TKD YAYINLARI

21-24 Şubat'ta Kıbrıs'ta yapılacak Hipertansiyon, Lipit, Koroner Kalp Hastalığı Ortak Toplantısı'nın ayrıntılı bilimsel programı web sitemizde

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Bu yıl 21-24 Şubat tarihlerinde yine Kıbrıs’ta yapılacak olan Hipertansiyon, Lipit, Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı’nın ayrıntılı bilimsel programı web sitemizde erişime açılmıştır.

Toplantımız, son gelişmeler ve kılavuzlar ışığında hipertansiyon, dislipidemi ve koroner kalp hastalığı ile ilgili güncel ve pratik bilgiler içerecektir.

Bunun yanında, diyabet ile ilgili olgu eşliğinde interaktif oturum olacaktır. Bu oturumda, diyabetin tedavisindeki yeni gelişmeler değerlendirilecek, “diyabetik hastada kan basıncı, Hb A1C ve LDL-kolesterol düzeyi ne olmalı?” sorularına cevap aranacak ve tedavi hedeflerine nasıl ulaşılacağı tartışılacaktır.

Ayrıca Elektrokardiyografi Değerlendirme Kursu, Kardiyak Aciller Kursu ve Bilimsel Çalışma Kursu bilimsel programın diğer bölümlerini oluşturacaktır.

Bu yılki toplantımızda ayrıca hipertansiyon, dislipidemi ve koroner kalp hastalığı ile ilgili olgu sunumları kabul edilecektir.

Olgu sunumları 5-6 slaydı geçmeyecek şekilde tercihan mavi zemine beyaz yazılı olarak hazırlanmalıdır.

Değerlendirme komitesi tarafından belirlenen en iyi 5 olgu toplantı sırasında sunulacak ve katılımcılardan en yüksek oy alan 2 olguya ödül verilecektir.
Kongreye katılacak olan meslektaşlarımızın hipertansiyon, dislipidemi ve koroner kalp hastalığı ile ilgili pratik ve güncel bilgiler bulacağına, özellikle genç meslektaşlarımızın bilimsel çalışmaları değerlendirme ve bilimsel çalışma yapma konusunda deneyimli konuşmacılarımızdan önemli bilgiler alacağına inanıyoruz.

Toplantımıza iştirak etmeniz bizi mutlu edecektir.

Toplantıda buluşmak ve güzel bir toplantı geçirmek dileğiyle.

 

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, TKD Genel Sekreteri

Prof. Dr. Doğan Erdoğan,  TKD Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı

Prof. Dr. Bülent Altunkeser, TKD Lipit Çalışma Grubu Başkanı

Doç. Dr. İstemihan Tengiz, TKD Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Başkanı