TKD YAYINLARI

28. Ulusal Kardiyoloji Kongremiz üstün başarıyla tamamlandı

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

28. Ulusal Kardiyoloji Kongremiz 11-14 Ekim 2012’de Antalya'da 3100 katılımcıyla ve büyük başarıyla gerçekleştirildi.
Toplam 46 bilimsel oturum (sempozyum, kurs, olgu odaklı oturum, “nasıl yapalım” oturumu); 31 Sözlü Bildiri Oturumu, her birinde onar posterin irdelendiği 5 Poster Tartışma Oturumu ve 4 seçkin konukla düzenlenen 4 söyleşinin yer aldığı 28. Kongremizde 463 oturum başkanı ve konuşmacı görev aldı.
Türkiye içinden ve dışından 936 bildiri özetinin gönderildiği Kongremizde 244 akademisyen üyemizin hakemliğiyle her bildiri en az 7 değerlendirme alarak yarıştı. İçlerinden 181 Sözlü Sunma, 49’u Tartışmalı Poster Oturumlarına seçildi ve 372 bildiri de poster olarak sunuldu.

Bildiri Ödülleri
En İyi Sözlü Bildiri Ödüllerini kazanan –en yüksek puan alan- sözlü bildiriler ve sahipleri şunlardı:

 • Birincilik Ödülü: “Four-year evolution of a single center transcatheter aortic valve implantation program” başlıklı çalışmasıyla Dr. Ömer Aktuğ;
 • İkincilik Ödülü:  “AFTER (Atrial Fibrillation in Turkey: Epidemiologic Registry) Çalışması; Non-valvüler atriyal fibrilasyonlu hastalarda CHA2DS2VASc skoru ile inme riski ve profilaktik ilaç kullanımının değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıyla Dr. Faruk Ertaş
 • Üçüncülük Ödülü: “Türk erişkinlerinde ESR1 gen polimorfizminin hipertansiyon ve plazma lipid seviyeleri ile ilişkisi” başlıklı çalışmasıyla Dr. Filiz Güçlü Geyik.

En iyi Erişkin Girişimsel Kardiyoloji Bildirileri Ödülleriniyse

 • “Yüksek riskli ciddi aort darlığı hastalarında transkateter aort kapak replasmanı erken dönem sonuçlarımız. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi deneyimi” başlıklı çalışmasıylaBirinci Dr. Tahir Durmaz
 • “A comparative study of cardi-o-fix septal occluder versus amplatzer septal occluder in percutaneous closure of secundum atrial septal defects” başlıklı çalışmasıyla İkinci Dr. Mehmet Güngör Kaya
 • ve “How to find patients for the parachute device implantation: A new methodology for multimodal staged patient selection” başlıklı çalışmasıyla Üçüncü Dr. R. Gökmen Turan
 • En İyi Pediyatrik Girişimsel Kardiyoloji Ödülü’nün “Arteriyel yol kullanılmadan transvenöz prosedürle kapatılan PDA olgularının değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıyla Dr. Abdullah Özyurt

kazandılar. Derece alanlar 5-8 Aralık 2012’de Las Vegas’ta yapılacak SCAI Fellows Course’a katılacaklar. Üç yıldır verilen bu ödülün ulaşımını TKD, kayıt ve konaklamasını SACI karşılıyor.
Dr. Necip Alp başkanlığında Dr. Mehmet Akbulut, Dr. Aytül Belgi, Dr. Namık Kemal Eryol, Dr. Sümeyye Güllülü, Dr. Necla Özer ve Dr. Alpay Turan Sezgin’den oluşan Günün Posteri Seçiciler Kurulumuz her gün asılacak posterleri bilimsel içerik ve sunum açılarından inceleyip her günün En İyi Posteri’ni belirlediler; bu başarıyı gösteren bildiri sahiplerine ödülleri ertesi gün birinci salonumuzda ilk oturumun başlangıcında verildi. 28. Kongre Günün Posteri Ödüllerini kazanan bildiriler ve sahipleri şöyle belirlendi:

 • Birinci Gün: "Sol dal bloğundaki EKG bulguları ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun ilişkisi" başlıklı çalışmasıyla Dr. Çağlar Özmen
 • İkinci Gün: “Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu korunmuş son evre kronik böbrek yetmezliği hastalarında sol ventrikül fonksiyonlarının 2-boyutlu benekli izlem ekokardiyografi yöntemiyle değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıyla Dr. Refik Emre Altekin
 • Üçüncü Gün:  "The economic cost of acute coronary syndrome in Turkey"başlıklı çalışmasıyla Dr. Banu Çakır

