TKD YAYINLARI

Sağlık Bakanlığının "hekimlerin yurt içinde ve yurt dışında yılda en çok 5 toplantıya katılabilme" sınırlaması Bilimsel Programdaki konuşmacıları ve oturum başkanlarını kesinlikle kapsamıyor.

tkd.org.tr


Yönetim Kurulu Üyelerimizin Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yaptığı yüz yüze görüşmede yeni uygulama konusunda aldıkları ayrıntılı bilgilere göre, şu nitelikteki katılımcılar, Bakanlığın hekimler için getirdiği "yurt içinde ve yurt dışında yılda en çok 5 toplantıya katılabilme" sınırlaması dışında kalmaktadır:

  1. Konuşmacılar
  2. Bildiriyi sunan 1. isim veya yerine sunan kişi (dokümante edecek)
  3. Yönetim kurulu üyeleri
  4. Oturum başkanları (ama "oturum başkanları"nın da "konuşmacı" olarak işaretlenmesi gerekiyor).

Bu sistemin doğru işlemesi için, davet eden firmanın bu bilgileri mutlaka tam ve doğru biçimde girmesi gerekmektedir.

Bundan sonraki tüm toplantı organizasyonlarında hem üyelerimizin, hem sanayi yetkililerimizin hem de acentelerimizin bu bildirim kurallarına titizlikle uyması "Mezuniyet Sonrası Sürekli Bilimsel Eğitim" programlarımızın bilimsel içerik ve düzey ile katılım açılarından başarılı geçmesi için büyük önem taşımaktadır.

Bu konuda duyarlılık göstereceğiniz inancı ve saygılarımızla, başarılar dileriz.