak halk sağlığını tehlikeye atan bu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk Kardiyoloji Derneği olarak Danıştay'a gerekli başvuruyu yaptık.

Bunun dışında SGK ve diğer ilgili kurumlara da gerekli resmi başvurular yapıldı. Ayrıca Yönetim Kurulu olarak SGK ve diğer ilgili kurumlarla önümüzdeki hafta ikili görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerde tüm kardiyoloji uzmanlarının ve kurumlarının tepkilerini ilgili kurumlara resmi başvuru yaparak göstermesi sorunun çözümü için bizlere büyük katkı sağlayacaktır.

Bu amaçla ekte hazırladığımız örnek dilekçenin adı ve adresi belirtilen kurumlara e-posta, posta ve faks yoluyla gönderilerek resmi başvurularda bulunulması, başvurunun tarafımızdan takibi için de dilekçe gönderen kişi ve kurumların isimlerini tkd@tkd.org.tr adresimize iletmesi önemle rica olunur.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter

EK

İlgili Haber: TKD'nin 2012 Sağlık Uygulama Tebliğindeki düzenlemelere tepkisi büyük (23.01.2012)