Açılış Töreni
Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşu ile İstiklal Marşımızın ardından “50. Yılına Girerken TKD” kısa filminin ardından TKD Başkanı Prof. Dr. Ömer Kozan yaptığı açılış konuşmasında TKD’nin 27. Ulusal Kongreden sonraki dönemde yaptığı bilimsel eğitim, araştırma ve halk bilgilendirme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kongre hazırlık sürecini anlattı. Gelecek döneme ilişkin plan ve hedefleri belirtti.
Salonun üç kenarını kaplayan kesintisiz perdede akan görüntüler tüm izleyicileri “sahnenin en önüne getiren” etkisiyle büyük takdir topladı.
Ardından geçilen ödül töreninde önce Türk Kardiyoloji Derneği Genç Araştırmacı Yarışma Jürisinin önerileri ve TKD Yönetim Kurulu kararıyla,

 • Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan anısına, Birincilik Ödülü’nü “Mitral mekanik protez kapaklarda anüler halkaya lokalize nonobstrüktif trombüsün gerçek zamanlı 3 boyutlu transözafajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi: Pusuda bekleyen Doppler-sessiz tehlikenin eko-morfolojik tanımlanması” başlıklı çalışması için Dr. Mustafa Ozan Gürsoy’a
 • Prof. Dr. Remzi Özcan anısına, Türk Kardiyoloji Derneği Genç Araştırmacı İkincilik Ödülü’nü de “Elektif Perkütan Koroner Girişim için yeni bir farmakolojik rejim (REDUCED Çalışması)” başlıklı çalışması için Dr. Hasan Arı’ya ödüllerini Prof. Dr. Kozan verdi.

TKD Gelecek Başkanı Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu’nun verdiği 28. Kongre En İyi Bildiri Ödüllerinin ardından TKD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aksoy En iyi Erişkin Girişimsel Kardiyoloji Bildirileri Ödüllerini kazananlara sundu.
Onlardan sonra sahneye gelen TKD Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, TKD – Servier En iyi Bilimsel Yayın Ödüllerini

 • Birinci Dr. Uğur Canpolat’a, “Cardiovascular Risk and coronary atherosclerotic plaques detected by multidetector computed tomography: Framingham and SCORE risk models underestimate coronary atherosclerosis in the symptomatic low-risk Turkish population (Coron Artery Dis 2012; 23:195-200) adlı çalışması için
 • İkincilik ödülü Dr. Mehmet Güngör Kaya’ya, “Relation of Left Atrial Spontaneous Echocardiographic Contrast in Patients With Mitral Stenosis to Inflammatory Markers” (Am J Cardiol 2012;109:851-855) adlı çalışması için
 • Üçüncü Dr. Enbiya Aksakal’a “The role of oxidative stress in diabetic cardiomyopathy: an experimental study” (European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2011,11:1241-1246) adlı ç çalışması için verdi.

19. Girişimsel Kardiyoloji Kongresi TKD-Zentiva En iyi Olgu Birincilik Ödülü’nü TKD Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Abacı “Koroner anjiyografi sırasında oluşan akut embolik inme ve Ad Hoc endovasküler tedavi” başlıklı çalışması için Dr. Hakan Güllü’ye verdi. Dr. Güllü bu başarısıyla Cleveland Clinic'e 1 ay "fellow" olarak gitme hakkı kazandı. Prof. Dr. Abacı, En iyi Olgu İkincilik Ödülü’nü “Transkateter aortik kapak replasmanı sırasında multipl komplikasyonlu bir olgunun yönetimi ve asendan aortografi kılavuzluğu olmaksızın kapak implantasyonu: İatrojenik tip 3 aort diseksiyonu, ciddi girişim yeri problemleri ve ciddi paravalvüler aort yetersizliği” başlıklı çalışmasıyla Dr. Hamza Duygu’ya ve Üçüncülük Ödülü’nü “Rezidü mitral paravalvüler kaçak nedeniyle ikinci kez yapılan perkütan kapatma işlemi ve gelişen komplikasyonun başarılı tedavisi” başlıklı çalışmasıyla Dr. Hasan Kaya’ya verdi.

TKD Madalyaları ve Onursal Üyelik Belgesi
Her genel kurul yılının geleneği olan Madalya Töreni bölümünde Başkan Prof. Dr. Ömer Kozan 15 Nisan 2012’de görevi devraldığı TKD Önceki Başkanı Sayın Prof. Dr. Oktay Ergene’ye Altın; TKD Yönetim Kurullarındaki görevleri sona eren Doç. Dr. Mehmet Eren, Prof. Dr. Murat Ersanlı ve Prof. Dr. Giray Kabakcı’ya Gümüş Hizmet Madalyalarını taktı.
Madalya Töreni bitiminde Prof. Dr. Çetin Erol, dünya kardiyolojisine değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Franz Messerli’ye TKD Onursal Üyelik Belgesi ve Plaketini sundu.

Yeni Kurum Akreditasyon Belgeleri

İkinci olağan çalışma dönemini örnek bir performansla tamamlayan Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu 2010 yılında başlattığı “Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Sistemi”ni başarıyla yerleştirdi. TKYK Başkanı Prof. Dr. Nail Çağlar, bu yıl Akreditasyon başvurusunda bulunan ve yapıalan inceleme-değerlendirmeler sonucunda yeterlilik belgesi almaya hak kazanan Çukurova Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Demir’e ve TKD Saymanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Aydoğdu’ya Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurum ve Programı Yeterlilik Belgelerini verdiler.

En Büyük Sponsorlar

Toplum sağlığının güvencesi olan sürekli tıp eğitimi mezuniyet sonrası eğitim programlarının gerçekleşmesinde etik kurallara uygun sanayi desteği yaşamsal öneme sahiptir. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi da sayıları 50’yi aşan sanayi kuruluşunun koşulsuz eğitim desteğiyle yapıldı. Sponsorların her birine Açılış Konuşmasında teşekkür eden Başkan Prof. Dr. Kozan, Açılış Töreni sonunda Platin Sponsor Plaketini Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş’.ye verdi. Sanofi’ye Altın, Servier’ye Gümüş ve Pfizer’a Bronz Sponsor Plaketlerini de Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol sundu.

Prof. Dr. Salim Yusuf’un dünyanın en büyük sağlık sorunu olan kalp ve damar hastalıklarına karşı mücadele için etkinliği tartışmasız tüm temel ilaçların bir tek kapsül halinde dünyanın her köşesinde insanların erişebileceği biçimde sunulması gerektiğini heyecanla savunduğu dikkat çekici açış konuşmasıyla Açılış Töreni sona erdi.

28. Ulusal Kongremizde TKYK Etkinlikleri

2002 Kongremizde kurulması kararlaştırılan ve 2004 Kasım’ındaki 20. Ulusal Kongremizde ilk kurulları seçilerek çalışmaya başlayan Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu, ikinci dönem çalışmalarını da üstün başarılarla tamamladı. TKYK’nın 2005 yılında başlattığı sınavlardan son kongremizde gerçekleştirilen 10. Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavına 83 ve 24. Sözlü Beceri Değerlendirme Sınavına 37 uzman hekim katıldı. Sınavlar sonucunda Yeterlilik Belgeli Kardiyolog sayımız 655’e ulaştı.
TKYK’nın 2010’da başlattığı “Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Sistemi”ne başvuran kurumlarımızdan da şimdiye dek Kurum Yeterlilik Belgesi alanların sayısı 11’e ulaştı.
Bu değerli başarıların ardından gerçekleştirilen TKYK 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu 13 Ekim 2012’de, kongremiz sırasında toplandı. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Haşim Mutlu’nun, Divan Yazmanlığını Doç. Dr. Leyla Elif Sade’nin yaptığı Genel Kurul yeni Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu’nu, Üyeliklerine ise Prof. Dr. Armağan Altun, Prof. Dr. H. Murat Özdemir ve Prof. Dr. Aylin Yıldırır’ı seçti.

28. Kongre fotoğrafları webden indirilebilecek
Bu yıl bir başka yeniliğimiz, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde çekilmiş tüm fotoğrafları webe yükleyerek dileyen katılımcılarımızın istedikleri fotoğrafları indirip saklayabilmeleri. Çok yakında fotoğrafların hangi adresten indirilebileceğini tüm katılımcılarımıza duyuracağız.
28. Kongre Değerlendirme Anketi ve 29. Kongre Akademisyen Anketi
Her kongremizden sonra katılımcılarımızın görüş ve değerlendirmelerini öğrenmek için oluşturduğumuz Değerlendirme Anketi’ni pek yakında –bize eposta adresini vermiş olan- tüm katılımcılarımıza, özel şifreleriyle birlikte göndereceğiz. Gelecek ulusal kongremizi bu yılkinden daha da üstün başarılı kılmak için tüm katılımcılarımızın görüşlerine büyük önem ve değer veriyor; her katılımcımızın bu geliştirme çabalarımızda katkısı olmasını diliyoruz.
Tüm profesör ve doçent üyelerimize de şimdiden 29. Kongremizde hangi konularda ve konumda görev almak istediklerini ve konu önerilerini bildirmeleri için 29. Kongre Akademisyen Anketi’mizi yolladık. Şimdiden 102 kişiden cevaplar geldi. Henüz göndermemiş olan akademisyenlerimizin de 14 Kasım 2012’ye dek bu online formu doldurup yollayacaklarını umuyoruz.
Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. M. Kemal Erol
Genel Sekreter


Başkan Prof. Dr. Ömer Kozan'ın Açış Konuşması TKD'nin eski ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Açılış Töreninde Prof. Dr. Mehmet Aksoy ve 28. Kongrenin Eni İyi Girişimsel Bildiri Ödüllerini kazanan hekimler
Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ve 28 Kongre En İyi Bildiri Ödüllerini alanlar 28. Kongre Açılış Töreni Prof. Dr. Adnan Abacı ve 19. Girişimsel Kardiyoloji Kongresi En İyi Olgu Ödüllüleri
Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol ve TKD – Servier En iyi Bilimsel Yayın Ödüllerini kazananlar 28. Kongre bilimsel oturumlarından bir görünüm Kongre merkezi alt fuayeden bir görünüm
28. Kongre alt fuayesinden görüntüler